Projektledere

Datamigrering

Datamigreringen er nu afsluttet på skoleområdet. På dagtilbudsområdet vil der ikke blive gennemført en samlet datamigrering.

I forbindelse med overgangen til Aula på skoleområdet blev der gennemført en central datamigrering fra Skoleintra til Aula. Denne er nu fuldt gennemført. Du kan læse mere om hvilke data der er overført og hvordan I kan understøtte jeres stikprøvekontrol i “Vejledning til datamigrering” som du finder i højre spalte på denne side.

Datamigrering på dagtilbudsområdet

Der vil ikke ske en samlet datamigrering i forbindelse med at dagtilbud går på Aula. Det skyldes, at kommunerne bruger en lang række forskellige systemer, og at en samlet datamigrering derfor vil være svær og omkostningstung.

En række kommuner har slet ikke kommunikationssystemer på dagtilbudsområdet, og dermed ikke data, der skal migreres. De kommuner, som har kommunikationssystemer, bruger pt. fem-seks forskellige systemer, fx Børneintra fra KMD og NemBørn fra Assemble.

Derfor blev datamigreringen for dagtilbud fravalgt, allerede da det blev besluttet, at dagtilbud skulle være del af Aula

Det er muligt for den enkelte kommune at lave en manuel datamigrering, hvis der er data man ønsker med over i Aula. Arbejdsgangen kunne være som følger:

  • Kommunen gemmer den ønskede data på kommunens fildelingsløsning, fx Onedrive
  • Kommunen flytter data over i Aula under fx Sikre filer

KOMBIT anbefaler, at kommunen først udfører den manuelle datamigrering, når Aula er gået i drift på dagtilbud.