Medarbejdere

Mød Aula på KLs Børn- og Unge Topmøde 2019

På KL's Børn & Unge Topmøde 2019 kan du møde Aula i rummet “Bondestuen” på første sal.

Aula er lige på trapperne, og de fleste kommuner er i fuld gang med forberedelserne.

På KL’s Børn & Unge Topmøde 2019 kan du møde Aula i rummet “Bondestuen” på første sal. Her kan du se Aula og få en snak med projektleder og implementeringskonsulenter om fx mulighederne i Aula, og hvordan man sørger for at få det bedste udbytte i kommunen.

I vores rum vil der desuden blive afholdt nogle oplæg om, hvordan man kan tage Aula i brug:

11:30 – 12:00: Folkeskole, forældre & forskelle – om skole-/hjemsamarbejdet og digitale platforme v. ph.d. Maria Ørskov Akselvoll

Maria Ørskov Akselvoll har forsket i forældreinvolvering med fokus på digitale platforme. Hør hendes perspektiv på, hvilke begrænsninger og muligheder en digital platform giver i skole-/hjemsamarbejdet og få gode råd til, hvordan man kan søge at overkomme de udfordringer det digitale værktøj giver.

13:30 – 14:00: Den strategiske ledelse af Aula-projektet i kommunen v. formand for skolenetværket i BKF og skolechef i Frederiksberg Kommune Gorm Bagger Andersen og næstformand i BKF, skole- og familiechef i Kalundborg Kommune og medlem af Aulas styregruppe Ane Stallknecht

Hvordan sikrer vi, at der er fokus på, hvordan Aula kan understøtte børns læring og trivsel, og hvad er det vigtigt at fokusere på strategisk? Hør budene fra Børne og Kulturchefforeningen og få blandt input til:

  • De kommunikationsmæssige muligheder og de pædagogiske og dannelsesmæssige overvejelser, man bør have ifm. implementeringen af Aula.
  • Den politiske og forvaltningsmæssige opgave i forbindelse med Aula – herunder rammesætning og implementering.
  • De konkrete politiske beslutninger og overvejelser, der kan eller bør gøres.

14:00 – 14:30: Alle kan bidrage til god kommunikation v. kommunikationschef i Aarhus Kommune Henrik Vinther Olesen

Overgangen til Aula er en god anledning til at gentænke kommunikationen fra kommunernes mange tilbud til børn og unge. Det er nemlig afgørende for den lokale skole, daginstitution og klub, at den er i stand til at kommunikere godt og effektivt med forældre og lokalsamfundet i øvrigt. Den øvelse kræver først og fremmest masser af ledelse, når bidrag og overvejelser fra bestyrelser, medarbejdergrupper og andre lokale aktører skal tænkes ind.

Aarhus Kommune er blandt de første til at tage Aula i brug. Hør Henrik Vinther Olesen fortælle om blandt andet arbejdet med et procesværktøj til inddragelse, en kommunikationshåndbog til lokal kommunikation og konkrete værktøjer til god lokal kommunikation.

14:30 – 15:00: Strategiprocessen i pilotkommunen Gladsaxe v. skolechef i Gladsaxe Kommune Michael Mariendal

I Gladsaxe Kommune har man gennemført en grundig strategiproces i forbindelse med implementeringen af Aula. I processen har man inddraget rigtig mange af de interessenter, som skal bruge Aula. Hør Michael Mariendal fortælle om processen, og om hvordan strategien bliver et godt grundlag at træffe beslutninger ud fra.

Husk også at Aula kl. 15:45 har et kort oplæg på hovedscenen v. projektejer Poul Ditlev Christiansen.