Administratorer

Planerne for overførsel af data til Aula er nu klar

I forbindelse med overgangen til Aula skal der overføres en del data fra SkoleIntra. Dette vil ske i løbet af oktober 2019.

I forbindelse med overgangen til Aula skal der flyttes en del data fra SkoleIntra. Det kan fx dreje sig om vejledninger, planer, beskeder og billeder, som brugerne gerne vil have med over i det nye system. Oplysninger om brugerne – fx loginoplysninger hentes fra andre systemer og bliver derfor lagt ind i Aula på anden vis.

Det er kommunerne selv, der vurderer, hvilke data de ønsker at flytte med over i det nye system, og Aula-projektet opfordrer til, at man benytter lejligheden til at få ryddet op i data, så man ikke får flyttet en masse unødvendige dokumenter med over.

Data vil blive overflyttet i løbet af oktober, og der vil gå nogle uger fra data hentes ud af SkoleIntra, og til de bliver tilgængelige i Aula. Det betyder, at der vil være en periode, hvor man ikke har adgang til de data, der bliver flyttet.

Den 11. oktober 2019 er der deadline for oprydning i SkoleIntra. Det vil sige, at kommunerne skal have udført oprydning i SkoleIntra, og blandt andet have flyttet dokumentation til andre løsninger, placeret elevplaner i elevens mappe og have sikret at medarbejderne har arkiveret de beskeder, som skal flyttes. Dog ligger deadline for oprydning i de administrative systemer nogle dage før.

Den 14. oktober 2019 trækker Itslearning data ud af SkoleIntra og afleverer dem Netcompany.

Den 28. oktober 2019 færdiggør Netcompany flytning af data til Aula.

Herefter skal kommunerne kvalitetssikre data ved at foretage stikprøver og sammenligne data i Aula med dem, som findes i SkoleIntra for hvert migreringsområde. Dette afsluttes senest den 15. november 2019.

Der er yderligere beskrivelser af aktiviteterne i ‘Vejledning til datamigrering’  Tidsplanen kan også findes i slides, som man kan bruge til formidling i organisationen.