Projektledere

Materialer til lokal markedsføring af Aula

Her på siden kan du finde materialer som kommuner og institutioner kan bruge i arbejdet med at markedsføre Aula overfor forældrene.

Det er kommuner og institutioner selv der bliver de primære udførere i arbejdet med at fortælle forældrene om Aula. I arbejdet kan de frit bruge de materialer, der findes her på siden.

Foreløbigt er der udarbejdet følgende materialer:

  • Foldere til udlevering til forældre på dansk, engelsk, urdu, tyrkisk, arabisk, somali. Findes i pdf, word og indesign
  • Posters til ophængning på skoler på dansk. Findes i word og pdf.
  • Postkort til uddeling. Findes i pdf og indesign.

Derudover er der en række materialer, som kommunerne kan bruge hvis de selv ønsker at udarbejde materialer. Det drejer sig om:

  • Designmanual for Aula
  • Fritkøbte billeder som kan bruges til alt Aula-relateret materiale
  • Ikoner og billeder af Aula-løsningen.

Der findes også en række materialer, der kan hjælpe forældrene i arbejdet med at lære at bruge Aula. Dem finder du her. 

Det lokale kommunikationsarbejde

Aula bliver udviklet med fokus på at lave en simpel og brugervenlig løsning, der bliver nem at bruge.

Aula bliver til for at bidrage til øget læring og trivsel. Men for at det skal blive en realitet, skal vi naturligvis have så mange som muligt til at bruge Aula og bruge den rigtigt. Her spiller kommunikationsindsatsen i kommunerne en helt afgørende rolle, men i Aula-projektet vil vi naturligvis gøre, hvad vi kan for at støtte op om kommunernes arbejde med kommunikation.

Her på siden kan du finde information om, hvad kommunernes Aula-projekter kan forvente fra Aula-projektet, og du kan finde nogle gode råd til, hvordan man kan gribe kommunikationsopgaven an i jeres kommune.

For at få et overblik kan du begynde med at læse kommunikationsoversigten til kommuner, som du finder øverst i højrespalten. I højrespalten kan du også finde en lang række materialer som du kan bruge i planlægningen af kommunikationsindsatsen i din kommune.

Vi håber, at materialerne kan medvirke til en god proces i kommunerne. Hvis du har input til de eksisterende materialer eller gode ideer til nye, hører vi meget gerne fra dig på aula@kombit.dk
På siden herunder kan du finde materialer, skabeloner, billeder og andet du kan bruge i arbejdet med at markedsføre Aula overfor forældre i kommunen.
.

Det lokale Aula-projekt

Alle kommuner har udpeget en Aula-projektleder, som står i spidsen for det lokale projekt og blandt andet videreformidler information og sikrer at vigtige opgaver bliver udført i kommunen.

Kommunernes eget Aula-projekt er ansvarlig for den lokale implementering og udbredelse af Aula og for at videreformidle information og materialer fra Aula. I den forbindelse har alle kommuner udpeget en projektleder, der er ansvarlig for kommunens udførelse af opgaver med implementering.

De kommunale projektlederen har adgang til det digitale projektstyringsværktøj KLIK, som Netcompany holder vedlige med opgaver og deadlines. I KLIK kan både kommuner og Aula-projektet altså hele tiden følge med i hvor langt i processen kommunen er.

De opgaver som kommunerne skal løse i forbindelse med implementeringen er beskrevet i Aulas implementeringshåndbog. Desuden kan projektledere og andre i kommunerne hente hjælp i  materialer.

En af de væsentlige opgaver i kommunerne er at få lavet den lokale anvendelsesstrategi. Det kan du læse mere om på siden Anvendelsesstrategi.

For at finde inspiration til det lokale arbejde med det gode skole-hjem-samarbejde, kan du klikke her.

For information om hvem der får adgang til Aula, klik her.