Forældre og elever

Status på pilotimplementering

Pilotimplementeringen af Aula er i fuld gang. Da der er fundet nogle uhensigtsmæssigheder og fejl i systemet afventer lanceringen overfor forældre dog en release i slutningen af februar.

Uddannelsen af superbrugere i kommunerne er nu godt i gang og udviklingen af Aula fortsætter på fuld tryk. Samtidig er pilotimplementeringen i kommunerne i gang, og Aarhus, Odder, Høje Taastrup og Gladsaxe arbejder intenst på at blive klar til den egentlige idriftsættelse.

I forbindelse med forberedelsen til pilotimplementeringen er der fundet nogle uhensigtsmæssigheder og fejl, som for størstedelens vedkommende bliver rettet i en release, der kommer den 28. februar 2019.

Det drejer sig blandt andet om:

  • Forbedret forklaring af samtykker.
  • Rettelser af fejl i visning af skemaer fra skemaplanlægningssystemerne.
  • Bedre muligheder for vise elevers- og klassers kalendere for medarbejdere.
  • … samt flere mindre rettelser af uhensigtsmæssigheder og fejl.

I samråd med os har Gladsaxe og Aarhus kommuner valgt at vente med at introducere forældre på pilotskolerne til Aula til efter at den nye release er kommet, og de har haft mulighed for at teste fejlrettelserne.