Projektledere

Materialer til lokal markedsføring af Aula i dagtilbud

Her på siden kan du finde materialer som kommuner og institutioner kan bruge i arbejdet med at markedsføre Aula overfor forældrene i forbindelse med implementeringen i dagtilbud.

Det er kommuner og institutioner selv, der er de primære udførere i arbejdet med at fortælle forældrene om Aula. I arbejdet kan man  frit bruge de materialer, der findes her på siden.

Husk at både tidspunktet for lancering og måden man bruger Aula på kan variere fra kommune til kommune. Al materiale bør derfor læses grundigt og evt. tilpasses inden brug. Kommentarer og forslag til fx tilretninger af af materiale kan sendes til aula@kombit.dk

Der er udarbejdet følgende materialer:

 • Foldere til udlevering til forældre – i indesign, publisher og pdf-format
 • Posters til ophængning på skoler på dansk. Findes i indesign, publisher og pdf-format.
 • Postkort til uddeling. Findes i pdf, publisher og indesign.

Materialerne findes i spalten til højre. Gladsaxe har forud for lanceringen fået udarbejdet informationsfoldere på engelsk, tyrkisk, urdu, somali og arabisk. Du kan finde Gladsaxes materialer – inklusive redigerbare filer i spalten til højre.

Derudover er der en række materialer, som kommunerne kan bruge, hvis de selv ønsker at udarbejde materialer. Det drejer sig om:

 • Designmanual for Aula
 • Fritkøbte billeder som kan bruges til alt Aula-relateret materiale
 • Ikoner og billeder af Aula-løsningen.

På denne side kan du finde en række trin-for-trin-guides målrettet forældre, der viser hvordan man bruger Aula. Nogle af disse guides er blevet tilrettet i forbindelse med dagtilbud. Andre bruger stadig en skoleterminologi – fx klasse, men kan sagtens bruges i dagtilbud, da systemet og fremgangsmåden er den samme. Enkelte trin-for-trin-guides er blevet oversat til andre sprog.

I forbindelse med lanceringen af Aula på skoleområdet blev der optaget nogle videoguides, som også kan bruges på dagtilbudsområdet, selvom de i nogle tilfælde bruger eksempler som er skolerettede.

Det drejer sig om følgende:

 

Materialer til lokal information om Aula

Her på siden kan du finde materialer som kommuner og institutioner kan bruge i arbejdet med at informere om Aula overfor forældrene.

Det er kommuner og institutioner selv der bliver de primære udførere i arbejdet med at fortælle forældrene om Aula. I arbejdet kan de frit bruge de materialer, der findes her på siden.

I højrespalten på denne side finder du:

 • Designmanual for Aula
 • Fritkøbte billeder som kan bruges til alt Aula-relateret materiale
 • Ikoner og billeder af Aula-løsningen.
 • Foldere til udlevering til forældre på dansk, engelsk, urdu, tyrkisk, arabisk, somali. Findes i pdf, word og indesign
 • Yderligere vejledninger til forældre på ukrainsk, russisk, rumænsk og polsk, som Skive Kommune har fået udviklet.

Der findes også en række materialer, der kan hjælpe forældrene i arbejdet med at lære at bruge Aula. Dem finder du her. 

Det lokale kommunikationsarbejde

Aula er udviklet med fokus på at lave en simpel og brugervenlig løsning, der er nem at bruge.

Aula bliver til for at bidrage til øget læring og trivsel. Men for at det skal blive en realitet, skal vi naturligvis have så mange som muligt til at bruge Aula og bruge den rigtigt. Her spiller kommunikationsindsatsen i kommunerne en helt afgørende rolle, men i Aula-projektet vil vi naturligvis gøre, hvad vi kan for at støtte op om kommunernes arbejde med kommunikation.

Her på siden kan du finde information om, hvad kommunernes Aula-projekter kan forvente fra Aula-projektet, og du kan finde nogle gode råd til, hvordan man kan gribe kommunikationsopgaven an i jeres kommune.

For at få et overblik kan du begynde med at læse kommunikationsoversigten til kommuner, som du finder øverst i højrespalten. I højrespalten kan du også finde en lang række materialer som du kan bruge i planlægningen af kommunikationsindsatsen i din kommune.

Vi håber, at materialerne kan medvirke til en god proces i kommunerne. Hvis du har input til de eksisterende materialer eller gode ideer til nye, hører vi meget gerne fra dig på aula@kombit.dk
På siden herunder kan du finde materialer, skabeloner, billeder og andet du kan bruge i arbejdet med at markedsføre Aula overfor forældre i kommunen.
.

Det lokale Aula-projekt

Alle kommuner har udpeget en eller to Aula-systemansvarlige, som står i spidsen for det lokale Aula-projekt og blandt andet videreformidler information og sikrer at vigtige opgaver bliver udført i kommunen.

Ansvaret for lokal implementering, udbredelse af Aula og for at videreformidle information og materialer fra Aula ligger hos den enkelte kommune. I den forbindelse har alle kommuner udpeget en eller to systemansvarlige, der er ansvarlig for kommunens udførelse af opgaver med implementering. I nogle kommuner findes der en fælles systemansvarlig for både skole og dagtilbud, mens andre kommuner har valgt at opdele ansvaret på to personer.

En af de systemansvarliges væsentlige opgaver i kommunerne er at sørge for at videreformidle information i forbindelse med Aula-opdateringer. Desuden er det ofte de systemansvarlige der står i spidsen for at få udviklet og gennemført den lokale anvendelsesstrategi. Det kan du læse mere om på siden Anvendelsesstrategi.

For at finde inspiration til det lokale arbejde med det gode skole-hjem-samarbejde, kan du klikke her