Medarbejdere

Baggrunden for Aula

Beslutningen om at udvikle Aula bunder i et ønske om at skabe en brugervenlig, sikker og nem platform til alle informationer om børnenes skolegang eller liv i dagtilbuddet.

Aula handler om at understøtte samarbejdet om børns læring og trivsel ved at skabe rum for god kommunikation mellem fagprofessionelle, børn og deres forældre. Aula skal dermed give overblik, være let tilgængelig og genkendelig, relevant, sikker og helt igennem nem at bruge, uanset hvilken brugertype du er, og uanset hvordan du tilgår Aula.

Udviklingen af Aula er en del af en fælles aftale fra 2014 mellem KL og Regeringen om et digitalt løft af folkeskolerne. I aftalen indgik det, at alle folkeskoler skulle have et digitalt samarbejds- og kommunikationsværktøj, som understøtter arbejdet på de enkelte skoler. Værktøjet består af to dele: En læringsplatform, som kommunerne selv står for at anskaffe, og en samarbejdsplatform (Aula), som kan bruges til kommunikation og vise alle væsentlige informationer om barnet.

For at gøre det nemt for forældrene – og for at kunne skabe sammenhæng mellem barnets liv i dagtilbud og skole – blev det siden besluttet også at udvikle løsningen, så den kan bruges i dagtilbud i de kommuner, der ønsker det. Det har 97 kommuner besluttet at tilslutte sig.

For at få mest muligt værdi ud af Aula, anbefaler vi, at skoler og kommuner har udviklet og implementeret en kommunikationstrategi. Læs mere om dette her: