Projektledere

Projektstatus

På denne side finder du svar på spørgsmål vedrørende Aula-projektet og implementeringen af selv samme. Nederst på siden kan du finde KOMBITs statusmails, som hver uge bliver udsendt til Aula-systemansvarlige, -projektledere og -systemansvarlige i kommunerne.

Spørgsmål og svar ifm. implementeringen af Aula

Nedenfor finder du svar på de spørgsmål, som oftest stilles ifm. implementeringen af Aula.

 1. Leder du efter svar på funktionelle spørgsmål, kan du finde det på denne side.
 2. Her du danne dig et overblik over, hvilken funktionalitet de kommende releases indeholder.
 3. Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål vedrørende login og step-up.

Adgang til Aula

Spærret eller udløbet NemID nøglefil

Brugere der ikke har godkendt deres certifikat til offentlige sider, eller for hvem deres NemID nøglefil er udløbet eller spærret, vil møde en fejlmeddelse, når de forsøger at logge ind i Aula på både browser og App. De skal derfor opdatere dette gennem følgende link

Kontaktpersoner uden forældremyndighed i Aula

Hvis der er kontaktpersoner uden forældremyndighed i Aula, som ikke skal have adgang til information om et barn, kan man gøre følgende:

 • Man skal sørge for, i de brugeradministrative systemer, at:
  • Fjerne dem som kontaktperson eller
  • Markere dem således de ikke bliver overført til Unilogin (dette er muligt hos både IST og KMD)
 • Når kontaktpersoner er blevet håndteret i det brugeradministrative system (og opdateret i Aula natten efter), vil de (hvis de fortsat har adgang til Aula grundet andre relationer) udelukkende kunne se historiske data.

Børn tilknyttet to eller flere forskellige klasser/hold/stuer

Hvordan det i Aula skal håndteres, når børn er tilknyttet flere klasser/hold eller stuer, kan du/I læse mere om her.

Ledelsesinformation

Der bliver ikke sendt ledelsesinformation ud på institutions, klasse/stue eller enkelt brugerniveau, da det pt. er en manuelproces som dermed skal håndteres for hver af de ca. 1600 skoler. Det kan dog tilkøbes i to formater, hvilket står nærmere beskrevet her.

Det er altid muligt for medarbejdere i kommunen/på skolen eller dagtilbudsinstitutionen manuelt at undersøge, hvilke forældre der endnu ikke er kommet på Aula. Det gøres ved at fremsøge det enkelte barn, hvorved oplysninger om, hvornår forældrene sidst var aktive vil være synlige. Der arbejdes på, at kommunerne på sigt skal kunne trække ledelsesinformationen direkte fra Aula.

Hvad sker der med data, når et barn skifter institution?

Som udgangspunkt kræver det, ligesom tidligere, koordinering mellem den tidligere institution og den nye institution. De retmæssige samtykker skal indhentes og håndteres for at sikre, at ingen data går tabt. Det er dermed en manuel proces.
Derudover er medier (fx billeder) delt med barnet fortsat tilgængelige for barnet. Husk dog at medier kun er synlige for andre brugere på den tidligere institution, hvis der af barnet/barnets forældre gives samtykke hertil.

Der skal også svares på samtykker, supplerende samtykker og tilladelser, når barnet skifter institution, så disse vedrører og er tilgængelige for den nye institution.

Hvordan oprettes kontakt- og plejeforældre?

Oprettelse af kontakt- og plejeforældre håndteres i de administrative systemer.

STIL opererer med to adgangsniveauer ift tilknytning af kontakt og plejeforældre:

 • Adgangsniveau 0 angiver at kontaktpersonen må få adgang til almindelige personoplysninger om det tilknyttede barn. Er plejeforældre oprettet på dette adgangsniveau vil de ikke blive mødt med krav om samtykke.
 • Adgangsniveau 1 angiver at kontaktpersonen må få adgang til fortrolige og følsomme personoplysninger om barnet – herunder elevplaner. Her vil plejeforældre blive mødt med krav om samtykke. Hvis plejeforælder ikke er forældremyndighedsindehaver, skal hjemmel opnås på anden vis.

I TEA defineres adgangsniveau 1 med rollen “Officielt tilknyttet”. Denne rolle giver således samme rettigheder, som en med forældremyndighed. Adgangsniveau 0 defineres som “Anden”. Denne giver adgang til almindelige personoplysninger om det tilknyttede barn.

I KMD Elev oprettes og tilknyttes elevernes kontaktpersoner automatisk til barnet. Fra KMD Educa Elev overføres elevens:

 • Samboende forældre
  Ikke samboende forældre med markering for at de skal overføres til brugeradm. (UNI-Login)
 • Kontaktpersoner/værger (med personnummer) og markering for at personen skal overføres til brugeradministration (UNI-Login). Her defineres adgangsniveau 1 som “Må”, mens adgangsniveau 0 er defineret som “Må ikke”

Hvordan håndteres biologiske forældre uden forældremyndighed?

Forældremyndigheds- og værgeopsætningen styres igennem det brugeradministrative system. Så for at løse problemstillingen skal I gøre følgende:

 1. Hvis man oplever at kontaktpersoner (eks. de biologiske forældre) har uretmæssig adgang til Aula skal de sørge for i deres brugeradministrative system enten at
  1. Fjerne dem som kontaktperson
  2. Markere dem til ikke at blive overført til UniLogin (er efter sigende en mulighed hos både IST og KMD)
 2. Når kontaktpersoner er blevet håndteret i det brugeradministrative system (og opdateret i Aula natten efter) vil de (hvis de fortsat har adgang til Aula grundet andre relationer) kunne se historiske data – men kun historiske data.”

Det brugeradministrative system

Hvordan håndteres navnebeskyttelse?

I de administrative systemer modtages automatisk oplysninger/ajourføringer fra folkeregisteret på personer, som har angivet personnummer i systemet. Dvs. elever samt kontaktpersoner og personale, hvor der er angivet personnummer. I folkeregisteret angives navne- og adressebeskyttelse i ét og samme felt “Adressebeskyttelse”.

Denne oplysning vises i KMD Educa Elev i feltet “Adressebeskyttelse” på den enkelte person.

I TEA kan man se, om der er er navne- og adressebeskyttelse ved at adresselinjerne er markeret med mørkeblå farve.

Da det ikke er muligt at skelne, om personen har både navne- og adressebeskyttelse eller kun adressebeskyttelse, antages det, at personen har både navne- og adressebeskyttelse, for at undgå, at der videregives fortrolige oplysninger.

Derfor sendes det navn, som er modtaget fra folkeregisteret, ikke til brugeradministration på personer med markering for adressebeskyttelse. I stedet sendes et Alias.

Alias er foruddefineret til at være F i fornavn og E i efternavn.

I KMD kan du finde Alias på personens stamoplysninger under ikonet “Alias” . Her har du også mulighed for at tilrette Alias. Hvis personen kun har adressebeskyttelse, og ønsker at deres rigtige navn skal vises i f.eks. Aula, kan du selv angive personens rigtige navn i Alias, og dette vil så blive sendt med i udtrækket til brugeradministrationen.

I TEA finder du «Alias» under personernes efternavn. Klik på Alias og tilføj både aliasfornavn og aliasefternavn. Hvis personen ikke vil have deres rigtige navn overført, skal der skrives det, som personen kan/skal genkendes ved.

Opmærksomhedspunkter

 1. Ved navnebeskyttelse skal brugerens initialer ændres i det brugeradministrative system, da det ellers sendes med over i Aula og dermed kan bruges til at fremsøge på.
 2. Bruger med navnebeskyttelse skal være tilføjet et alias for at kunne tilknyttes grupper

Hjemmesider

Tilgængelighedserklæring

Institutionernes hjemmesider skal have en tilgængelighedserklæring knyttet an til siden. Tilgængelighedserklæringen bliver i Drupal løsningen ikke placeret i footeren, men gennem en særskilt side, hvor der evt. kan linkes til den fra forsiden. Rettigheden til at lave opsætningen af tilgængelighedserklæringen i Drupal er muligt for den enkelte administrator. En opdateret brugervejledning til hjemmesiderne med information om tilgængelighedserklæringen kan findes her.

Vejledning til hjemmesider

Det er muligt at læse mere omkring opsætning af hjemmesider på denne side.

Institutioner

Forvaltningsinstitutioner

Indlæsning af forvaltningsinstitutioner

KOMBIT og STIL har sikret at kommunerne kan få indlæst “forvaltningsinstitutioner” i Aula.

Der er mange kommuner der allerede har en tværgående institution til eks. deres PPR – og det kan sagtens benyttes til AULA.

Når et PPR institutionsnummer ikke haves, eller der ønskes et nyt
Det er vigtigt, at I først undersøger om I allerede har et institutionsnummer, som I kan bruge til jeres forvaltningsbrugere. For at få flere oplysninger og evt. bestille et nyt institutionsnummer skal det ske til STIL support – læs venligst her.

Bemærk venligst at det kun er muligt at have ét forvaltningsinstitutionsnummer pr. kommune. Det er ikke muligt at få oprettet flere forvaltningsinstitutioner i institutionsregisteret. Ønsker I at etablere grupperinger i forhold til AULA, skal dette håndteres i AULA.

Hvad kan vi bruge forvaltningsinstitutioner til?

Nogle kommuner vil gerne have en separat forvaltningsinstitution udover deres kommuneinstitution. Her kan kommunen tilknytte forvaltningsbrugere, hvis de ikke ønsker at have dem tilknyttet den allerede eksisterende kommuneinstitution.

Forvaltningsinstitutionen skal ikke ses som en erstatning for kommuneinstitutionen, da kommunen altid skal have en kommuneinstitution, og den skal der ikke ændres ved. Til forskel fra kommuneinstitutioner i Aula, får brugere tilknyttet forvaltningsinstitutioner adgang til den fulde funktionalitet i Aula på linje med andre brugere tilknyttet skoler. Det vil sige, at forvaltningsbrugere har adgang til alle moduler i Aula herunder sikre filer i filer og dokumenter.

Forvaltningsbrugerne kan, på samme vis som andre brugere, alene fremsøge og kommunikere med andre medarbejdere i Aula indenfor kommunen. Hvis en forvaltningsbruger skal kunne kommunikere og fremsøge forældre og børn indenfor en eller flere institutioner, skal denne således tilknyttes de relevante institutioner.

Har den enkelte kommune et administrativt system til at håndtere forvaltningsbrugere, anbefales det, at de oprettes her. Hvis ikke, skal forvaltningsbrugere oprettes direkte i STILs brugeradministration via ws17. Eftersom stamdata og relationer fra STIL ikke indlæses i Aula, vil brugerne her alene fremgå med navn og efternavn.

Landsbyordninger

Jammerbugt kommune har delt følgende vejledning til oprettelse af Landsbyordninger i TEA. 

Distriktsskoler

Det er muligt at læse mere information omkring distriksskoler i Aula her.

Support og sikkerhed

Anvendelseshjælp

Det er muligt at tilkøbe støtte fra Netcompanys Aula-eksperter til implementeringsspørgsmål og hjælp til opgaver af mere teknisk karakter. Sidder du eller dine kollegaer med spørgsmål til funktionalitet, anvendelse af Aula eller tekniske opgaver, så kan I få mulighed for at ringe og skrive direkte til Netcompanys Aula-eksperter. Læs mere om mulighederne for tilkøb her 

 

Håndtering af sikkerhedshændelser i Aula

Ved driftsforstyrrelser, der påvirker muligheden for login i Aula, vil det altid være muligt at se nyeste status på denne driftsside.

Oplever du en sikkerhedshændelse relateret til Aula, skal du tage kontakt til Netcompany på +4533348927. Nedenstående tekst er også at finde på denne side.

KOMBIT har i forbindelse af udviklingen af Aula haft et meget stort fokus på en sikker behandling af personoplysninger, og Aula er derfor også udviklet i overensstemmelse med de krav, der stilles til sådanne systemer f.eks. i forhold til GDPR.

Hvis der på et tidspunkt sker et brud på sikkerheden i Aula enten på grund af en systemfejl eller på grund af en håndteringsfejl hos en bruger, vil der være følgende proces for håndtering heraf.

KOMBIT og Netcompany håndterer brud på sikkerheden: Hvis du eller en anvender af systemet mener, at der er sket et brud på persondatasikkerheden, skal du hurtigst muligt, via den supportberettigede bruger i kommunen, rette henvendelse til Aula support.

Aulas support vil ved din henvendelse straks foretage en vurdering af, om der er sket et brud på persondatasikkerheden. Hvis der sket et brud på persondatasikkerheden, vil Aulas support vurdere, om der er tale om en systemfejl, og er det tilfældet vil KOMBIT straks blive underrettet. KOMBIT vil derpå følge den aftalte proces for underretning af de berørte kommuners sikkerhedsansvarlige og sikre, at de har den fornødne information til at vurdere, hvorvidt der skal ske anmeldelse til Datatilsynet.

KOMBIT og Netcompany vil naturligvis samtidigt sikre, at sikkerhedsbruddet bliver håndteret hurtigst muligt og sørge for, at fejlen i systemet bliver rettet hurtigst muligt.

Kommunen håndterer håndteringsfejl fra en bruger: Hvis der er tale om en håndteringsfejl fra en bruger, vil sagen skulle håndteres af kommunen på samme måde, som kommunen håndterer andre brud på persondatasikkerheden, f.eks. når kommunen ved en fejl har personoplysninger liggende tilgængelig for uvedkommende i printeren, eller hvis persondata er blevet sendt til den forkerte person i en mail. I disse situationer skal den supportberettigede bruger fortsat henvende sig til Aula support for at få afklaret sikkerhedsbruddets omfang, slettet informationer og/eller skaffe de nødvendige log-informationer, hvis det vurderes nødvendig. Herefter skal den supportberettigede bruger følge sin egen kommunes proces for håndtering af brud på persondatasikkerheden, herunder eventuel anmeldelse til Datatilsynet.

Ændringsønsker

Ændringsønsker skal samles hos den kommunale projektleder, som kan melde disse direkte ind til KOMBIT. Projektlederen i den enkelte kommune har information om hvordan disse meldes. I kan læse mere om, hvordan fejl skal indmeldes, mm. på supportsiden.

Indsigt i logdata

Ønsker I at anmode om indsigt i logdata i forbindelse med en specifik hændelse, kan det gøres ved at udfylde bestillingsblanketten for serviceydelser, som findes nederst på denne side

Statusmails fra KOMBIT - 2024

April 2024

11. april 2024

 • Dato og indhold release 2.10
 • Orientering fra styregruppemøde
 • Sletning
 • Arkivering
 • Status på dialogen med AWS

Februar 2024

23. februar 2024

 • Opdatering af databehandleraftalen
 • Tiltag på baggrund af Datatilsynets afgørelser
 • Udsendelse af fakturaer for Aula
 • Indhold af release 2.10
 • Aula brugerundersøgelse
 • Farvel til Sanne Mi Poulsen

Januar 2024

18. januar 2024

 • Opdatering til release 2.9
 • Afgørelser fra Datatilsynet
 • Sletning
 • Arkivering
 • Aula brugerundersøgelser
 • Opdatering til LIS-information
 • Privatlivspolitik
 • Arbejdet med release 2.10
 • KLIK-opgaver

 

Statusmails fra KOMBIT - 2023

December 2023

14. december 2023

 • Glædelig jul og godt nytår
 • Brugertilfredshedsmålinger
 • Release 2.9
 • Release 2.10
 • Webinarer vedr. release 2.9 og brugertilfredshedsmålinger
 • Aktiveringer og sletteregler
 • ‘Marker til arkiv’-menupunktet fjernes
 • Nyt samarbejdsrum på teams

 

Oktober 2023

13. oktober 2023

 • Aula i pressen
 • Opdatering af certifikat – Kommunal IdP
 • Fakturaer
 • Kurser i Aula

Sept. 23

6. sept. 2023

 • Status på opdatering til release 2.8
 • Overskrivning af vikarnoter på skemabrikker
 • Udfordringer med SSO widgets
 • For lille beskedmodul på computer
 • Manglende brugere i Aula og komme/gå
 • Update på supportede versioner af app og browser

August 23

18. august 2023

 • Opdatering til release 2.8
 • Webinarer om release 2.8
 • Materiale med information om release 2.8
 • Arbejde med arkivering og sletning

Juni 23

26. juni 2023

 • God sommer
 • Status på årsrul
 • Sletteregler & arkivering
 • Nye widgetmuligheder

14. juni 2023

 • Information om Årsrul
 • Ændringer til MitID
 • Ny slettepolitik
 • Fakturaer
 • Certifikatskifte: Overgang til OCES3
 • Indhold af release 2.8
 • Brugertilfredshedsundersøgelser
 • Aula-kurser

Maj 23

12. maj 2023

 • Status på login i Aula
 • Problemer med længere indlæsningstider
 • Brugere modtager flere notifikationer
 • Ny privatlivspolitik
 • Ny slettepolitik på vej
 • Arbejdet med release 2.8 i gang
 • Orientering fra styregruppemøde
 • Aula-kurser

Marts 23

31. marts 2023

 • Loginproblemer på appen
 • Opdatering af Unilogin
 • Dialogen med AWS
 • Lukkevindue i forbindelse med release 2.7
 • Gamle skemabrikker slettes
 • Status på slettefrister og arkivering
 • Genstart af Aulas brugerpanel
 • Webinarer vedrørende release 2.7

13. marts 2023

 • Webinarer vedrørende release 2.7
 • Release 2.7 kommer 22. april 2023
 • Dialogen med AWS
 • Udsendelse af fakturaer for Aula
 • Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelse

Jan. 2023

25. jan. 2023

 • Release 2.7 kommer 22. april 2023.
 • Nye tiltag på widgets på vej.
 • Styregruppemøde.
 • Status på dialogen med AWS om tredjelandsoverførsel i Aula.
 • Opfølgning på problemstilling vedrørende slettede/redigerede beskeder.
 • Aktindsigter i kommunerne.
 • Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelse.

Statusmails fra KOMBIT - 2022

Dec. 2022

16. dec. 2022

 • Glædelig jul & godt nytår
 • God opdatering til release 2.6.
 • Funktionalitet vedrørende mulighed for tilbagetrækning af beskeder
 • Status på dialogen med AWS
 • Tilfredshedsmåling viser fremgang

1. dec. 2022

 • Nedetid ifm. release 2.6
 • Information om indholdet i release 2.6
 • Videoer og præsentationer fra Aula-webinarer
 • Opdatering af hjemmesidefunktionalitet
 • Nyt om dialogen med AWS og Datatilsynet

Nov. 2022

9. nov. 2022

 • Nyt om release 2.6
 • Release 2.7
 • Nye tal for brugertilfredshed
 • Aula-webinarer i november
 • Log-in-udfordringer
 • Nye procedurer for indmelding af roller og kontaktpersoner i kommunerne
 • Orientering fra kommunestyregruppemøde
 • Meddelelsesbog bliver ikke særskilt funktion i Aula
 • Status på arbejdet vedrørende brug af AWS
 • Udsendelse af fakturaer for Uni-login

Sept 22

22. sept. 2022

 • Indholdet i release 2.6
 • Fremsøgning via initialer
 • Møde med AWS
 • Orientering fra kommunestyregruppemøde
 • Brugertilfredshedsundersøgelse i gang

1. sept. 2022

 • Udfordringer med log-in
 • Status efter release 2.5
 • Ændring til den alfabetiske opdeling i Komme/gå

Aug. 22

25. aug. 2022

 • Materialer i forbindelse med release 2.5
 • Ændringer til OTP i release 2.5

Juni 22

29. juni 2022

 • Pres på Aula på grund af årsrul
 • Kommunikation om ændring af samtykker i Aula
 • Aula tilpasses ikke til NSIS nu
 • Aula i dialog med leverandører af widgets
 • Webinarer afholdt
 • Netværksmøder om Aula i august

8. juni 2022

 • To ændringer til release 2.5
 • Kommunikation om ændringer til samtykker
 • Information om Årsrul
 • Regninger for Uni-login udsendes
 • Orientering fra seneste kommunestyregruppemøde
 • NSIS’ betydning for Aula
 • Aula monitoreret ift. regler for webtilgængelighed
 • Møde med Datatilsynet vedr. tredjelandsoverførsler
 • Gamle skemabrikker slettes nu
 • Ny funktionalitet til Officielt tilknyttede personer
 • Dagsorden for Webinarer
 • Vejledninger vedrørende skolebestyrelsers brug af Aula
 • Kommende kurser afholdt af Netcompany

Maj 22

12. maj 2022

 • Yderligere indhold i release 2.5
 • Ændring af samtykker i Aula i næste release
 • Privatlivspolitikken på Aula fjernes
 • Møde planlagt med Datatilsynet
 • Ikke muligt at onboarde på Aula-app med MitID
 • Aula inviterer til webinar i juni
 • Netværksmøder om Aula i august – save the date

Marts 22

9. marts 2022

 • Release 2.4 kommer 2. april 2022
 • Informationsmaterialer i forbindelse med release 2.4
 • Første indhold i release 2.5 aftalt
 • Videndelingsmøde om håndteringen af rettigheder i Aula
 • Kritik af Aula fra Datatilsynet
 • Far, mor og andet i Aula
 • Referat fra styregruppemøde
 • Indmelding af ændringsønsker
 • Ny måling af brugertilfredsheden i Aula

Feb. 22

23. februar 2022

 • Cookies på Aula-hjemmesider
 • Fakturaer for Aula er sendt
 • Dagbogsstudier giver viden

Jan. 22

21. januar 2022

 • Ændring i antallet af tegn i tilladelser og supplerende stamdata
 • Opdatering til ugeoverblik
 • Nyt om infotavler
 • Husk at indmelde fejl
 • Referat fra styregruppemøde
 • Udskiftning i faggruppen

Statusmails fra KOMBIT - 2021

Dec. 21

15. dec. 2021

 • Nyt om release 2.3
 • Videoer & andre materialer ifm. release 2.3
 • Dagbogsstudier skal gøre Aula bedre
 • Brugertest vedrørende Sikker Fildeling
 • Undersøgelse viser øget tilfredshed med supporten
 • Brugertilfredshedsundersøgelse gennemføres i januar
 • Møder i styregruppe og faggruppe

Nov. 21

19. nov. 2021

 • Release 2.3 på vej
 • Fejl i søgning rettes
 • Planer for release 2.4
 • Aula i pressen/undersøgelse blandt skolelederne
 • Tilfredshedsundersøgelse blandt supportberettigede brugere
 • Sletning af data fra skoleintraarkivet
 • Databehandleraftaler

Okt. 21

8. okt. 2021

Emner:

 • Indholdet i release 2.4
 • Skydeskiver
 • Referat af seneste styregruppemøde
 • Udløb af certifikat
 • Fakturering for Aula
 • Husk at indsende databehandleraftaler
 • Undersøgelse af organisering og ønsker

Sept. 21

17 sept. 2021

Emner:

 • Deadline for indsendelse af databehandleraftaler flyttet til 8. oktober 2021
 • Spørgsmål/svar fra Aula-webinarer
 • Forslag til prioritering besluttet af faggruppen
 • Referat fra styregruppemøde
 • Resultater af brugertilfredshedsmålingen
 • Ændring af cookie-håndtering

August 21

25. august 2021

Emner:

 • Forbedringer i supporten & ændringer i administrationsmodulet
 • Aula-webinarer
 • Kommende releases
 • Rekruttering til brugerpaneler – Aula mangler folk fra dagtilbud
 • Fejl i Komme/gå-statistik
 • Tjek op på tilgængelighedserklæringen
 • Udfasning af Skoleintra-arkivet
 • Mød KL og Aula på dagtilbudskonference
 • Netcompany afholder kurser

Juni 21

24. juni 2021

Emner:

 • Årsrul
 • Plan for kommende releases
 • Brugertilfredshedsundersøgelser
 • Webinarer om status og fremdrift
 • Databehandleraftaler
 • Generel fejl på widgets for bostedsmedarbejdere under udbedring

 

4. juni 2021

Emner:

 • Påmindelse: Ændring til opsætning af Fælleskommunal Adgangsstyring (handling påkrævet)
 • Husk at forberede Årsrul
 • Webinarer vedrørende nye databehandleraftaler, brugen af AWS og tredjelandsoverførsler af data i Aula

Maj 21

20. maj 2021

Emner:

 • Aftale om ny struktur for samarbejde mellem KOMBIT og Netcompany
 • Undersøgelse om support mv.
 • Husk at opdatere oplysninger
 • Ændring til opsætning af Fælleskommunal Adgangsstyring (handling påkrævet)
 • Husk at forberede Årsrul
 • Sammenlægninger og opsplitning af institutioner
 • Etablering af udvidede brugerpaneler for Aula
 • Webinarer vedrørende nye databehandleraftaler, brugen af AWS og tredjelandsoverførsler af data i Aula
 • Filer til behandling af komme/gå-statistik

 

7. maj 2021

Emner:

 • Lukning af skoleintraarkivet – dato rykket
 • Etablering af udvidede brugerpaneler
 • Webinarer vedrørende nye databehandleraftaler, brugen af AWS og tredjelandsoverførsler af data

April 21

23. april 2021

Emner:

 • Fejl i modulet Sikker Fildeling
 • Ibrugtagning af Aula på bosteder
 • Kom godt i gang med Selvbetjening.nu
 • Ændring til opsætning af fælleskommunal adgangsstyring på vej
 • Udvidede brugerpaneler
 • Ændring bemanding i KOMBIT

 

9. april 2021

Emner:

 • Opbevaring af Aula-data
 • Årsrul
 • Husk at opdatere kontaktoplysninger

Marts 21

26. marts 2021

Emner:

 • Drøftelser med Netcompany
 • Release 2.2
 • Ibrugtagning af adgang for bosteder og andre døgn- og dagtilbud
 • Materialer fra webinar om supportorganisation
 • Prioritering af videreudvikling
 • Nyt om §32-institutioner i Aula
 • Analyse af konsekvenser af oprettelse af klubber som selvstændige institutioner
 • Skabelon til behandling af komme/gå-udtræk ved opkrævning af betaling for dagtilbud

 

13. marts 2021

Emner:

 • Bruger-accepttest af release 2.2
 • Udmelding om udfasning af SkoleIntraarkivet
 • Indmelding af kommunale supportansvarlige for dagtilbudsområdet
 • Webinar vedrørende den kommunale supportorganisation

Februar 21

26. februar 2021

Emner:

 • Indmelding af kommune-kontaktpersoner
 • Materialer fra webinarer om produktstrategi
 • Indskrivning af dagtilbudsbørn – hvornår dukker de op i Aula?
 • Videoer om anvendelse af Aula i Køge – nyt materiale til dagtilbudsledere
 • Information til kommuner der bruger Den digitale hotline

11. februar 2021

Emner:

 • Drift
 • Release 2.2
 • Officielt tilknyttede kontaktpersoner – begrænsning i antal
 • Fakturaer for Aula
 • Nye ansvarlige i kommunerne – husk at melde ind
 • Support i og rundt om Aula
 • Status fra Esbjerg

5. februar 2021

Emner:

 • Orientering fra styregruppemøde
 • Indmelding af ændringsønsker
 • Fakturaer for Aula udsendes i februar
 • Husk at sikre datakvalitet

Januar 2020

28. januar 2021

Emner:

 • Aula i pressen
 • Fakturaer for Aula udsendes i februar
 • Opdateret produktstrategi
 • Udviklingsønsker på Aulainfo

22. januar 2021

Emner:

 • Videreudviklingen af Aula
 • Udfordringer med Unilogin
 • Webinarer vedrørende Aulas produktstrategi
 • Aula opdateret
 • Indhold i release 2.2
 • Gruppetyper optræder nu korrekt i Aula
 • Undervisningsvideoer fra Aarhus Kommune

15. januar 2021

Emner:

 • Nyt om release 2.2.
 • Fakturering & status på fornyet tilslutning
 • Webinarer vedrørende Aulas produktstrategi
 • Ibrugtagning i en corona-tid
 • Tilkøb fra Netcompany – ændrede datoer

8. januar 2021

Emner:

 • Godt nytår
 • Release 2.1 lanceret
 • Forlængede responstider
 • Status på fornyet tilslutning
 • Webinarer vedrørende Aulas produktstrategi
 • Ibrugtagning i en corona-tid
 • Tilkøb fra Netcompany

Statusmails fra KOMBIT - 2020

December 2020

18. december 2020

Emner:

 • Release 2.1 på trapperne
 • Indhold af release 2.2.
 • Fornyet tilslutning
 • Webinarer vedrørende Aulas produktstrategi
 • Omorganisering i Aula-teamet
 • Ibrugtagning i en corona-tid
 • Adgang til uddannelsesmiljø
 • Hjælp til anvendelsesstrategi i dagtilbud

11. december 2020

Emner:

 • Release 2.1 på trapperne
 • Husk deadline for tilslutning den 11. december 2020
 • Orientering fra styregruppemøde
 • Faggruppen i arbejdstøjet
 • Uddannelsen i Aula er nu afsluttet
 • Informationsmaterialer til forældre
 • Oprydning i KLIK
 • Vejledning til dagplejen – fra Næstved
 • Forældrevideo fra netværksmøder

4. december 2020

Emner:

 • Husk deadline for tilslutning den 11. december 2020
 • Release 2.1
 • Udrulningsprøve på dagtilbud
 • Husk at sikre datakvalitet
 • Informationsmaterialer til forældre
 • Foldere på andre sprog
 • Artikel om supportorganisationen i Svendborg Kommune

November 2020

26. november 2020

Emner:

 • Deadline for tilslutning skydes til den 11. december 2020
 • Aulas mission
 • Styregruppemøde afholdt
 • Voksenansvarlige for anbragte børn får egen Aula-visning
 • Context Handler skifter navn til Fælleskommunal Adgangsstyring
 • Opsamling fra netværksmøder
 • Informationsmaterialer til forældre
 • Artikel om brugen af Aula i Lyngby-Taarbæk Kommune

20. november 2020

Emner:

 • Aula og sikkerhed
 • Ny faggruppe på Aula
 • Release 2.1
 • Forbedringer til beskeder i release 2.1
 • Mulighed for sammenlægning og opsplitning af institutioner
 • Udråbstegn på grupper
 • Resultater af brugertilfredshedsundersøgelser
 • Tak for god deltagelse ved netværksmøderne
 • Uddannelsen lakker mod enden, men afholdes stadig online
 • Informationsmaterialer til forældre
 • Brugen af Aula hos dagplejerne i Næstved
 • Vejledninger fra Lyngby-Taarbæk Kommune

13. november 2020

Emner:

 • Møder vedrørende prisstigning og ny tilslutning
 • Institutionshjemmesider
 • Kommunal administrator som institutionsadministrator på alle institutioner
 • Orientering om opdatering af risikovurderinger og konsekvensanalyser
 • Informationsmaterialer til forældre
 • Ved medarbejderne hvordan de skal logge på Aula?
 • 12 ugers hjælp til implementering
 • KL-temadag om digitale redskaber i dagtilbud
 • Organisering af dagplejere i Aula – Inspiration til organisering

 

6. november 2020

Emner:

 • Møder vedrørende prisstigning og ny tilslutning
 • Status vedrørende kommende releases
 • Orientering fra møde i kommunestyregruppen
 • Brugertilfredshedsundersøgelser i gang
 • Uddannelse fortsætter
 • Kommunikationsmaterialer i forbindelse med dagtilbud
 • Månedsstatus fra Esbjerg
 • Erfaringerne med hjemmesideopsætning fra Gentofte Kommune

Oktober 2020

30. oktober 2020

Emner:

 • Prisstigningen
 • Husk at bruge opslag til mange
 • Tilkøb af uddannelsesforløb på skoleområdet
 • Uddannelse foregår nu online
 • Organisering af dagplejere i Aula
 • Analyse vedr. håndtering af gæstebørn
 • Integrerede institutioner
 • Historier om den gode forandring med Aula

23. oktober 2020

Emner:

 • Release 2.1
 • Release 2.2
 • Undervisningen i fuld gang
 • Nyt notat om deling af enheder i brugen af Aula
 • Hjælp til implementering
 • Rettelse af temaer i KLIK-opgaverne
 • Undervisning af dagplejemedarbejdere
 • Brug af LIS-data fra Aula i Rudersdal

9. oktober 2020

Emner:

 • Brugertilfredshedsundersøgelser på vej
 • Aula til børn i tilbud under Servicelovens §32
 • Status indlæsning af WS10 data/uge 41
 • Opdateret gruppetræ
 • KOMBIT måler tilfredsheden med den centrale implementeringsindsats
 • Forældrene i pilotinstitutionerne er positive overfor Aula
 • Undervisning på dagtilbud

 

2. oktober 2020

Emner:

 • Møde i kommunestyregruppen
 • Ny beskrivelse af forbedringerne til Komme/gå i release 2.1
 • Forbedringer til Sikker Fildeling flyttes til release 2.2
 • Funktionalitet til bostedsmedarbejdere med i release 2.2
 • Ændring i login for medarbejdere, der anvender privat NemID
 • Deaktivering af en institution
 • Tilgængelighed på institutionelle hjemmesider
 • Indlæsning af data
 • Undervisning på dagtilbud
 • Udrulningen på dagtilbud
 • Anvendelsesstrategi fra Ringkøbing-Skjern – nu med korrekt link
 • Status fra Esbjerg Kommune

Sept. 2020

24. sept. 2020

Emner:

 • Opdatering af privatlivspolitik
 • Skelnen mellem profil- og situationsbilleder
 • Komme/gå i release 2.1
 • Undervisning på dagtilbud
 • Ekstra undervisningspladser til dagplejen
 • Brugerdata
 • Interview med pilotkommune
 • Anvendelsesstrategi
 • Velkomstmaterialer

 

18. sept 2020

Emner:

 • Release 2.0 idriftsat
 • Udskiftning af projektleder
 • Håndtering af landsbyordninger under to institutionsnumre
 • Oprydning i KLIK – opgave vedr. tilgængelighed
 • Ny version af sletteregler for data i Aula
 • Ændringer i ét af Aulas samtykker
 • Online opsætningsmøder
 • Overførsel af data
 • Materialer til brug for kommunikation og information i kommunerne
 • Presseindsats i forbindelse med lancering
 • Undervisning for dagplejen

 

11. sept 2020

Emner:

 • Release 2.0 kommer søndag morgen
 • Synkronisering af kontaktoplysninger
 • Opdatering af komme-gå-skærme
 • Indholdet af release 2.1. fastlægges
 • Aula-faktura udsendt
 • Undervisning og opsætningsmøder i en Corona-tid
 • Undervisning til pædagogiske ledere af dagplejen
 • Lokale beslutninger forud for uddannelse

3. sept 2020

Emner:

 • Udviklingen af release 2.0
 • Styregruppemøde
 • Tildeling af kommunale administratorrettigheder
 • Uddannelse i Aula godt i gang
 • Så starter bølgerne vedrørende udrulning af Aula
 • Online undervisning pædagogiske superbrugere
 • KL afholder virtuelt temamøde om implementering af Aula på dagtilbudsområdet

August 2020

28. august 2020

Emner:

 • Udviklingen af release 2.0
 • Udvidede muligheder for titler i release 2.0
 • Aula ledelsesinformation
 • Første møder afholdt i brugerpanelet
 • Udrulningen af Aula dagtilbud går i gang tirsdag
 • Hjemmesider til Aula dagtilbud
 • Medarbejdere og forældre evaluerer pilotbrugen af Aula
 • Corona og udrulningen af Aula
 • Justering af deadlines på KLIK-opgaverne K71 og K72 fra KL
 • KMD I1 opgradering
 • KMD-vejledning i oprettelse af grupper

21. august 2020

Emner:

 • Særligt om Widgets til brug på infotavler
 • Brugervejledning og Administratorvejledning
 • Corona & uddannelse
 • Uddannelsesmateriale
 • Indlæsning af institutioner
 • Piloterne høster erfaringer med brugen af Aula
 • Slides fra netværksmøderne

14. august 2020

Emner:

 • Release 2.0 planlagt til uge 37
 • Arbejdet med release 2.1 i fuld gang
 • Kommunal brugsstatistik i release 2.0
 • Husk at opdatere komme-gå-skærme inden release 2.0
 • Opmærksomhedspunkt vedr. opdatering af årgangsgrupper (Aula-grupper) efter årsrul
 • Uddannelse går i gang i næste uge
 • Oprydning i KLIK-opgaver

6. august 2020

Emner:

 • Status på udviklingen
 • Netværksmøder i august
 • Opdatering af uddannelsesmiljø
 • Aulas uddannelsesmiljø lukker i 2021
 • Arkivering og sletning af data i Aula
 • Ledelsesinformation
 • Ny proces for bestilling af serviceydelser
 • Indlæsning af daginstitutioner
 • Nye KLIK-opgaver
 • Nyt fra piloterne

Juli 2020

2. juli 2020

Emner:

 • Referat fra styregruppemødet
 • Fremdriften i udviklingen af Aula
 • Tjek op på muligheden for at fjerne forældres adgang til information om barnet i Aula – også på dagtilbudsområdet
 • Årsrul
 • Højt tempo på kvalitetssikring af dagtilbudsregisterdata forud for implementeringen af Aula i dagtilbud
 • Tilmelding til Netværksmøde
 • Undervisning i Aula
 • Nye KLIK-opgaver
 • Hjælp i forbindelse med udrulningen af Aula i dagtilbud
 • Udrulningsplan Aula dagtilbud – muligheder for justeringer inkl. priser

Juni 2020

26. juni 2020

Emner:

 • Brugerpanel
 • Ny proces for bestilling af Service Requests
 • …og ny proces for fakturering af Service Requests
 • Information om årsrul
 • Information omkring sammenlægning og opsplitning af institutioner
 • Information til de kommuner, der overgår til I2 i efteråret
 • Evt. forbedringer af komme-gå-funktionalitet

19. juni 2020

Emner:

 • Nyt i release 2.0: Tværgående grupper som distributionslister
 • Planlagt servicevindue for hjemmesider
 • Udfordringer med ferieregistrering
 • Arkivering af data i Aula
 • Workshop omkring bostedsmedarbejdere
 • Tak for god deltagelse på Åben-mikrofon-møder
 • Netværksmøder i august
 • Udfordringer i anvendelsen af Aula i dagtilbudspiloten
 • Indlæsning af hjemmesider
 • Aula uddannelsesmiljø

12. juni 2020

Emner:

 • Brugerpanelet
 • Fejl med Komme/gå
 • Sammenlægning og opsplitning af institutioner
 • Uddannelsesplan for dagtilbud
 • Åben mikrofon fra pilotkommunerne
 • Status fra pilotkommunerne
 • Videndeling fra kommuner

 

4. juni 2020

Emner:

 • Lancering af release 1.1.7
 • Indhold i release 2.0
 • Brugerpanel
 • Klubber i Aula
 • Nye G-numre til KMD-kunder
 • Selvejende institutioner
 • Videndeling fra piloter

Maj 2020

28. maj 2020

Emner:

 • Information om release 1.1.7
 • Nyt brugerpanel mangler pædagoger og DPO’er
 • Opdatering af risikovurdering
 • Nyt fra pilotprocessen
 • Videndeling fra dagtilbudspiloter

2o. maj 2020

Emner:

 • Priser for indlæsning af institutioner eller ændring af adgang
 • Nyt aula-brugerpanel søger deltagere
 • Første superbrugeruddannelse gennemført

14. maj 2020

Emner:

 • Indhold i kommune releases
 • Sammenlægning af institutioner
 • Nye KLIK-opgaver fra KL
 • Opdaterede tal for superbrugere på dagtilbudsområdet
 • Datoer for udrulningsbølger i dagtilbud
 • Fire anholdt for bombetrusler i november
 • Udskiftning og opmanding i projektet

1. maj 2020

Emner:

 • Release 1.1.7
 • Prioritering og videreudvikling
 • Flere hold i SkoleGrunddata
 • Dagtilbudsudrulning og juleferie
 • Opfølgning på netværksmøder
 • Videoer med brugerrejser for dagtilbud

April 2020

24. april 2020

Emner:

 • Planer og Corona
 • Prioritering og videreudvikling
 • Netværksmøder
 • Tilkøb af ekstra uddannelsespladser
 • Opsætningsmøder med piloterne

 

16. april 2020

Emner:

 • Artikel i bladet Folkeskolen
 • Prioritering – ekstra tid til tilbagemelding
 • Intromøder for nye projektledere
 • Pilotudrulning
 • Uddannelsesplan for K98
 • Netværksmøderne i april bliver online-møder
 • Ændringer for brugere tilknyttet mange institutioner
 • KLIK-opgaver
 • Uddannelsesmiljøet på dagtilbudsområdet

2. april 2020

Emner:

 • Påskeferie i projektet
 • Dato for release 1.1.7
 • Tidsplan for dagtilbudsudrulning
 • Rettelse af fejl på notifikationer
 • Elever, der er tilknyttet to klasser – opdateret status
 • Implementeringshåndbogen og KLIK
 • Indmelding af projektledere

Marts 2020

26. marts 2020

Emner:

 • Drift og planer
 • Fejlrettelser i dag
 • Skypemøde i næste uge for nye projektledere
 • Greve med som ekstra Aula-pilotkommune
 • Nyt fra piloterne

20. marts 2020

Emner:

 • Aulaplaner uændrede trods corona
 • Aulas drift
 • Tastaturfejl i app rettes
 • Tidsplan for dagtilbud
 • Forberedelserne til pilot på dagtilbud
 • Ekstra pilot til Aula dagstilbud

12. marts 2020

Emner:

 • Coronanedlukning
 • Nedbrud
 • STIL udskyder tvungent skift af adgangskode i Uni-login
 • Elever, der er tilknyttet to klasser
 • Betaling for Aula på dagtilbud

5. marts 2020

Emner:

 • Netværksmøder – ny dato for vest-mødet
 • Opdateringer af lister over projektledere og systemansvarlige
 • Nye testdata på uddannelsesmiljøet
 • Benyt opslag frem for beskeder, når I kommunikerer til mange
 • Nyt fra pilotprocessen på dagtilbud
 • Reflektionsspørgsmål til dagtilbud
 • Pilotarbejde med modeller for supportorganisationer
 • Møder med interessenter

Februar 2020

28. februar 2020

Emner:

 • Opsamling på møder vedrørende konsekvensanalyser
 • Sikkerhedshændelser i forbindelse med Aula
 • Aula i medierne
 • Deling af materialer vedrørende komme-/gå-modulet
 • Kommende KLIK-opgaver
 • Nyt fra piloterne – fokus på Unilogin og uddannelse af superbrugere
 • Invitation til Aula-netværksmøder med fokus på dagtilbud

20. februar 2020

Emner:

 • Indhold i release 1.1.7
 • Opsamling fra møder om konsekvensanalyser
 • Fejl i forbindelse med lanceringen af 1.1.6
 • Fakturaer for Aula udsendes i næste uge
 • Vikarnote-problemstilling løst
 • Nyt fra dagtilbudspiloterne
 • Videndeling om komme/gå-funktionaliteten
 • Workshop om uddannelsesmateriale til dagtilbud
 • Billeder af ikoner fra komme/gå-funktionaliteten

7. februar 2020

Emner:

 • Release 1.1.6
 • Indhold i release 1.1.7
 • Opfølgning på vikarnoter – IST
 • Skift i institutionsnr. og sammenlægninger
 • Møder vedrørende konsekvensanalyser
 • Mulighed for ekstra datamigrering
 • Information om dagtilbudspiloter på Aulainfo.dk

Januar 2020

30. januar 2020

Emner:

 • Møder vedrørende konsekvensanalyser
 • Release 1.1.6
 • Træk af brugsstatistik
 • Aula og Brexit
 • Udrulning af det nye UNI-login i uge 8
 • Materialer vedrørende sikker fildeling
 • Materialer vedrørende komme/gå

22. januar 2020

Emner:

 • Møder vedrørende konsekvensanalyser
 • Support til kommunerne
 • KLIK-oprydning
 • Indsendelse og prioritering af ændringsønsker
 • Planlægningsassisten i release 1.1.6

16. januar 2020

Emner:

 • Nyt fra dagtilbudspiloterne
 • Udviklingen af Aulas funktionalitet i 2020
 • Anvendelsesstrategi for dagtilbud
 • Dagplejeområder
 • Hvilke typer af dagtilbud får Aula
 • Hjemmesider for dagtilbud
 • Vikarnoter
 • Udrulning af det nye UNI-login i uge 8
 • Komme/Gå – fejl i status på antallet af børn
 • Konsekvensanalyser

9. januar 2020

Emner:

 • Hotline og support
 • Sletning af data i Skoleintra
 • Procedurer ved sikkerhedshændelser
 • Arbejdet med dagtilbud
 • Migrering af data på dagtilbud
 • Efterlysning af materialer til videndeling

Statusmails fra KOMBIT - 2019

December 2019

Emner:

 • Aula vil være tilstede på BETT og BUTM
 • Tilgængelighedserklæringer
 • Opdateret liste over prioriterede ændringsønsker
 • KLIK-oprydning
 • Hotline og support
 • Opdatering af Aulainfo.dk
 • Input til statusmailen

 

Emner:

 • Besøget fra Datatilsynet
 • Orientering fra IST
 • Når brugere stopper på en skole og starter på en ny – opmærksomhedpunkt
 • Kan fællesskabet hjælpes ad med en vejledning?
 • Elever der er tilknyttet to klasser -status
 • Dagtilbud
 • Workshop i Aalborg afholdt
 • Øvrige fokuspunkter Aula-projektet arbejder med

 

Emner:

 • Ny projektleder for Aula og justeringer i teamet
 • Aula-teamets fokus i december
 • Fast-track ændringer i næste uge
 • Hotline
 • Opdatering af FAQ på Aulainfo.dk
 • Opdaterings af hjemmesider
 • Dagtilbud status og tidsplan
 • Rettelser i forbindelse med brug af Alias´er
 • Opdatering af KLIK
 • KL og KOMBIT drøfter fælles anvendelse af KLIK
 • STIL afholder webinar om det nye Unilogin

November 2019

27. november 2019 uge 48

Emner:

 • Support- og hotlinebistand fremadrettet
 • Status på datamigrering
 • Releasenotes på Aulainfo
 • Nye træningsmaterialer vedrørende komme-gå
 • Opdateringer af hjemmesider i forbindelse med ny release
 • Status for dagtilbudsimplementering
 • KLIK-oprydning

19. november 2019 uge 47

Emner:

 • Ændringer i udsendelsen af information
 • Release 1.1.5
 • Indhold i release 1.1.6
 • Igangsætning af arbejdet med dagtilbudsimplementering
 • Profilbilleder fra de skoleadministrative systemer
 • Henvendelser til support og hotline
 • Orientering fra KL til Aula-projektledere om kontaktperson for UNI-Login

 

12. november 2019 uge 46

Emner:

 • Fakturering og elevtal
 • Pas på personfølsom data når du sender mails
 • Ledelsesinformation
 • Dagtilbud
 • 16 go-live Skypemøder
 • Status datamigrering
 • Hotline
 • Support

5. november 2019 uge 45

 • Emner:
  Status Hotline og Support
  Ledelsesinformation
  Status datamigrering;

Oktober 2019

30. oktober 2019 uge 44 – onsdag

Emner:

 • Ledelsesinformation
 • Forældre af samme køn
 • Datamigrering, adgang til migrerede data
 • Hotline
 • Skolefotos
 • Context Handler

28. oktober 2019 uge 44 – mandag

Emner:

 • Release 1.1.5 ny dato
 • Aula.dk og Google Analytics
 • Samtykke til skolefoto
 • Opfordring fra Den Digitale Hotline
 • Medarbejdersamtykke
 • Status på Netcompanys support og hotline

24. oktober 2019 uge 43 – torsdag

Emner:

 • Komme/gå
 • Orientering om brug af Privat NemID
 • Go-livemøder

 

23. oktober 2019 uge 43 – onsdag

Emner:

 • Datamigrering – vent med at melde fejl ind
 • Opdatering af Aulainfo.dk

 

22. oktober 2019 uge 43 – tirsdag

Emner:

 • Redirekt af Skolekom hjemmesider påvirker lærerens tilgang til PersonaleIntra
 • Aula App Android 7.0 og 7.1 status
 • Kan Aula App hentes i andre lande?
 • Brugere der er oprettet som studenter og medarbejdere kan ikke logge på Aula
 • Aldersgrænse for besvarelse af samtykker
 • Status for Vikarplanlægning IST
 • Forældre uden forældremymdighed indlæses via SFO-tabulex
 • Brugere tror de skal lave step-up når de vil sende en besked der skal markeres som følsom
 • Datamigrering status

 

21. oktober 2019 uge 43 – mandag

Emner:

 • Brugere kommer til at slette opslag
 • Download på Android 7.0 og 7.1 fejler
 • Datamigrering status
 • Aulainfo.dk FAQ opdatering
 • Sletteprocedure og sletteregler i Aula v.1.0

 

17. oktober 2019 uge 42 – torsdag

Emner:

 • Datamigrering,
 • Kvalitetskontrol af migreret data – status
 • Opdatering af KLIK-opgave om tilgængelighedserklæring på hjemmesider
 • Håndtering af sikkerhedshændelser i Aula
 • Håndtering af henvendelser den kommende tid
 • Vi tagger i fællesskab
 • Opmærksomhedspunkt for aldersbegrænsning i Aula
 • Ugens Vidst du at
 • KLIK fejl skaber mange notifikation
 • Opdatering af Aulainfo.dk

 

14. oktober 2019 uge 42 – mandag

Emner:

 • Status for klargøring før uge 43
 • Kvalitetskontrol af datamigrering – KLIK opgave er på vej
 • Indlæsning af skema – hvis du mangler overblik kan vi hjælpe
 • Ledelsesinfo efter go-live
 • Hotline
 • EAN-nummer – KLIK rykkere går ud i denne uge
 • Vidensdeling
 • Orientering om fællesoffentlige selvbetjeningstjek

 

10. oktober 2019 uge 41 – torsdag

Emner:

 • Projektleder hotline uge 43 og 44
 • Datamigrering
 • Kommunikation
 • Brug af NemID ved login i Aula
 • Piloterfaring – oprydning i SFO-tabulex
 • Opmærksomhedspunkt ifm Skema – vær præcis i navngivning af lokaler
 • Åbning af filer i Aula app kan være besværlig
 • IST – SSO widgets virker ikke på Aula-app
 • STIL link til FAQ
 • KMD Educa vejledninger sendt ud til kommuner

 

7. oktober 2019 uge 41 – mandag

Emner:

 • Opfølgning på spørgsmål fra dialogmøder
 • Hotline til PL
 • Status for kommunikation
 • Datamigrering, Arkivering af elevplaner
 • Åbning af forældre og elever i uge 43
 • FAQ opdatering på Aulainfo.dk
 • Indmelding af specialklasser som hold
 • IST lancering af Tabulex Vikar
 • Tiltag i kommunerne til at reducere risici ved håndtering af personoplysninger i Aula
 • Håndtering af go-live i KOMBIT

September 2019

30. september 2019 uge 40

Emner:

 • Spørg os hvis du hører rygter
 • Hvordan holder man sig bedst ajourført med projektet?
 • Kommende funktionalitet og nyt link til indmelding af ændringsønsker
 • Ny KLIK-opgave udsendt om fysiske foldere
 • Aula genbesøger funktionalitet til distriksskoler
 • Datamigrering – vejledning ajourført
 • Aula-projektet søger testbrugere til login med IDP på app i efterårsferien
 • Udlevering af Uni-login til borgere uden NemID
 • Udlevering af Uni-login til borgeren uden cpr
 • Materialer på Aulainfo.dk, Nye og opdaterede materialer på Aulainfo.dk
 • Lukning af Skoleintra ifm Go-live
 • Fakturering af Aula
 • Mulighed for support via Den Digitale Hotline
 • Ændret praksis fra Datatilsynet for situations- og portrætbilleder
 • Er kommunens supportorganisation robust til uge 43
 • V