Medarbejdere

Ny runde af brugerworkshops giver vigtig viden til Aula

I de seneste uger har Aula igen afholdt brugerworkshops med referencegrupperne for at høre dem om behov, ønsker og ideer til løsningen.

Den seneste uges tid har stået i workshoppenes tegn i Aula. Vi har holdt endnu en runde møder med vores referencegrupper og er gået hjem med en masse input og holdninger, som vi nu skal til at bearbejde og inddrage i arbejdet med Aula.

På møderne har der blandt andet været fokus på notifikationer – hvordan og hvor tit ønsker brugerne fx at få notifikationer fra Aula. Vi har også bedt grupperne fortælle om deres holdning til filtering af opslag, opsætning og visning af mødeindkaldelser, konceptet for følsomme beskeder, søgning og en masse andre små og store ting.

På tværs af møderne tegner der sig et billede af, at det er vigtigt for brugerne, at løsningen bliver holdt enkel. Meget sigende er der i det store hele flere ønsker om at skære ting og funktioner fra, end der er ønsker om nye og flere funktionaliteter.

Referencegrupper giver input til Aula

Aula har fem referencegrupper, der består af henholdsvis forældre, indskolingselever, udskolingselever, pædagogisk personale og administrativt personale. Grupperne mødes i hovedreglen hver anden eller tredie måned og bliver her dels spurgt ind til emner fra den kommende delleverance, og dels spørgsmål der er samlet op i den forløbne periode. I denne omgang har der dog ikke været afholdt møde for indskolingselever.

De input Netcompany og KOMBIT får fra møderne bliver brugt til at udvikle løsningen – naturligvis indenfor de rammer målene med Aula og tilslutningen fra kommunerne sætter.

Emner og spørgsmål kan være alt fra store brede temaer til meget specifikke spørgsmål om fx placering og design af knapper.