Medarbejdere

Deltag i Aulas brugerpanel og få indflydelse på Aula

For nemmere at kunne få hurtig og kompetent rådgivning og input fra brugere etablerer Aula-projektet nu et brugerpanel for ledere og medarbejdere.

Aula bliver hele tiden udviklet. For at dette skal ske i tråd med brugernes ønsker og behov afholder Aula-projektet kontinuerligt workshops og er i dialog med brugere om stort og småt. Dette bliver nu sat mere i system med etableringen af et brugerpanel. Brugerpanelet skal sikre, at Aula kan få input hurtigt, og at forskellige typer af brugere bliver hørt i processen.

Brugerpanelet bliver i første omgang etableret for ledere og medarbejdere på skoler, i dagtilbud og i kommunale forvaltninger. Når brugerpanelet for ledere og medarbejdere er kommet godt i gang, vil det blive vurderet, om der skal laves noget tilsvarende for forældre og elever.

Om Brugerpanelet

Brugerpanelet skal være sparringspartnere og rådgivere for Aula-projektet i forhold til fx funktionalitet og design og bidrage med viden omkring dagligdagen i institutioner og kommuner.

Det vil blandt andet skulle foregå ved at panelet:

  • deltager i workshops både i større og mindre grupper (med mulighed for at deltage virtuelt)
  • giver deres feedback til konkrete designforslag.
  • svarer på konkrete spørgsmål via e-mail og telefon – herunder ”her-og-nu-spørgsmål”.

Forventningerne til deltagere i panelet

Som deltager i brugerpanelet skal du bidrage med viden og erfaringer fra din dagligdag.  Derfor forventer vi, at du som deltager:

  • arbejder i en institution, der bruger Aula eller i en forvaltning med opgaver, der er relateret til børne- og ungeområdet.
  • har mulighed for at hjælpe med afklaringer via telefon eller e-mail med relativt kort varsel.
  • har mulighed for engang imellem at deltage i workshops og møder. Aula-projektet afholder evt. udgifter til transport o.l., men tid skal du selv betale.

Vi forventer, at deltagerne vil skulle afsætte i gennemsnit ca. 5 timer pr. måned, men du må forvente, at der kan være perioder, hvor der bliver trukket meget på dine kompetencer, og perioder, hvor du ikke bliver kontaktet så ofte, da det afhænger helt af indholdet i kommende opdateringer af Aula, og af hvilke funktioner der er i fokus i en given periode. Du deltager som dig selv på baggrund af din faglighed og er altså ikke repræsentant for en enkelt kommune eller institution.

Tilmelding til panelet

Panelet vil i første omgang komme til at bestå af op til ca. 50 personer. Hvis der er mange ansøgere, kan det blive nødvendigt at takke nej til nogen eller sætte nogen på venteliste. Panelet vil blive sammensat udfra ønsker om at få så stor diversitet som muligt – både hvad angår baggrund, interesser, erfaringer, geografi o.a. Alle interesserede vil høre fra os senest i midten af juni 2020.

Du ansøger ved at udfylde skemaet via dette link senest den 2. juni kl. 16:00. Hvis du har nogle spørgsmål til brugerpanelet eller andet kan du skrive til aula@kombit.dk