Medarbejdere

God gejst omkring Aula-afprøvning i Silkeborg

Arbejdet med at forberede ibrugtagningen af Aula fortsætter ufortrødent. Silkeborg er en af de pilotkommuner, hvor udvalgte institutioner skal være med til at afprøve Aula på dagtilbudsområdet før alle andre.

I Silkeborg Kommune skal en børnehave og en legegruppe med syv dagplejere være med til at afprøve Aula på dagtilbudsområdet. Det kan man læse mere om på denne side. Planen er, at man kan tage Aula i brug omkring uge 24.

Opsætningsmødet fandt sted i sidste uge og generelt er der en god gejst omkring projektet. Også selvom Corona-krisen naturligvis ikke kan undgå at påvirke.

“Lederne fra de institutioner, der skal være med til at afprøve Aula er meget positive og går på med krum hals” fortæller Pernille Hjelmborg, der er projektleder for Aula i Silkeborg Kommune.

Corona påvirker

Efter at opsætningsmødet er gennemført, er data om børn og medarbejder lagt i systemet, og ledere og medarbejdere kan komme på løsningen og kigge og forberede sig. Men det er klart, at det kan være svært at finde tid til i en corona-ramt-hverdag.

Pernille Hjelmborg fortæller:

“Selvfølgelig er der en usikkerhed i forhold til, hvordan hverdagen bliver. Og blandt andet kigger vi på muligheder for at lave noget mere hjemmeundervisning af medarbejderne, når vi nu ikke kan samles.”

I Silkeborg bliver det noget nyt, at man med Aula vil kunne komme til at skrive direkte til en medarbejder i et dagtilbud. I forhold til det nuværende system vil Aula derfor betyde udvidede muligheder for at kommunikere direkte digitalt mellem personale og forældre. Men Pernille Hjelmborg forklarer, at man har tænkt sig at tage tingene lidt som de kommer:

“Vi har selvfølgelig gjort os nogle tanker på forhånd, men det er pilotafprøvningen, der rigtigt meget skal vise, hvordan vi skal køre det.”

Erfaringer fra skoleområdet bruges

Pernille Hjelmborg fortæller, at det er helt bevidst, at man ikke har forberedt sig på Aula i dagtilbud helt ned i detaljerne. Det skyldes blandt andet erfaringerne fra skoleområdet.

“Belært af erfaringen fra sidst har vi denne gang valgt at vente med at lave anvendelsesstrategien til vi finder ud, hvad vi kan i systemet, og hvad vi kan bruge systemet til. Og så udvider vi anvendelsesstrategien efterhånden. Sidste gang lavede vi en superfin anvendelsesstrategi, men det blev meget teoretisk.”

Håber at finde de gode arbejdsgange

Noget af det Pernille Hjelmborg forventer, at der bliver fokus på i forbindelse med afprøvningen i Silkeborg Kommune, bliver roller og rettigheder. Desuden regner hun med at kunne høste erfaringer med brugen af Sikre filer og brugen af billeder og videoer, og så helt generelt med hvordan man arbejder godt med Aula:

“Vi skal selvfølgelig lige finde de gode arbejdsgange. Skal man fx kunne lave grupper nede på den enkelte institution? Og hvordan kan vi hjælpe vores medarbejdere til at gøre tingene rigtigt i forhold til GDPR og samarbejde.”

Derimod er den praktiske brug af Komme-gå-modulet noget af det, der formentligt bliver svært at teste i øjeblikket:

“I øjeblikket kan man jo ikke køre med almindelige skærme. Det er personalet, der tjekker børnene ind, og så er det jo svært at afprøve komme-gå-funktionaliteten overfor forældrene.”

Erfaringerne fra pilotafprøvningen i de to dagtilbud i Silkeborg Kommune vil naturligvis blive opsamlet og delt. I praksis vil man i kommunen holde opfølgningsmøde en gang om ugen. Man vil løbende kunne følge med i udviklingen og se resultaterne af pilotafprøvningen på Aulainfo.dk