Elevkampagne

Læringsmål

Forældreloggerne tager sit afsæt i arbejdet med elevernes innovative kompetencer i et tæt samspil med danskfagets metoder og faglige indhold.

Forældreloggerne tager sit afsæt i arbejdet med elevernes innovative kompetencer i et tæt samspil med danskfagets metoder og faglige indhold.  

Eleverne lærer at:

 • arbejde innovativt og entreprenant
 • finde ny viden gennem interview og observation
 • tænke kreativt og få gode ideer
 • indgå i samarbejdsrelationer og diskutere forståelser
 • fremstille multimodale produkter til en bestemt målgruppe
 • kommunikere et budskab
 • lancere kampagner, som skaber værdi for andre
 • tilrettelægge og gennemføre et arrangement fra idé til afvikling
 • evaluere effekten

Afhængigt af elevernes optagetheder kan følgende danskfaglige kompetencer komme i spil i dette forløb:

 • Eleverne har viden om kommunikation og dets virkemidler
 • Eleverne kan argumentere og forholde sig til andres perspektiv
 • Eleven kan udarbejde multimodale tekster
 • Eleverne kan udarbejde instruktioner
 • Eleverne kan fremlægge produkter for andre
 • Eleverne kan skabe sammen med andre

Læs mere om undervisningsforløbet her.