Projektledere

Udrulningsplan

Udrulningen af Aula foregår i fem regionale bølger. Udrulningen forløber fra 1. september - 21. december 2020.

Udrulning i 5 bølger

I nedenstående tabel ses datoerne for hvornår de enkelte bølger finder sted:

Bølge Udrulning – start Udrulning – slut Medarbejderadgang Forældreadgang
1. Region Nordjylland 01-09-2020 23-11-2020 23-11-2020 14-12-2020
2. Region Hovedstaden 08-09-2020 30-11-2020 30-11-2020 04-01-2021
3. Region Midtjylland 15-09-2020 07-12-2020 07-12-2020 11-01-2021
4. Region Syddanmark 22-09-2020 14-12-2020 14-12-2020 18-01-2021
5. Region Sjælland 29-09-2020 21-12-2020 04-01-2021 25-01-2021

 

Oversigt over udrulning

Udrulningen af Aula er illustreret i nedenstående figur. De to første uger er afsat til den kommunale opsætning, og de resterende ti uger kan kommunen bruge til at opsætte Aula på de enkelte institutioner. Efter 12 ugers udrulning får medarbejderne adgang til Aula i tre uger inden forældrene kommer på.

Adgang til Aula

Adgangen til Aula vil for administratorer, medarbejdere og forældre blive givet i takt med, at kommunen og institutionerne får opsat Aula
Mere om dette i Udrulningsdrejebogen.

Udviklingstrin

I løbet af de 12 ugers udrulning foreligger en række opgaver – også kaldet “trin” – som skal udføres centralt i kommunen og på de enkelte institutioner, se nedenstående figur.
Mere information om dette kan læses i Udrulningsdrejebogen.

Kommunale trin: I alt 6 obligatoriske
Institutionstrin: I alt 7 obligatoriske

Udrulningsprøve

Ved afslutning på kommunens udrulningsbølg skal den kommunale administrator og institutionsadministratorerne gennemføre en række opgavesedler for at verificere, at Aula er opsat korrekt. Udrulningsprøven består af en række opgavesedler som ligner dem I har gennemført på uddannelsen, men som er tilpasset til at opgaverne kan udføres i Aula. Opgavesedlerne kan findes nedenfor:

Til superbrugerne

På denne side finder du relevant information for Aulas superbrugere i forbindelse med undervisningen af Aula for skole og dagtilbud

Vi har samlet materialerne for undervisningen til både skole og dagtilbud til at støtte jer i implementeringen. Anvend og genbesøg disse, så ofte der opstår behov.

 

Undervisningsmaterialet for skole indebærer trin-for-trin-guides, videoer, powerpoints, drejebøger, opgavesedler og videoer.

Undervisningsmaterialet for dagtilbud indeholder vejledninger, brugerrejser, powerpoints, drejebøger og opgavesedler.

Undervisningsmateriale for dagtilbud

På denne side finder du alt materiale, der vedrører undervisning i brugen af Aula for dagtilbud.

Introduktionen til Aula er foregået via princippet ”train-the-trainer”, hvor Aula-projektet uddanner superbrugere, som så efterfølgende står for at uddanne brugerne af dagtilbud.

Alt det materiale du har til rådighed til planlægning og afvikling af egen undervisning findes på denne side. Herunder findes powerpoint, drejebog og opgavesedler. Derudover finder du i spalten til højre udførlige vejledninger og brugerrejser (videoer), som kan støtte uddannelsen og træningen.

Nederst på siden kan du genfinde de materialer, der blev brugt på din egen uddannelse som administrator eller superbruger.

OBS!
Uddannelse af pædagogisk og administrativt personale kan enten afvikles i Aula uddannelsesmiljø eller i Aulas produktionsmiljø, alt efter hvornår uddannelsen finder sted. Der er dog et par opmærksomhedspunkter knyttet hertil, som står skrevet i dokumenterne med opgavesedlerne.

God fornøjelse!

Uddannelse af pædagogisk personale (D)

Drejebog

Drejebog for uddannelsesforløb for pædagogisk personale (D) giver et samlet overblik over uddannelsesforløbets moduler og indhold finder du her.

Powerpoint

Powerpoint til uddannelsesforløb for pædagogisk personale (D) finder du her.

Opgavesedler

Opgavesedler til uddannelsesforløb for pædagogisk personale (D) findes i to udgaver – én redigerbar (Word-fil) og én i fast layout (PDF-format). Vi gør opmærksomme på, at opgavesedlen i Word kan have skubbet sig lidt i layoutet alt efter computer og Word-version. Derfor kan denne kræve lidt tilpasninger.

 

Visitkort

Visitkort til uddannelsesforløb for pædagogisk personale (D) kan findes her.

OBS: Til uddannelse af det pædagogiske personale og administrativt personale har kommunens projektleder fået tildelt logins og password til Aula uddannelsesmiljø. Hvordan disse anvendes står beskrevet i introduktionen til uddannelsesmiljøet

Parkeringsplads

Parkeringsplads til uddannelsesforløb for pædagogisk personale (D) kan findes her. 

Huskeseddel

Huskesedler til de pædagogisk personale kan findes her.

Uddannelse af administrativt personale (E)

Drejebog

Drejebog for uddannelsesforløb for administrativt personale (E) giver et samlet overblik over uddannelsesforløbets moduler og indhold finder du her.

Powerpoint

Powerpoint til uddannelse for administrativt personale (E) finder du her.

Opgavesedler

Opgavesedler til uddannelsesforløb for administrativt personale (E) findes i to udgaver – én redigerbar (Word-fil) og én i fast layout (PDF-format). Vi gør opmærksomme på, at opgavesedlen i Word kan have skubbet sig lidt i layoutet alt efter computer og Word-version. Derfor kan denne kræve lidt tilpasninger.

 

Visitkort

Visitkort til uddannelsesforløb for administrativt personale (E) finder du her. 

OBS: Til uddannelse af det pædagogiske personale og administrativt personale har kommunens projektleder fået tildelt logins og password til Aula uddannelsesmiljø. Hvordan disse anvendes står beskrevet i introduktionen til uddannelsesmiljøet

Parkeringsplads

Parkeringsplads til uddannelsesforløb for administrativt personale (E) kan findes her. 

Huskeseddel

Huskesedler til det administrative personale kan findes her.

Uddannelsesmiljø og funktionalitet

Til uddannelse af det pædagogiske personale og administrativt personale har kommunens projektleder fået tildelt logins og password til Aula uddannelsesmiljø.

Der udvikles hele tiden på ny funktionalitet i Aula. Hvis du som superbruger ønsker at følge med i hvilken funktionaltet, der tilføjes, kan du følge status på denne side.

Materialer fra administrator- og superbrugerkurser

Kommunale administratorer (Forløb A)

Her kan du genfinde materialerne fra det kursus, du som kommunal administrator selv har deltaget på.

Pædagogiske superbrugere (Forløb B)

Her kan du genfinde materialerne fra det kursus, du som pædagogisk superbruger selv har deltaget på.

Pædagogiske superbrugere (Forløb B - lille)

Her kan du genfinde materialerne fra det kursus, du som pædagogisk superbruger selv har deltaget på.

Administrative superbrugere (Forløb C)

Her kan du genfinde materialerne fra det kursus, du som administrativ superbruger selv har deltaget på.

Dagplejeforløb

Her kan du genfinde materialerne fra det kursus, du som dagplejer selv har deltaget på.

Erfaringer

Læs her om erfaringerne fra kommuner og pilot

Undervisningsmateriale for skole

På denne side finder du alt materiale, der vedrører undervisning i brugen af Aula for skole.

Hvordan uddannes brugerne?

Introduktionen til Aula er foregået via princippet ”train-the-trainer”, hvor Aula-projektet uddanner superbrugere, som så efterfølgende står for at uddanne brugerne på skolerne. I den forbindelse har Aula-projektet i løbet af foråret 2019 gennemført 289 kurser og uddannet 4600 superbrugere.

Det materiale der er brugt i forbindelse med uddannelserne findes i spalten til højre. Desuden er der lavet en række trin-for-trin-guides og videoer der kan bruges i forbindelse med uddannelse og træning. Dem

Alt det materiale du har til rådighed til planlægning og afvikling af egen undervisning findes på denne side. Herunder findes powerpoint, drejebog og opgavesedler samt en mere udførlig bruger- og administratorvejledning.

Nederst på siden kan du genfinde de materialer, der blev brugt på din egen uddannelse som administrator eller superbruger.

OBS! Uddannelse af pædagogisk personale kan enten afvikles i Aula uddannelsesmiljø (“sandkassen”) eller i Aula, alt efter hvornår uddannelsen finder sted. Dette har betydning for, hvilke opgavesedler du skal vælge.

Uddannelse af pædagogisk personale

Opgavesedler til Aula uddannelsesmiljø

Her anbefales det, at opgavesedlerne afvikles i den rækkefølge, der er listet på de enkelte opgavesedler

Opgavesedler til Aula

Her anbefales det, at opgavesedlerne afvikles i den rækkefølge, der er listet på de enkelte opgavesedler

For at afvikle opgavesedler for medarbejdere uden tildelte rettigheder anbefales det, at institutionsadministratoren på den enkelte skole opretter en Aula-gruppe med navnet ”Aula-uddannelse”, som deltagerne kan bruge som test-gruppe, når opgavesedlerne gennemføres.

  • Sæt tidsbegrænsning på gruppen ”Aula-uddannelse”, så denne automatisk slettes, når uddannelsesforløb er afviklet.
  • Afvikles undervisning af pædagogisk personale i Aula – og dermed ikke i Aula uddannelsesmiljø – skal det skærpes, at de beskeder, begivenheder, opslag mm der oprettes modtages af reelle modtagere og ikke kan trækkes tilbage.

Vi har derfor følgende anbefalinger:

  • Opret ikke beskeder mm. til forældre og elever under uddannelsesforløbet.
  • Opret alene beskeder mm. til relevante kolleger indenfor egen institution.
  • Medarbejdere opretter alene beskeder mm. til relevante kolleger i inden for eget team
  • Medarbejdere booker alene relevante kolleger i kalenderen inden for en aftalt uge og alene til kolleger inden for eget team (før sommerferien 😉)

Der kan i kommunen træffes beslutning om, at den kommunale administrator lukker ned for kommunikationskanaler til forældre og elever, så denne kommunikationskanal er blokeret i den periode, hvor undervisningen finder sted.

Vejledninger

Brugervejledning

Her finder du en udførlig brugervejledning, der går mere i dybden med funktionerne i Aula.

Administratorvejledning

Her finder du en mere udførlig administratorvejledning til Aula.

Uddannelsesmiljø og funktionalitet

Til uddannelse af det pædagogiske personale og administrativt personale har kommunens projektleder fået tildelt logins og password til Aula uddannelsesmiljø.

Der udvikles hele tiden på ny funktionalitet i Aula. Hvis du som superbruger ønsker at følge med i hvilken funktionaltet, der tilføjes, kan du følge status på denne side.

Materialer fra administrator- og superbrugerkurser

Pædagogiske superbrugere

Her kan du genfinde materialerne fra det kursus, du som pædagogisk superbruger selv har deltaget på.

Administrative superbrugere

Her kan du genfinde materialerne fra det kursus, du som administrativ superbruger selv har deltaget på.

Kommunale administratorer

Her kan du genfinde materialerne fra det kursus, du som kommunal administrator selv har deltaget på.

Erfaringer

Læs her om erfaringerne fra kommuner og pilot

Uddannelsesmateriale

I forbindelse med lanceringen af Aula vil der blive udviklet både "trin-for-trin-guides" og undervisningsvideoer indenfor specifikke emner til både medarbejdere og forældre

De første trin-for-trin-guides og undervisningsvideoer, der er udviklet, er målrettet medarbejdere på skolerne. På et senere tidspunkt vil der blive udviklet specifikke guides og videoer til forældre/elever, ligesom en del af materialet vil blive oversat til andre sprog end dansk.

Uddannelse i Aula

Uddannelsen i Aula foregår via princippet ”train-the-trainer”, hvor Aula-projektet uddanner superbrugere, som så efterfølgende står for at uddanne det pædagogiske personale.

Netcompany tilbyder kommunerne muligheden for at både at tilkøbe forløb målrettet nyansatte, superbrugere og opfølgning for eksisterende superbrugere. Yderligere information findes her.

Til andre grupper – herunder forældre – er der ikke udviklet egentlige uddannelsesforløb, men kommunerne har materiale – fx brugervejledninger og markedsføringsmateriale – som man kan vælge at bruge i arbejdet med at udbrede Aula.

Superbrugere i Aula 

Hver kommune har fået uddannet én kommunal administrator og én administrativ superbruger.

Antallet af superbrugere for det pædagogiske personale, som hver kommune kan få uddannet som del af betalingen for Aula, er beregnet ud fra antallet af børn i kommunen. Kommunen skal selv beslutte, hvem der skal være superbrugere og fordele pladserne i kommunen.