Projektledere

Aulas kommunale styregruppe

Aulas kommunale styregruppe består af kommunale repræsentanter og træffer alle centrale beslutninger om Aula.

Aulas kommunale Styregruppe træffer alle centrale beslutninger om Aula og rådgiver KOMBIT samt KLs fagkontor om udviklingen og driften af Aula og relaterede systemer på skole og dagtilbudsområdet, med afsæt i kommunernes og brugernes behov.

Styregruppen mødes ca. hver tredje måned eller oftere, hvis der er konkrete behov. De fleste møder foregår digitalt. Du kan læse en orientering om beslutninger på møderne i dokumenterne, som du finder i spalten til højre på siden.

Styregruppen består pt af:

 • Hanne Dollerup, direktør, Odense Kommune
 • Ole Kiil Jacobsen, chef for pædagogisk afdeling, Aarhus Kommune
 • Mette Enel Ugelvig, Københavns Kommune
 • Ane Stallknecht, centerchef, Odsherred Kommune
 • Morten Kirk Jensen, direktør for læring, Hedensted Kommune
 • Nanna Lohmanvicekommunaldirektør, Lejre Kommune
 • Søren Jordhøj Aakjær, direktør, Viborg kommune
 • Peter Pannula Toft, kontorchef, KL
 • Claus Ortved Melcher, specialkonsulent, KL
 • Poul Ditlev Christiansen, markedsdirektør, projektejer og formand, KOMBIT
 • Ina Corydon, chef Børn, Kultur, Social og Sundhed, KOMBIT

Målinger af brugernes tilfredshed med Aula

Aula måler regelmæssigt brugernes tilfredshed med Aula, og vi bruger resultaterne aktivt i arbejdet med at prioritere videreudviklingen af løsningen.

Aula måler regelmæssigt brugernes tilfredshed med løsningen. Resultaterne af brugertilfredshedsmålingerne indgår som værktøj i arbejdet med at prioritere videreudviklingen af Aula. Det gælder både den tekniske videreudvikling og andre tiltag – fx hjælp til anvendelse og organisering i kommunerne.

Brugertilfredshedsmålingerne foregår på flere niveauer:

 • I samarbejde med analysevirksomheden Epinion måler Aula tilfredsheden blandt forældre og medarbejdere i både skoler og i dagtilbud. Disse undersøgelser finder som udgangspunkt sted efter hver ny opdatering.
 • Som led i KOMBITs generelle strategi for brugertilfredshedsmålinger måler Aula hvert halve år tilfredsheden blandt systemansvarlige og supportberettigede medarbejdere i kommunerne.
 • I samarbejde med interesseorganisationer foretager Aula målinger blandt primære interessenter – fx skolelederne. Disse målinger sker ad.hoc og efter aftale med interesseorganisationerne.
 • I forbindelse med prioritering og tilpasning af opdateringer foretager Aula målinger blandt interessentgrupper vedrørende specifikke moduler og funktioner i Aula. Typisk foretages disse målinger blandt deltagere i Aulas Danmarkspanel. Målinger foretages efter behov.

Resultaterne af målingerne bruges aktivt i forbindelse med blandt andet prioriteringer og præsenteres for styregrupper og faggruppen for at give dem det bedste udgangspunkt for at kunne vælge, hvordan Aula-projektet skal bruges sine ressourcer, og hvordan Aula skal videreudvikles.

Som udgangspunkt offentliggøres alle resultater af brugertilfredshedsmålinger. Du kan finde resultaterne i spalten til højre.