Elevkampagne

Iværksæt

I forløbets fjerde fase bliver elevernes kampagner sat i værk.

Forløbets fjerde fase foregår på selve AULAdag, hvor elevernes kampagner sættes i værk. I ugerne efter AULAdag kan eleverne følge kampagnernes effekt på skolens digitale termometer. Afslutningsvis evaluerer eleverne forløbet.

9. AULAdag

Formål: Opgaven skal få eleverne til at iværksætte deres kampagne

Tidsramme: Afhænger af kampagnernes omfang. Nogle er hurtige at gennemføre, andre kan strække sig over hele dagen, og andre igen kan løbe af stablen i flere uger.

Klassematerialer: Afhænger af kampagnerne

Opgaven:

1. Grupperne laver de to do’s, der mangler.

2. Grupperne sætter kampagnerne i værk.

3. Når alle kampagnerne er sat i værk, bliver eleverne orienteret om, at de i de næste 14 dage kan følge antallet af forældre på deres skole, der har logget på Aula via det digitale barometer på … (link!).

4. Eleverne kan nu kalde sig for vaskeægte “forældreloggere”.

10. Evaluering

Formål: Opgaven giver eleverne et indblik i og et sprog for, hvad de har lært i forløbet.

Tidsramme: 30 min.

Klassematerialer:

Skolens digitale termometer (link)

Plakat: Evaluering – printes i A3

Alle de billeder, der er taget undervejs

Opgaven:

1. Eleverne ser billederne igennem, der er taget undervejs i forløbet.

2. De kigger også på skolens digitale termometer, der viser effekten af deres kampagner.

3. Sammen udvælger eleverne de 5 bedste billeder, der viser

  • at de har samarbejdet
  • at de er blevet klogere på kampagners virkemidler
  • at de nu ved mere om skolens forældre
  • at de har kommunikeret med en forælder
  • at deres kampagner har virket

4. De 5 billeder printes ud og hænges op på plakaten “Evaluering”.

5. Eleverne drøfter, hvad de kan gøre for at fastholde forældrene på Aula, og hvad de kan gøre for at få de sidste forældre til at logge på.

Læs mere: Bag om undervisningsmaterialet