Projektledere

Inspiration til det gode skole-hjem-samarbejde

For at få mest muligt værdi ud af Aula, anbefaler vi, at skoler og kommuner arbejder med deres kommunikationstrategier.

Brugen af Aula kan være en gylden mulighed for at overveje, hvordan og hvornår man ønsker at kommunikere med forældregrupper.

Hvordan man vil gøre det er op til den enkelte kommune eller institution. For at inspirere til arbejdet har vi i Aula-projektet samarbejdet med forsker Maria Ørskov Akselvoll om at skabe nogle bud på, hvordan kommunerne kan tilgå denne værdidrøftelse. Maria Ørskov Akselvoll er sociolog og har skrevet ph.d. om skole-hjem-samarbejde.

Det gode skole-hjem-samarbejde

For at få mest muligt værdi ud af Aula, anbefaler vi, at skoler og kommuner benytter lejligheden til at genbesøge deres kommunikationstrategier.

Overgangen til en ny kommunikationsplatform kan være en gylden mulighed for at overveje, hvordan og hvornår man ønsker at kommunikere med forældregrupper. De gængse arbejdsgange kan tages op til revision og vaner kan brydes, og introduktionen af Aula er derfor en oplagt anledning til også at udforme guidelines til den gode kommunikation mellem institution og hjem.

Om man vil gøre det og i givet fald hvordan er op til den enkelte kommune eller institution. For at inspirere til arbejdet har vi i Aula-projektet samarbejdet med forsker Maria Ørskov Akselvoll om at skabe nogle bud på, hvordan kommunerne kan tilgå denne værdidrøftelse. Maria Ørskov Akselvoll er sociolog og har skrevet ph.d. om skole-hjem-samarbejde.