Elevkampagne

Forbered

I forløbets tredje fase FORBERED skal eleverne planlægge og skabe kampagner.

 

Eleverne skal som producenter planlægge og skabe kampagner, der iværksættes på AULAdag.  

7. Planlæg AULAdag

Formål: Opgaven skal få eleverne til at planlægge, hvordan de vil udføre kampagnen.

Hvad kan gøres færdigt i dag? Hvad skal gøres i dagene inden AULAdag? Hvad skal gøres på selve AULAdagen?

Tidsramme: 30 min.

Klassematerialer:

Gruppeark: To do-liste – printes i A4
Gruppeark: Instruktion  – printes i A4

Opgaven:

1. Grupperne planlægger, hvad der skal gøres, så kampagnerne kan iværksættes på AULAdag.

De planlægger, hvad der kan gøres færdigt i dag, i dagene inden AULAdag og på selve AULAdagen.

Først laver de en to do-liste. Herefter kan de, hvis det er relevant, lave en instruktion. Hent inspiration i gruppearkene ovenfor.

8. Sæt i gang

Formål: Opgaven skal få eleverne til at igangsætte produktionen af deres kampagner.

Tidsramme: 60 min.

Klassematerialer:

Afhænger af de kampagne-valg, eleverne har besluttet.

Opgaven:

1. Grupperne laver de to do’s, som kan udføres i dag.

2. Når/Hvis grupperne eller enkelte elever begynder at blive færdige med deres to do’s, kan de;

a. lave en forældrevideo eller en plakat til skolens forældre, hvor de informerer om og inviterer til AULAdag.

b. forberede en pitch til et personalemøde, hvor skolens personale orienteres om AULAdag, elevernes kampagner, og evt. hvad eleverne ønsker hjælp til.

c. lave en artikel til byens lokale avis, hvor de fortæller om deres projekt.

3. Som afslutning undersøger eleverne, hvor langt de enkelte grupper er kommet med deres to-do’s, og om der er grupper, der har brug for ekstra hjælp inden AULAdag, hvor alle kampagnerne iværksættes.

Læs mere: 4. fase: Iværksæt