Medarbejdere

Aula-café hjalp forældrene godt i gang

Skolens forældre fik kaffe, kage og hjælp til at komme godt i gang med Aula, da Søndervangskolen gik live.

Der var god stemning, da Søndervangsskolens forældre med en kop kaffe i den ene hånd og en smartphone og NemID i den anden fik hjælp til at komme på Aula, da skolen tog den nye kommunikationsplatform i brug i sommer. Medarbejdere fra skolen stod klar i caféen for at give forældrene hjælp til at logge på og vise dem de vigtigste funktioner med hjælp fra en tjekliste. Det viste sig hurtigt at være en god idé, for der var mange spørgsmål at besvare – lige fra UNI-Login og samtykkeerklæringer til kalender og grupper.

En hjælpende hånd giver en god start
Søndervangskolen havde valgt at afholde Aula-caféen samtidig med skole-hjem-samtalerne. På den måde sikrede de sig, at det var nemt for forældrene at komme forbi og få hjælp, mens de allerede var på skolen. Skolen bød samtidig på kaffe, te og kage for at fejre overgangen fra SkoleIntra til Aula. Det er der en god grund til, fortæller Rani Hørlyck, skoleleder på Søndervangskolen:

”Det er virkelig spændende at komme i gang med at teste Aula sammen med vores forældre og elever som pilotskole. Det er helt naturligt for os at gå forrest med digitale tiltag grundet vores 1:1 strategi, hvor alle elever siden 2013 har haft deres egen iPad. Vi ser frem til at tage Aula i brug, fordi det giver os mulighed for at være med til at påvirke udviklingen og implementeringen af Aula. Samtidig vil vores erfaringer forhåbentligt kunne komme skolerne landet over til gavn, når de tager Aula i brug efter efterårsferien”.

Tjekliste sikrer en god introduktion til Aula
Forældrene fik til skole-hjem-samtalen udleveret en tjekliste over de trin, de skulle igennem i Aula-caféen, sammen med Aula-pjecen. Tjeklisten skulle sikre, at forældrene fik logget på og kom godt omkring i Aula, så de fik vist og afprøvet de vigtigste funktioner i Aula, så de er trygge ved systemet, når de skal bruge det hjemmefra.

”Det er vigtigt for os at have et godt samarbejde med forældrene, fordi det smitter positivt af på børnenes læring, trivsel og udvikling. Vi håber, at det bliver nemmere for forældrene at anvende Aula efter i dag, så vi kan styrke samarbejdet med forældrene endnu mere, selvom Aula naturligvis aldrig vil komme til at stå alene,” siger skoleleder Rani Hørlyck.

På listen var også en Aula-opgave, som bestod i at skrive en besked til klasselæreren, der så kan se hvilke forældre, der har været igennem alle trin. Ugen efter fik forældrene mulighed for at kigge forbi og få hjælp igen.

De gode erfaringer fra Søndervangskolen
Formålet med dagen var at få så mange forældre på Aula som muligt, og her var dagen en succes.

Hvad tager vi med fra Søndervangskolens Aula-café?

  • Lav en Aula-café, hvor forældrene kan få hjælp til at logge ind på Aula og afprøve flere funktioner
  • For at nå så mange forældre som muligt, så afhold om muligt caféen på et tidspunkt, hvor forældrene allerede er på skolen
  • Lav en tjekliste med en række opgaver, forældrene skal igennem på Aula-caféen, så de bliver ført igennem Aula, bliver logget ind, får gemt Aula på mobilen og får afprøvet at sende en besked.
  • På Søndervangskolen var Aula-cafeen opdelt i tre stationer. Aula projektgruppen anbefaler, at skolerne tager forældrene gennem alle trin på tjeklisten på én og samme station, når forældreren er kommet godt i gang.

Læs mere om Aula på aarhus.dk/aula målrettet forældre eller på aarhus.dk/detvigoer målrettet Aula-projektledere fra andre kommuner.