Forældre og elever

Hjælp til Aula

Når du logger ind på Aula som forældre skal du bruge dit MitID. Hvis du har brug for hjælp, skal du spørge på din institution.

OBS: Som forælder skal du logge ind på Aula med dit MitID og skal ikke længere bruge UniLogin.

Aula bruges både i skoler og dagtilbud i samme version.

De mest stillede spørgsmål fra forældre

Hvor finder jeg Aulas app?

 • Du kan hente Aulas app i enten App Store eller Google Play alt afhængigt af hvilken telefon eller tablet, du benytter. Aulas App er tilgængelig i 153 ud af 155 lande, men af juridiske og praktiske årsager ikke i Frankrig og USA.
  Hvis du har en telefon eller tablet, hvor det ikke er muligt at bruge Aulas app, kan du fortsat gå på Aula via browseren – altså ved at logge ind på hjemmesiden aula.dk

Hvorfor skal jeg bruge MitID til at logge ind i Aulas app?

 • Du skal bruge MitID den første gang, du logger ind i Aulas app. På den måde ved Aulas app, hvem det er der logger ind, og at du skal have adgang til den information, som er relevant for dig. Ved større opdateringer vil du desuden ofte blive bedt om at logge ind på ny.

Hvorfor skal jeg besvare samtykker, inden jeg kan logge ind i Aula?

 • Du skal besvare samtykker, inden du logger i Aula for at sikre, at dine data bliver håndteret korrekt og sikkert i Aula. Du kan til hver en tid ændre i samtykker eller tilladelser. Det gør du under “profil”, som du finder øverst til højre, hvis du går på via en browser eller ved at klikke på de tre streger øverst til højre i skærmbilledet, hvis du bruger Aula-appen.

Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg har brug for hjælp?

 • Hvis du har spørgsmål til Aula, skal du kontakte dit barns institution.

Hvorfor kan jeg ikke se mine sendte beskeder?

 • Når du kommunikerer i Aula, sker det gennem beskedtråde. Det betyder, at du ser en samling af både sendte og modtagne beskeder i ”Beskeder” i Aula.

Hvad sker der når jeg markerer en besked som følsom?

 • Hvis du vil sende en besked til dit barns lærer eller pædagog om noget personfølsomt (fx problemer i hjemmet), kan du vælge ”Marker som følsom”. Når du gør dette, skal modtageren af beskeden lave et 2-faktor login for at steppe op i sikkerhed og dermed få adgang til beskeden.

Hvordan sender jeg en besked til et barns forældre?

 • Hvis du vil sende en besked til en forælder og ikke kender barnets forældres navn, kan du finde det i Aula. Det gør du ved at oprette en ny besked og indtaste barnets navn i ”TIL”. Du klikker herefter på de tre prikker ud fra barnets navn, og får vist barnets forældre, som du kan vælge.

Hvordan finder jeg kontaktoplysninger på andre personer i mit barn klasse?

 • Når du skal finde kontaktoplysninger på andre i dit barns klasse, klikker du på “Menu” nederst til højre i Aulas app og vælger ”Kontakter”. Du får nu mulighed for at se kontaktoplysninger på personer i dit barn klasse.

Hvorfor kan jeg ikke slette opslag i mit overblik, så der ikke er så mange?

 • Det er kun udvalgte personer i Aula, der kan slette opslag i overblikket af Aula. Hvilke personer, der kan slette opslag afhænger af, hvordan man har valgt at opsætte Aula i den enkelte institution eller kommmune. Opslagene i overblikket på Aula placeres kronologisk. Opslag kan også være markeret som vigtige, hvilket betyder at de er placeret øverst i en afgrænset periode.

Hvordan slår jeg notifikationer til, så jeg ikke skal tjekke Aula hele tiden?

 • Hvis du gerne vil have push-notifikationer på din mobil eller e-mail, så du ved, når der sker noget nyt i Aula, kan du indstille dette i Aula. Det gør du ved, at trykke på ”Min profil” og vælge ”Notifikationer” – du bliver herefter præsenteret for en række valgmuligheder. Du finder “Min profil”, øverst til højre bag cirklen med dine initialer eller dit billede. Hvis du vælger at modtage notifikationer via e-mail kan du vælge at samle notifikationerne, så du fx får dem en gang om dagen på et bestemt tidspunkt.

Hvor er kontaktbogen?

 • Der er ingen kontaktbog i Aula, og det er derfor op til den enkelte skole at beslutte, hvordan man nu kommunikerer de ting, man før brugte kontaktbogen til. Det kan fx være gennem beskeder i Aula. Kontakt dit barns klasselærer og hør, hvordan man gør på dit barns institution.

Hvordan ændrer jeg mit barns profilbillede, der er taget af skolefoto?

 • Hvis du gerne vil ændre dit barns profilbillede, som er taget af skolefoto (3. parts leverandør), kan du gøre det under kontaktoplysninger under “Min profil”. Du finder “Min profil” øverst til højre i cirklen med dit billede eller dine initialer.

Ønsker du ikke, der skal vises noget profilbillede overhovedet, kan du vælge at slette billedet under “kontaktinformationer” under “min profil” i Aula. Gør du dette, vil der i stedet blive vist et ikon med forbogstaverne på dig eller dit barn.

Sikkerhed i Aula

Aula opbevarer udelukkende data, der er nødvendige for, at Aula kan fungere som samarbejdsplatform mellem hjem og institution. Men via de data, som brugeren deler – fx via beskeder eller i kalenderen – kan Aula komme til at indeholde yderligere informationer. Du kan læse mere om sikkerheden i Aula her.

Samtykker og tilladelser

Når du bruger Aula første gang vil du blive bedt om at tage stilling til samtykker og tilladelser. Det handler fx om andre forældre må se dine og dit barns kontaktoplysninger. Samtykker er generelle samtykker, som alle brugere af Aula bliver bedt om tage stilling til, mens tilladelser er lokalt bestemte. Det kan fx være om børnene må køre med i institutionens bus eller selv må gå hjem fra skole. Hvis du skifter mening på et senere tidspunkt kan du til hver en tid ændre i samtykker og tilladelser. Det gør du under “Min profil”, som du finder ved at trykke på cirklen med dine initialer eller billede øverst til højre i app’en eller på browser.

Almindelige og personfølsomme oplysninger

Af hensyn til sikkerheden i Aula skal man markere, hvis de beskeder man sender indeholder følsomme personoplysninger. Hvis de gør, vil modtageren skulle bruge fx NemID, fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse for at få adgang til beskeden. Hvis du er i tvivl om, hvad der bliver betragtet som følsomme personoplysninger kan du læse datatilsynets definitioner her eller spørge på din institution.

Opmærkning af billeder

Når man lægger billeder ind i Aula som viser personer, kan man opmærke billederne – altså fortælle hvem der er med på billedet – det der også kaldes at “tagge”. Dette sikrer, at billeder af et bestemt barn nemt kan findes efterfølgende. Kommuner og institutioner har forskellige politikker for, hvordan man håndterer billeder. Spørg på din institution, hvis du vil vide, hvordan man gør hos jer.