Elevkampagne

Undersøg

I forløbets første fase UNDERSØG stiller skolens leder eleverne for missionen.

Skolens leder stiller eleverne den betydningsfulde opgave at iværksætte kampagner på AULAdag. Kampagnerne skal lokke skolens forældre til at logge ind på det nye Aula. Eleverne skal som detektiver undersøge forældrenes behov og indsamle viden om kampagners virkemidler.

1. Mission – A call to action

Formål: Opgaven skal give eleverne en forståelse for, at de skal løse en opgave, som har stor betydning for skolen.

Opgaven inviterer eleverne ind som de virkelige eksperter i skole og forældre.

Tidsramme: 20 min.

Klassematerialer:

Plakat: Mission –  printes ud i A3, udfyldes med vigtige informationer og hænges op i lokalet.

Hvis I ønsker at skabe en særlig stemning,  kan I sætte musik på fra Mission Impossible.

Introduktionstale – læses op for eleverne af skolelederen

Opgaven

1. Hæng den udfyldte plakat Mission op et synligt sted i lokalet. Sæt evt stemningsmusik på.

2. Skolens leder (eller den Aula-ansvarlige, en fra læringscentret, en fra skolebestyrelsen eller en kommunal konsulent) holder en introduktionstale for eleverne, hvor de bliver stillet den virkelige mission: Lav kampagner, der gør alle forældre opmærksomme på, at Aula er den nye kommunikationsplatform, og at vi skal have alle forældre med ombord.

Brug evt. introduktionstalen som inspiration.

3. Lav en fælles brainstorm om hvad Aula er, hvor eleverne aktiverer deres forforståelse og nysgerrighed. Hvis eleverne på forhånd har interviewet deres forældre, inddrages besvarelserne i drøftelsen.

Hvad er en kommunikationsplatform? Hvem bruger den? Hvad bruger vi den til? Hvor ofte er man på? Hvilken information er vigtig at få og for hvem? Hvorfor skal vi have en ny? Hvad ved vi om det nye Aula?

2. Hack det gode lokkemiddel

Formål: Opgaven skal give eleverne indblik i kampagners og kommunikationens virkemidler ved at undersøge, hvad andre kampagner gør. Eleverne deler deres viden med hinanden på den fælles Vidensvæg.

Tidsramme: 45 min.

Klassematerialer:

Plakat: Vidensvæg  – printes i A3 (2 dele der sættes sammen)

Gruppekort

Opgaven:

1. Eleverne fordeles i fire grupper, som de skal arbejde i under hele forløbet.

2. Eleverne præsenteres for plakaten Vidensvæg, som er en plakat, hvor eleverne deler deres indsamlede viden om kampagner og kommunikation.

3. Hver gruppe får et gruppekort, hvor de får til opgave at undersøge, hvad kommunikation og kampagner er. Der er fokus på, hvordan man påvirker nogen til at gøre noget bestemt.

4. Grupperne bevæger sig rundt på skolen, hvor de “hacker”(snupper) de gode idéer og deler dem med resten af holdet ved at notere dem på plakaten Vidensvæg.

5. Lad gerne grupperne få mere end et gruppekort.

6. Lad eleverne studere deres fælles viden på Vidensvæggen, inden I laver en kort opsamling.

3. Spot skolens forældre

Formål: Opgaven giver grupperne en forståelse for, at der findes 4 typer forældre med vidt forskellige behov. Elevernes kampagner skal målrettes de 4 forældretyper.

Tidsramme: 25 min.

Klassematerialer:

Forældretyper: Henrik, Mette, Mohammed, Trine 

Dilemmakort – printes i A4

Gruppeark: Forældreportrætter – printes i A3 (hænges op under eller ved siden af Vidensvæggen)

Opgaven:

1. De fire grupper har lige undersøgt de gode kommunikative virkemidler. De skal nu blive klogere på skolens forældre.

2. Grupperne får tildelt hver deres forældretype, som de skal sætte sig godt ind i ved at læse beskrivelsen på gruppearket Forældreportrætter.

3. Udpeg en elev fra hver gruppe, der skal indtage rollen som forælder.

4. Invitér “forældrene” ind til et opdigtet skolebestyrelsesmøde, hvor de skal diskutere 2 kommunikationsdilemmaer på skolen. De fire elever skal prøve at besvare spørgsmålene ud fra dét forældreperspektiv, de har fået tildelt. Lad “forældrene” sidde så alle kan se dem.

5. Læreren læser på skift de to dilemmaer op og lader “forældrene” drøfte dem.

6. Hver gruppe skriver stikord ud fra det de hører og lytter efter, hvad deres forælder godt kan lide, og hvad han/hun ikke kan lide (+/-). Stikordene skrives på arket Forældreportræt under “Spot skolens forældre”. Til sidst hjælper eleverne hinanden med at udlede forældrenes behov.

7. Hæng Forældreportrætterne op under / ved siden af Vidensvæggen

Læs mere: 2. fase: Få ideer