Medarbejdere

Aula i dagtilbud

Langt de fleste skoler tager Aula i brug efter efterårsferien 2019, men enkelte kommuner har valgt at vente. Dagtilbud tager Aula i brug i 2020.

Langt de fleste skoler har taget Aula i brug efter efterårsferien 2019. Enkelte kommuner har dog valgt at vente og fortsætte med SkoleIntra lidt endnu. De pågældende kommuner har selv informere elever, forældre og medarbejdere.

I 2020 vil Aula blive taget i brug i dagtilbud i de kommuner, der har valgt at tilslutte sig løsningen på dagtilbudsområdet. Det har alle danske kommuner med undtagelse af København. Udrulningen i dagtilbud sker fra sommeren 2020. Den enkelte kommune vil blive orienteret om den præcise tidsplan senest et halvt år før idriftsættelsen. Det gør det muligt at indsamle og indpasse erfaringerne fra ibrugtagningen på skoleområdet før dagtilbud går i gang.

Fra januar 2020 går udvalgte dagtilbud i fire kommuner i gang med at pilotafprøve Aula.

Forud for implementering af Aula i dagtilbud er det nødvendigt, at kommunerne etablerer UNI-Login for både medarbejdere og forældre på dagtilbudsområdet. Implementeringen vil desuden kræve nogle systemmæssige tilpasninger i forhold til kommunernes administrative dagtilbudsløsninger.