Administratorer

Hvem bestemmer over Aula

Den kommunale styregruppe står i spidsen for Aula, men for at hjælpe dem med den rette viden og bistand, er der nedsat en række andre grupper med brugere og eksperter.

Aulas styregruppe

Den kommunale styregruppe for Aula træffer alle centrale beslutninger om Aula og rådgiver KOMBIT og KLs fagkontor om udviklingen og driften af Aula og relaterede systemer på skole- og dagtilbudsområdet, med afsæt i kommunernes og brugernes behov.

Styregruppen består pt af:

 • Hanne Dollerup, direktør, Odense Kommune
 • Ole Kiil Jacobsen, chef for pædagogisk afdeling, Aarhus Kommune
 • Inger Suppli, Københavns Kommune
 • Ane Stallknecht, centerchef, Odsherred Kommune
 • Morten Kirk Jensen, skolechef, Hedensted Kommune
 • Nana Lohman, vicekommunaldirektør, Lejre Kommune
 • Søren Jordhøj Aakjær, direktør, Viborg kommune
 • Peter Pannula Toft, kontorchef, KL
 • Claus Ortved Melcher, specialkonsulent, KL
 • Peter Lykke Egelund, forvaltnings- & teknologidirektør / CTO & CDO, projektejer og formand, KOMBIT
 • Ina Coridon, chef for Børn, Kultur, Social & Sundhed, KOMBIT
 • Sanne Mi Poulsen, projektleder, KOMBIT

Du kan læse mere om styregruppen og finde orienteringer fra gruppens møder her.

Aulas faggruppe

Aulas faggruppe rådgiver KOMBIT og KL om systemet Aula, og rådgiver desuden KL om den bredere digitalisering på skole- og dagtilbudsområdet, med afsæt i gruppens viden om kommunernes varierende arbejdsgange og praksis. Faggruppen består af:

 • Sisse Kit Pedersen, projektleder, Frederikshavn Kommune                   
 • Katrine Fischer, dagtilbudsleder, Helsingør Kommune       
 • Henrik Boman, områdeleder dagtilbud, Gladsaxe Kommune                     
 • Emil Zeuthen, pædagogisk it-konsulent, Ringsted Kommune
 • Annette Bekker, udviklings- og digitaliseringskonsulent, Esbjerg Kommune                          
 • Mette Thomsen, it-projektleder, Hjørring Kommune         
 • Claus Fagerlund, skoleleder, Odense Kommune
 • David Elin, skoleleder, Køge Kommune       
 • Klaus Lundgaard Schubert, skoleleder, Århus Kommune                  
 • Erik S. Kristensen, skolekonsulent, Tønder Kommune        
 • Thorbjørn Øster, pædagogisk it- og mediekonsulent, Næstved Kommune
 • Kirsten McIntyre, projektleder for Aula, København Kommune          
 • John Klesner, pædagogisk it-konsulent, Favrskov Kommune

Aulas brugerpanel

Aula brugerpanel er et netværk af kommunale eksperter, der som enkeltpersoner involveres i rådgivning med henblik på det konkrete design og den konkrete funktionalitet i forskellige dele af Aula. Brugerpanelet består pt af knap 50 brugere fra skoler, dagtilbud, bosteder, SFO og forvaltninger. Dertil kommer ca. 100 brugere, som Aula-projektet kan trække på i forbindelse med specifikke spørgsmål.

Opgaver og beslutningskompetence for de forskellige fora fremgår af de tre kommissorier bag linkene i spalten til højre.

Udover gruppernes specifikke viden får Aula viden og input fra en lang række forskellige kilder fx brugertilfredshedsundersøgelser og eksperter.