Administratorer

Aulas prioriteringsmodel

Prioriteringsmodellen beskriver de principper, der bruges til at træffe beslutninger omkring prioriteringen af videreudviklingen af Aula. Prioriteringsmodellen er besluttet af Aulas kommunale styregruppe.

Prioriteringen af tiltag til videreudvikling af Aula foregår efter følgende principper:

 • Udviklingsbehov med henblik på driftssikkerhed eller lovmedholdelighed prioriteres altid højest.
 • Aula udvikler kun funktionalitet med perspektiver for brugere i alle 98 kommuner, og ikke kun med henblik på en mindre gruppe af kommuner eller brugere.
 • Aula skal være tilgængelig for både store og små målgrupper, men Aula udvikler som udgangspunkt ikke særlig funktionalitet til mindre målgrupper.
 • Alle nye og tidligere ønsker/krav for udvikling af Aula, prioriteres indbyrdes på lige fod, og kan op- eller nedprioriteres løbende.
 • Prioritering af ønsker/krav vil ske på basis af Aulas mission samt af ovenstående rammer og prioriteter, styregruppens løbende mål for Aula-løsningen, afvejning af værdi i forhold til omkostninger, med støtte fra brugertilfredshedsmålinger og anvendelsesstatistikker.

Indbyrdes strategisk prioritering af Aulas moduler

Aulas kommunale styregruppe har, med input fra Aulas kommunale faggruppe, besluttet følgende indbyrdes strategiske prioritering af Aulas moduler med henblik på den løbende prioritering af Aulas udvikling. Prioriteringen viser, hvilke moduler der vedvarende opfattes som de vigtigste, i kernen af Aula:

1  Aulas vigtigste moduler er Beskeder, Opslag, Kalender, Galleri, Komme-Gå, Sikker fildeling og Widgets

2  Herefter kommer Administration, Grupper, Profil, Lister, Fælles filer og Login

3  Endelig er der Søgning, Infotavler og Hjemmesider

I praksis foregår styregruppens prioritering af Aulas videreudvikling efter følgende proces. Processen vil løbende blive revideret og forbedret:

 • Kommunerne indsender ønsker til Aulas videreudvikling til KOMBIT. KOMBIT grupperer de til enhver tid indkomne ønsker omkring det modul i Aula, som ønskerne vedrører.
 • Aulas kommunale faggruppe drøfter løbende de temaer, som der skal fokuseres på i kommende releases af Aula. Typisk har temaerne fokus på moduler i Aula, der skal forbedres. Prioriteringen af temaer tager derfor afsæt i styregruppens beslutning af modulernes prioritering jf. ovenfor samt målinger af tilfredshed med modulerne. Aulas kommunale styregruppe beslutter temaerne for de kommende releases, på basis af faggruppens drøftelser.
 • KOMBIT drøfter de indkomne udviklingsønsker fra kommunerne til de temaer/moduler, som er udvalgt, med personer fra de kommunale brugerpaneler. KOMBIT etablerer grovestimater på udviklingsønskerne, eventuelt med involvering af it-leverandøren på Aula. KOMBIT belyser eventuelle vigtige afhængigheder, risici eller kontraktuelle forhold.
 • På baggrund af ovenstående drøfter Aulas kommunale faggruppe prioriteringen af udviklingsønsker under de valgte temaer/moduler med brug af Aulas prioriteringsmodel, og under hensyn til de forventede omkostninger. I prioriteringsmodellen får udviklingsønsker til et modul flere point:
  • jo flere værdiskabelser i henhold til missionen udviklingsønsket understøtter
  • jo vigtigere målgrupper i henhold til missionen udviklingsønsket understøtter
  • jo vigtigere modul, som udviklingsønsket vedrører
  • jo lavere brugertilfredshed der er målt med hensyn til dette modul

Den samlede pointgivning jf de fire punkter ovenfor vurderes i forhold til estimat for de omkostninger, som det scorede vil medføre.

 • Aulas kommunale styregruppe drøfter og beslutter det detaljerede indhold af kommende releases, på basis af faggruppens drøftelser. Beslutningerne offentliggøres på aulainfo.dk