Medarbejdere

Anvendelsen af Aula i dagtilbud

For at få god værdi af Aula er der en række beslutninger, der bør træffes. Det drejer sig både om, hvordan man vil udnytte Aulas funktionalitet, og om hvordan man ønsker at kommunikere i og om Aula.

For at få et godt udbytte af Aula er der en række beslutninger, man skal træffe i dagtilbud og i kommuner.  Det drejer sig dels om nogle principper for brugen af specifik funktionalitet i Aula, og dels om nogle principper for hvordan man vil kommunikere i og om Aula. Disse principper går samlet under betegnelsen anvendelsesstrategi.

Dette kan du læse mere om i det understøttende materiale, som KL har udarbejdet, og som du finder her.

KL har desuden udarbejdet en værktøjskasse som kommuner og institutioner kan bruge i forbindelse med udarbejdelse af anvendelsesstrategier for dagtilbud. Du finder værktøjskassen og tilhørende materialer i spalten til højre.

Som hjælp i arbejdet med anvendelsesstrategien har Aula-projektet udarbejdet fem bud på drøftelser, som bør tages for at Aula kan understøtte et godt skole-hjem-samarbejde.

De fem drøftelser er:

  1. Hvordan kan Aula understøtte det pædagogiske arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud?
  2. Hvordan kan Aula understøtte samarbejdet mellem hjem og dagtilbud?
  3. Hvordan skal Aula understøtte en sammenhængende overgang fra dagtilbud til skole?
  4. Hvordan kan Aula understøtte et børneperspektiv?
  5. Hvad skal være færdselsreglerne for brug af Aula?

Du kan læse mere om de fem drøftelser i dette notat.

Videoer til inspiration

Som led i KLs anvendelsesstrategi for Aula på dagtilbudsområdet, har KL interviewet en dagtilbudsleder og en projektleder fra Køge Kommune. I interviewet deler de erfaringer og giver indblik i deres overvejelser ifm. arbejdet med at implementere Aula. De giver gode råd til andre kommuner, som skal i gang med at udarbejde en anvendelsesstrategi for Aula. Interviewet er tilgængeligt både i fuld længde og i mindre bidder opdelt efter temaer.