Elevkampagne

Fif til et vellykket forløb

Som forældrelogger iværksætter eleverne kampagner for at få skolens forældre logget (eller lokket) på Aula.

Inden forløbet sættes i gang, er det en god idé, at læreren:

 • danner sig et overblik over forløbet, og hvad der skal printes ud.
 • laver en aftale med skolens leder, den Aula-ansvarlige eller læringscentret om at stille eleverne missionen i opg. 1 og give dem feedback i opg. 6. Det er vigtigt, at eleverne oplever, at
  de skal løse en opgave, som skolen virkelig efterspørger, og som den har brug for hjælp til.
 • undersøger og beslutter sig for, hvilke rammer eleverne skal arbejde under.
  Beslutningerne skrives på plakaten Mission, som eleverne præsenteres for ved forløbets opstart.

  • Hvornår afvikler I forløbets tre første faser?
  • Hvornår vil skolen afholde AULAdag, hvor elevernes kampagner iværksættes, og hvor skolen lancerer Aula for forældre? Hvor lang tid må kampagnerne strække sig over? Vær opmærksom på, at Aula bliver tilgængeligt umiddelbart efter sommerferien. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at lade eleverne arbejde med forløbet i en af de første uger
   efter sommerferien.
  • Hvordan kommunikerer vi om Aula og AULAdag overfor forældrene?
  • Hvilke lokaler, ressourcer, materialer og teknologier har eleverne til rådighed?
  • Hvilke succeskriterier har I?
 • deler eleverne op i grupper af fire.
 • overvejer om eleverne skal undersøge deres egne forældres brug af det gamle skoleintra, inden forløbet sættes igang. Hvem bruger SkoleIntra? Hvor ofte bruger I SkoleIntra? Hvad bruger I SkoleIntra til? Hvordan kunne I tænke jer at bruge det nye Aula?
 • laver aftaler med et par forældre, lærere og elever, der gerne vil lade sig interviewe om kommunikation og kampagner i undersøg-fasen.
 • udpeger 1-2 elever til at tage billeder/film undervejs i projektet. Billederne skal bruges i den afsluttende evalueringsopgave.

Læs om 1. fase: Undersøg