Medarbejdere

Aula i dagtilbud

Dagtilbud kan tage Aula i brug i løbet af 2020.

I løbet af 2020 vil Aula blive taget i brug i dagtilbud i alle kommuner i landet undtagen København. Inden sommerferien af 2020 vil de første dagtilbud gå i gang med at afprøve Aula. Det drejer sig om otte dagtilbud i Gladsaxe, Næstved, Esbjerg og Silkeborg Kommuner. I oktober forventer vi at ibrugtagningen begynder i andre dagtilbud, og alle dagtilbud vil have kunne tage løsningen i brug inden udgangen af 2020.

Den version af Aula, som skal i brug i dagtilbud er den samme som i skolerne. I forbindelse med udviklingen af Aula har brugere fra både dagtilbud og skoler været inddraget for at sikre, at løsningen lever op til behovene i alle typer af institutioner. Alle kommuner i landet med undtagelse af København vil tage Aula i brug på dagtilbudsområdet.

Forud for implementering af Aula i dagtilbud er det nødvendigt, at kommunerne etablerer UNI-Login for både medarbejdere og forældre på dagtilbudsområdet. Implementeringen vil desuden kræve nogle systemmæssige tilpasninger i forhold til kommunernes administrative dagtilbudsløsninger.