Medarbejdere

Anvendelsesstrategi på dagtilbudsområdet

Før man tager Aula i brug i landets dagtilbud er der en række beslutninger, der bør træffes. Det drejer sig både om, hvordan man vil udnytte Aulas funktionalitet, og om hvordan man ønsker at kommunikere i og om Aula.

For at få et godt udbytte af Aula er der en række beslutninger, man skal træffe i dagtilbud og i kommuner.  Det drejer sig dels om nogle principper for brugen af specifik funktionalitet i Aula, og dels om nogle principper for hvordan man vil kommunikere i og om Aula. Disse principper går samlet under betegnelsen anvendelsesstrategi.

Som hjælp i arbejdet med anvendelsesstrategien har Aula-projektet udarbejdet fem bud på drøftelser, som bør tages for at Aula kan understøtte et godt skole-hjem-samarbejde.

De fem drøftelser er:

  1. Hvordan kan Aula understøtte det pædagogiske arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud?
  2. Hvordan kan Aula understøtte samarbejdet mellem hjem og dagtilbud?
  3. Hvordan skal Aula understøtte en sammenhængende overgang fra dagtilbud til skole?
  4. Hvordan kan Aula understøtte et børneperspektiv?
  5. Hvad skal være færdselsreglerne for brug af Aula?

Du kan læse mere om de fem drøftelser i dette notat.