Elevkampagne

Få ideer

I forløbets anden fase FÅ IDÉER skal eleverne som opfindere udvikle idéer til, hvordan de kan få lokket forældrene på Aula.

Eleverne skal som opfindere udvikle idéer til, hvordan de kan få lokket forældrene på Aula. De bedste idéer vælges ud og forbedres ved feedback.

4. Få mange idéer sammen

Formål: Opgaven får grupperne til at samarbejde om at få mange idéer til, hvordan de bedst laver kampagner, der får lokket alle typer forældre på Aula.

Ved at lade grupperne videreudvikle hinandens idéer skabes medejerskab.

Tidsramme: 30 min.

Klassematerialer:

Gruppeark: Forældreportrætter (som i opg. 3)

Opgaven

1. Grupperne arbejder videre med hver deres forældrerolle på gruppearket: Forældreportrætter under “Få mange idéer sammen”.
2. Hver gruppe kommer med gode idéer til, hvordan de kan lave en god kampagne, der lokker deres forældretype på Aula.
Eleverne kan vælge at tegne eller skrive. Bare der kommer rigtig mange idéer.

3. Efter et kvarters tid sendes plakaten videre til nabogruppe, der har 5 min. til at læse/se idéerne og bygge videre på dem.

4. Når de 5 min. er gået, sender gruppen plakaten videre til næste gruppe, der også udvikler videre på idéerne. Det gentages, indtil alle idéer har været rundt hos alle grupper.

5. Idéerne vender nu hjem til ophavsgruppen, som læser gruppernes kommentarer.

5. Udvælg de bedste idéer

Formål: Opgaven skal få grupperne til at vurdere deres idéer og kassere dem, der ikke virker. Hver gruppe skal ende med den kampagne-idé, som de vil iværksætte på AULAdag.

Tidsramme: 15 min.

Klassematerialer:

Gruppeark: Værdikompas – printes i A4 til alle grupper

Opgaven:

1. Læreren introducerer eleverne for gruppearket: Værdikompas, hvor eleverne skal vurdere, om deres idéer er:

  • til gavn for få / mange
  • nem / svær at gennemføre
  • nytænkende / traditionel
  • dyr / billig

2. Grupperne kasserer de idéer, der ikke rammer plet, og de udvælger den/de idéer, som de tror på kan skabe størst værdi for skolen.

6. Gør idéerne bedre med feedback

Formål: Opgaven skal få grupperne til at argumentere for deres kampagne-idé og ved hjælp af skolelederens feedback forbedre den.

Tidsramme: 45 min.

Klassematerialer:

Gruppeark: Pitch – printes i A4

Gruppeark: Feedback – printes i A4

Opgaven:

1. Grupperne skal forberede en pitch på max 2 min., hvor de præsenterer deres kampagne-idé for skolelederen (eller anden skole-repræsentant). Grupperne kan hente inspiration til pitchen i gruppearket: Pitch.

2. Skolelederen (eller anden skole-repræsentant) giver hver gruppe feedback på deres kampagne-idé: To stjerner og et ønske. Peg på to positive ting, som gruppen gør godt, og en ting, som gruppen bør overveje.

Spørgsmål som kan overvejes, når der gives feedback:

  • Er der sammenhæng mellem indholdet på vidensvæggen, forældreportrætterne og gruppens idé?
  • Er formen nytænkende?
  • Er kvaliteten god nok til at blive vist frem til AULAdag?
  • Giver gruppen forældrene noget at tænke over?

3. Eleverne overvejer, hvordan de vil implementere skolelederens feedback.

Læs mere: 3. fase: Forbered