Administratorer

Specialskole: Vi har næsten fået alle forældrene på Aula

En aften i september har specialskolen Skolen ved Nordens Plads inviteret alle børn og forældre til sommerfest og i den anledning opfordret dem til at komme forbi ’Aula-boden’ for at få hjælp til at komme i gang med Aula. KOMBIT var med, da it-vejleder Morten Jacobsen og institutionsadministrator Lisbeth Danielsen sad klar til at hjælpe forældrene med spørgsmål om alt fra samtykker og oprettelse til billeder og fællesdokumenter.

På Frederiksberg finder man Skolen ved Nordens Plads, der er en af de i alt 24 pilotskoler, der har fået mulighed for at teste Aula af, inden resten af landets folkeskoler tager Aula i brug.

”Vi ønskede at blive pilotskole, fordi vi følte os klar til at komme i gang med at bruge Aula. Vores lærere har været på siden maj måned, og det oplever vi som en fordel, nu hvor forældrene skal på. Lærerne er godt inde i Aula og har derfor lettere ved at hjælpe forældrene,” siger Lisbeth Danielsen og fortæller, at ud af 200 elever er 170 af elevernes forældre kommet i gang med at bruge Aula.

”Der er faktisk flere forældre på Aula, end der var på ForældreIntra. Vi tror, det hænger sammen med, at vi har gjort meget for at forberede dem på det og informere dem ad flere omgange”.

En forælder kommer forbi Aula-boden, fordi hun har svært ved at finde de relevante medarbejdere, hun gerne vil skrive til. It-vejleder Morten Jacobsen guider hende hjemmevant rundt i Aula-appen og viser, hvordan man nemmest skriver barnets navn. Så vil alle medarbejderne i barnets klasse nemlig komme frem på en liste, når hun klikker på de tre prikker.

Særlige udfordringer som specialskole

Skolen ved Nordens Plads har elever med bl.a. autisme og indlæringsvanskeligheder eller som er socialt eller fysisk udfordret. Det betyder også noget i forhold til, hvordan skolen bruger Aula.

”Vi har brug for at knytte mange ressourcepersoner til hvert enkelt barn. Det kan fx være ergoterapeuter, socialrådgivere eller psykologer. Samtidig har vi også børn, der bor på institution, og hvor det dermed er værger og ikke forældre, der skal kunne bruge Aula. Vi har også børn og forældre med hemmelige adresser, så vi skal bruge aliasser i stedet for deres rigtige navne. Vi er ved at finde ud af det, men det er klart, det giver nogle udfordringer her i starten,” forklarer Lisbeth Danielsen.

Al begyndelse er svær

Skolen vil gerne udveksle deres erfaringer med andre specialskoler og har derfor inviteret flere end 50 specialskoler til en konference den 30. september.

”Vi vil gerne dele vores viden med andre, for det er vigtigt, at vi hjælper hinanden med Aula. Det er nyt for os alle, og der er ting, der ikke fungerer helt optimalt endnu,” fortæller Morten Jacobsen.

”Vi oplever en udfordring med, at vi indimellem får for meget information, fx når nogle forlader en tråd i en besked eller får for mange notifikationer, når et lokale bliver booket. Generelt volder lokalebooking os nogle problemer, men nogle af tingene ved vi allerede vil blive rettet i de kommende releases, så det er jo dejligt”.

Som pilotskole holder de ugentlige møder med KOMBIT og leverandøren Netcompany.

”Vi føler, at vi bliver lyttet til, og at mange af vores ændringsønsker bliver taget ind. Vi håber, at Aula med tiden kan blive udgangspunktet for alt. Og det ville jo på en måde være mærkeligt, hvis alt bare virkede fra start,” påpeger han.

Vores bedste råd

Lisbeth Danielsen og Morten Jacobsen har en række gode råd til andre skoler, der forbereder sig på at tage Aula i brug.

  • Prioritér tid på Aula: Det er godt givet ud at bruge tid på Aula – både i tiden op til, forældrene går på og i ugerne efter. God forberedelse kan spare skolerne for meget ekstraarbejde sidenhen.
  • Invitér en forælder forbi: Få en eller to forældre til at komme forbi og prøve Aula inden de andre går på. Det er utroligt lærerigt at se dem få erfaringer i praksis, og på den måde bliver man klogere på, hvad der er svært og let at finde ud af som ny bruger på Aula.
  • Få lærerne på: Det kan være en stor fordel, hvis lærerne lærer Aula at kende, inden forældrene kommer på. Hvis de er trygge ved at bruge Aula, kan de bedre hjælpe deres forældregrupper i gang.
  • Afstem forventninger: Vær forberedt på, at alt ikke virker perfekt fra start, og at det tager tid at vænne sig til et nyt system. Gør det til et fælles ansvar at få det til at fungere i hverdagen.