Medarbejdere

Tidsplanen for Aula

Som forældre eller elev i folkeskolen vil du møde Aula efter efterårsferien 2019. Dagtilbud tager Aula i brug i 2020.

Aula bliver taget i brug i alle danske folkeskoler umiddelbart efter efterårsferien 2019. Allerede i løbet af foråret har enkelte folkeskoleklasser dog taget Aula i brug for at teste løsningen og sikre, at den fungerer godt i praksis og efter sommerferien 2019 kastede 24 skoler i 12 kommuner sig ud i at afprøve Aula i praksis. Denne afprøvning skal give projektet vigtig viden om både ibrugtagning og funktionalitet. Alle skoler i landet har desuden længe været i gang med at forberede sig på Aula og lægge planer for, hvordan Aula skal bruges i praksis.

I 2020 vil Aula blive taget i brug i dagtilbud i de kommuner, der har valgt at tilslutte sig løsningen på dagtilbudsområdet. Det har alle danske kommuner med undtagelse af København, Vejle og Kolding. Udrulningen i dagtilbud sker fra sommeren 2020. Den enkelte kommune vil blive orienteret om den præcise tidsplan senest et halvt år før idriftsættelsen. Det gør det muligt at indsamle og indpasse erfaringerne fra ibrugtagningen på skoleområdet før dagtilbud går i gang.

Fra januar 2020 går udvalgte dagtilbud i fire kommuner i gang med at pilotafprøve Aula.

Forud for implementering af Aula i dagtilbud er det nødvendigt, at kommunerne etablerer UNI-Login for både medarbejdere og forældre på dagtilbudsområdet. Implementeringen vil desuden kræve nogle systemmæssige tilpasninger i forhold til kommunernes administrative dagtilbudsløsninger.