Projektledere

Hvem har adgang til Aula?

Kommunale og selvejende institutioner har som udgangspunkt adgang til Aula gennem deres kommunes aftale.

Aula er en samarbejdsplatform for kommunale folkeskoler, skolefritidsordninger mv. – og dagtilbud, herunder vuggestuer, børnehaver og dagplejere og klubber.

Aula er indkøbt af KOMBIT til kommunerne og kan ikke bruges af private.

Tilslutning til Aula Skole giver mulighed for at bruge Aula til kommunale aktiviteter, der hjemles af folkeskoleloven eller ungdomsskoleloven – samt til fritidshjem med afsæt i dagtilbudsloven.

Politisk har kommunerne via KL forpligtet sig til at implementere Aula på hele dette område; for ungdomsskoler dog kun for tilbud, der opfylder undervisningspligten på 7.-10. klassetrin.

Tilslutning til Aula Dagtilbud giver mulighed for at bruge Aula til kommunale aktiviteter, der hjemles af dagtilbudsloven – herunder selvejende institutioner på kontrakt for kommunen.