Administratorer

Elever, forældre, medarbejdere og en enkelt bedstemor tester Aula

Aula er en løsning, der bliver udviklet i tæt samarbejde med brugere – og i ugerne op til påske blev en del af dem sat til at teste funktionerne fra delleverance 1.

Op til påske var Aula for første gang til eksamen, da de funktioner, der er udviklet som led i delleverance 1 blev testet på en række accept- og brugervenlighedstest. Det blev i det store hele til nogle positive og lærerige dage, som udover ros til løsningen også gav mange gode input.

De brugere, der deltog i testene var alle nogen, der ikke havde set Aula før.

24 brugere testede funktionaliteter

De tre accepttest havde deltagelse af i alt 24 potentielle brugere, som skulle teste om de kravsatte funktionaliteter virker og om arbejdsgangene fungerer.

Blandt brugerne til accepttestene var alt fra administrativt personale, forældre, elever, pædagogisk personale og såmænd også en enkelt bedstemor. Der var generelt god stemning, og brugerne var glade for det de så. Der blev fundet en række fejl i testene – heldigvis var de ikke i den alvorlige ende af skalaen, men det er naturligvis fejl, der skal rettes.

Brugervenligheden blev afprøvet i Lystrup

Formålet med brugervenlighedstesten var primært at teste de fundamentale principper, som AULA er bygget op af. Testene foregik som dybdeinterview, hvor der var fokus på at afdække holdninger, brugsadfærd og optimeringsmuligheder ift. AULA for at kunne kvalificere videreudviklingen af løsningen.

I alt 25 personer fra forskellige brugergrupper deltog i brugervenlighedstestene, som foregik på Lystrup Skole i Aarhus. Generelt blev Aula modtaget godt af brugerne, som over en bred kam syntes at det meste fungerede godt og virkede logisk.

Fx var der ros til, at Aula er ensartet opbygget på tværs af enheder, browser og app. Desuden blev designet af Aula rost, selvom enkelte brugere synes det var lidt anonymt og kedeligt.

Følgende citater er taget fra testene:

”Det er brugervenligt, og det ligner det Messenger, som vi alle bruger. […] Det med tråden. Beskeder… det er fantastisk.” –Forælder

”Den er fin. Umiddelbart er det samme måde at gøre det på. Det er fint. Ikke så svært at finde rundt. Jeg kan godt lide, at det har samme format og farve på telefon og computer.”-  Forælder

”Det er et rart hurtigt overblik, man får over, hvad man skal gøre på siderne. Man bliver ikke så meget i tvivl om, hvad man kan. Det kan jeg godt lide.” – Pædagog

”Det som gør det meget nemt og intuitivt er, at det minder om Messenger. Den måde at have en dialog. Og tanken om at have en tråd. Det er muligt at slippe for opdateringer.” – Lærer

 ”Det (grupper) er en rigtig god ide. Der er mange ting, hvor det lidt hænger sammen. Her på skolen har de fx hvert år en musical, hvor alt materiale hænger sammen. Det kunne godt ligge derinde. SFO’en kunne være megagod at have sådan en derinde. Det kunne være rigtig godt. At de kunne skrive om arrangementer.”  – Forælder

Blind bruger sender Aula tilbage til tegnebrættet

Aula skal være en løsning, der kan rumme alle og derfor har der også været afholdt en brugervenlighedstest for en blind. Det skete med særlig henblik på at få afprøvet den såkaldte inklusionsteknologi – dvs. oplæsningsværktøjer mv. Desværre gik denne test mindre godt. Den blinde testbruger sagde, at vi var på rette vej, men at der var lang vej igen. Her er vi derfor nu tilbage i arbejdstøjet for at forbedre løsningen, og vi ser frem til at præsentere en langt bedre løsning næste gang.

Gode input giver os noget at arbejde videre med

Alt i alt har denne første egentlige række af tests været en positiv oplevelse, som udover ros og klap på skuldrene også har givet os rigtigt meget viden om, hvordan vi kan gøre Aula endnu bedre. Det har vi allerede taget fat på nu i forbindelse med udviklingen af delleverance 2, som løber frem til 14. juni 2018.

Derfor vil vi også benytte lejligheden til at sige tak til alle de brugere, der har brugt deres tid på at hjælpe os.