Medarbejdere

Værktøjskasse kan hjælpe dagtilbud godt i gang med Aula

I løbet af de kommende måneder vil landets dagtilbud åbne for Aula. En ny værktøjskasse udviklet af KL kan hjælpe dagtilbud og kommuner godt i gang.

For at få den størst mulige værdi af Aula er det vigtigt, at institutionerne er bevidste om, hvordan man bruger det. Det gælder både for skoler og i dagtilbud. På baggrund af erfaringerne fra skoleområdet har KL nu udviklet en værktøjskasse, som dagtilbud og forvaltninger kan bruge til at få skubbet brugen af Aula godt i gang.

Udgangspunkt i anvendelsesstrategi

Når Aula skal gøres til en naturlig del af dagtilbuddenes hverdag, bør det gøres med udgangspunkt i en anvendelsesstrategi, der fx angiver hvordan og hvornår man vil bruge Aula. Anvendelsesstrategien skal være med til at styre og skabe fundamentet for bedre brug af Aula i dagtilbuddene, og dermed større værdi.

Som hjælp i arbejdet med at udvikle anvendelsesstrategien har KL nu udviklet en værktøjskasse, som indeholder konkrete og håndgribelige værktøjer. Blandt værktøjerne er guider til værdikortlægning og udarbejdelse af fremtidsscenarier samt tabeller til at udarbejde overblik over systemer og devices.

Vigtigt med dialog på tværs

Værktøjet er tænkt modulbaseret, så kommunen og de enkelte ledere kan udvælge og anvende de enkelte forslag til proces for udarbejdelse af strategien, som giver mening lokalt. I arbejdet med strategien er det vigtigt at få inddraget de rigtige mennesker og tage udgangspunkt i de behov og den hverdag man har i institutionen.

Kit Roesen som er programchef for Brugerportalsinitiativet i KL fortæller:

“Hvis man vil have mest mulig værdi ud af Aula i dagtilbud, er der brug for et vedvarende samarbejde mellem forvaltning, dagtilbudsledere og pædagogisk personale. Det er et vigtigt arbejde at få skabt og opretholdt den dialog og de aktiviteter, der skal til, på tværs af forskellige fagligheder.”

Værktøjskassen er udviklet i samarbejde med Implement Consulting Group og er målrettet dagtilbudsledere og -medarbejdere og medarbejdere i kommunernes forvaltninger.

For spørgsmål til værktøjskassen kontakt Caroline Bak Nygaard fra KL på cabn@kl.dk