Elevkampagne

Bag om undervisningsmaterialet

Forløbet Forældreloggerne strækker sig over ca. seks sammenhængende lektioner.

Forløbet afvikles som en temadag i elevrådet og/eller som et projektforløb i danskundervisningen på mellemtrinnet. Hertil kommer selve iværksættelsen af elevernes kampagner på Aula-dag.

Eleverne løser hverdagens problemer

Eleverne får stillet den autentiske opgave at udvikle og iværksætte kampagner målrettet skolens forældre, hvor de på overbevisende måder skal informere om og logge (eller lokke!) skolens forældre på Aula. Men forældre har vidt forskellige kommunikationsbehov. Derfor skal eleverne udvikle flere kampagner som tilsammen rammer behovene hos lige præcist jeres skoles forældregruppe.

Kampagnerne iværksættes på AULAdag – dagen hvor jeres skole har valgt at lancere Aula for forældre.

Elever som eksperter

Ved at involvere eleverne i udformningen af AULAdag viser vi dem, at vi opfatter dem som ligeværdige, at de har værdifuld viden, og at deres viden kan gøre en forskel. Det giver eleverne en høj faglig selvtillid at kunne handle og deltage aktivt i skolens tiltag og være med til at skabe værdi for andre end dem selv.

Forældreloggerne bygger videre på erfaringerne fra et lignende forløb, som har kørt i regi af “Craft-projektet” under Styrelsen for It og Læring. I videoen nedenfor kan du se nogle af eleverne fortælle om, hvordan det var at deltage i det forløb.

På siderne her kan du læse om faserne i Forældreloggerne. Hvis du hellere vil have materialet i en printvenlig pdf – med links til de enkelte materialer – kan du finde det her. 

Læs mere om Læringsmål.

Forældreloggerne

Involvér jeres elever og giv dem en central rolle i lanceringen af Aula. Aula understøtter kommunernes lokale implementering ved at tilbyde landets skoler undervisningsforløbet forældreloggerne
Efter sommerferien 2019 blev Aula taget i brug på alle landets folkeskoler. For at Aula kunne bidrage positivt til trivsel, dialog og læring, gjaldt det om at få en god overgang, og få så mange som muligt til at bruge systemet - både elever, forældre og pædagogisk personale. 

Ved at give eleverne en særlig rolle og deltagelse i lanceringen af Aula, bliver eleverne medskabere af det fælles projekt og dermed aktive deltagere i den lokale forankring ude på skolerne.

Aula handler om god kommunikation - det samme gør Forældreloggerne!

Eleverne får stillet den autentiske opgave at lave kampagner målrettet skolens forældre, hvor de på overbevisende måder skal informere om og lokke skolens forældre på Aula.

Eleverne undersøger forældrenes behov, bliver klogere på kampagners virkemidler, udvikler, udvælger og forbedrer idéer, for til sidst at iværksætte deres kampagner med det formål at få forældre logget/lokket på Aula.