Medarbejdere

Dagplejerne i Næstved er godt i gang

Når dagtilbud i de kommende måneder tager Aula i brug vil også dagplejerne være med. Her kan du læse mere om, hvordan man i Næstved Kommune forbereder sig på, at dagplejerne skal bruge Aula.

Dagplejerne i Næstved Kommune har taget rigtig godt imod Aula. Aula har skabt et virtuelt rum, hvor beskeder, opslag og billeder bliver delt med forældrene. Hver dagplejer har fået sin egen gruppe i Aula, og har fået tilknyttet de forældre, som har børn i den lokale dagpleje. På den måde er hver dagplejer sin egen ”stue” i én fælles ”institution” på tværs dagplejegruppen. Dagplejerne fortæller, at Aula er nemt at bruge og samme melding kommer fra forældrene.

Siden sommer har en udvalgt gruppe af dagplejere haft adgang til Aula, som del af pilotprojektet på dagtilbudsområdet i Næstved Kommune. Til nytår kommer resten af kommunens dagplejere på Aula. Man har tidligere haft NemBørn til dagplejerne, så derfor er dagplejerne også vant til at kommunikere digitalt. Men overgangen til Aula er gået over alt forventning.

Nemt at bruge

Thorbjørn Øster og Thomas Vang, som er henholdsvis projektleder og tovholder for dagpleje-projektet i Næstved Kommune, fortæller at det har været nemt at få dagplejerne til at bruge Aula. Thomas har gennemgået Aula med dagplejerne og haft fokus på hvordan særligt beskeder, opslag og galleriet fungerer. I første omgang er det de funktioner, som dagplejen bruger. Som Thorbjørn og Thomas fortæller, så er det en succes i sig selv, at de tre funktioner skaber værdi for dagplejerne. Så kan man altid kigge ind i, om ferieregistrering og komme/gå også skal bruges blandt dagplejerne.

Forældrene melder også, at Aula er nemt at bruge. De er sågar begyndt at lægge billeder op af børnene, når de er på ferie. Så er der noget at tale om, når man kommer hjem igen og måske kan de andre børn i dagplejen se, hvor barnet på ferie henne. De giver et godt udgangspunkt for snakken mellem dagplejen, børnene og forældrene.

Fælles retningsliner

Aftalen er, at dagplejerne én gang om ugen ligger billeder op af børnene samt giver praktisk information via beskeder og opslag. Aftalen betyder, at dagplejerne ikke skal føle, at de hele tiden skal lægge indhold på Aula. Men at man sammen i projektet kan blive holdt til ilden og få brugt Aula regelmæssigt for at lære det at kende og finde ud af, hvornår og hvordan Aula skaber mest værdi for dagplejerne og forældrene. Typisk er det i frokostpausen, dagplejerne bruger Aula.

Næste skridt

Thorbjørn fortæller, at det, dagplejerne har brugt Aula til på nuværende tidspunkt, i sig selv er en rigtig god historie i Næstved Kommune. Selvfølgelig vil man gerne kunne bruge Aula til dialog på tværs af medarbejdergrupper, måske registrere komme/gå eller måske samarbejde yderligere ved sygdom og ferie via Aula. Men det skal nok komme – både i takt med udviklingen af Aula, kobling til andre systemer samt når det er tid til dagplejerne begynder at anvende Aula endnu mere.