Projektledere

Skemadata i Aula

På denne side finder du information omkring skemaplanlægningen samt status på skemaintegration.

Skemaindlæsning

Vejledninger til indlæsning af skemadata fra Docendo, KMD og IST.

Piloterfaringer om skema

Indmelding af specialklasser som hold.

Opmærksomhedspunkt ifm. Skema

Når der sendes en skemabrik til Aula med et eller flere lokaler påhæftet, sørger Aula for at booke lokalet, så skemabrikken fremgår i lokalets kalendervisning.

Nogle pilotskoler har oplevet, at enkelte lokaler har stået som ledige på trods af, at der er sendt skemabrikker afsted. Det har vist sig, at denne fejl kan skyldes små forskelle i navngivning af lokalerne i de administrative systemer i forhold til, hvordan de er navngivet i Aula. Hvis der utilsigtet er blevet sat et ekstra mellemrumstegn (fx ”Hal 1 ” ift. ”Hal 1”) i det ene af systemerne, eller hvis brug af store/små bogstaver ikke er fuldt overensstemmende (fx ”Møderum Rød” ift. ”Møderum rød”), kan skemabrikken så at sige ikke finde vej ind på det rigtige lokale i Aula.

Med den nye opdatering (release 1.1.5), vil det ikke længere være nødvendigt at lokaler i skemaplanlægningssystemet og lokaler i Aula, skal hedde præcist det samme. Dvs. at der ikke bliver gjort forskel på store og små bogstaver og fx et ekstra mellemrum efter lokalets navn.

De administrative systemer

På denne side finder du information omkring de brugeradministrative systemer.

Uni-login

Her finder du svar på spørgsmål, der relaterer sig til Uni-Login.

Administrative systemer

Vejledningerne til de brugeradministrative systemer fra Køge, Favrskov og Aarhus er tilpasset kommunernes egen organisation. Anbefalingen er at kommunen kan hente vejledningerne og tilpasse dem til egen organisation.