Projektledere

Hvem har adgang til Aula?

Kommunale og selvejende institutioner har som udgangspunkt adgang til Aula gennem deres kommunes aftale. Private institutioner skal derimod selv købe adgang, hvis de ønsker at bruge Aula.

Aula er en kommunikations- og samarbejdsplatform for kommunale folkeskoler, skolefritidsordninger og dagtilbud, herunder vuggestuer, børnehaver og dagplejere.

Kommunale og selvejende dagtilbud med i aftalen om Aula

Dagtilbud vil kunne tage Aula i brug i løbet af 2020 og i seks kommuner går udvalgte dagtilbud i foråret 2020 i gang med at afprøve Aula i praksis.

Når Aula bliver taget i brug på dagtilbudsområdet er det alle kommunale og selvejende institutioner og dagplejere, der får adgang til løsningen. Mere præcist omfatter den kommunale tilslutning til omfatter følgende dagtilbud iht. Dagtilbudsloven § 19:

  • Kommunale daginstitutioner (Dagtilbudsloven § 19 stk. 2)
  • Selvejende daginstitutioner (Dagtilbudsloven § 19 stk. 3)
  • Kommunale dagplejere (Dagtilbudsloven § 21 stk. 2)

Private dagtilbud og dagplejere vil på linje med private skoler selv skulle tilkøbe løsningen gennem Netcompany.

Privatskoler og private dagtilbud kan tilkøbe Aula

Alle kommuner i Danmark har tilsluttet sig Aula på skoleområdet, og på langt de fleste skoler er Aula blevet taget i brug i løbet af 2019. Enkelte har dog valgt at vente til 2020.

Privatskoler og private dagtilbud er ikke en del af den kommunale aftalen om Aula, men kan købe Aula direkte fra leverandøren Netcompany. Hvis du kommer fra en privat institution og vil høre mere om muligheden for at bruge Aula, kan du skrive til aula.implementering@netcompany.com

Mere information

Der findes rigtig mange typer af institutioner i Danmark. Hvis du har brug for mere information om, hvilke institutioner der får adgang til Aula, kan du orientere dig i notaterne, som du finder i spalten til højre. Hvis de ikke giver dig svar, kan du skrive til aula@kombit.dk