Medarbejdere

Aula i dagtilbud

Dagtilbud kan tage Aula i brug i løbet af 2020.

I løbet af 2020 vil Aula blive taget i brug i dagtilbud i alle kommuner i landet undtagen København. Inden sommerferien af 2020 vil de første dagtilbud gå i gang med at afprøve Aula. Det drejer sig om udvalgte dagtilbud i Gladsaxe, Næstved, Lyngby-Taarbæk, Greve, Esbjerg og Silkeborg Kommuner.

I oktober begynder udrulning og opsætning af Aula i andre dagtilbud. Det vil ske regionsvis. Region Nordjylland lægger ud og Region Sjælland afslutter. Efter en 12 ugers opsætningsperiode vil medarbejderne kunne tage Aula i brug og efter endnu tre uger kan forældre komme på. De enkelte kommuner eller institutioner kan dog vælge at gå på på et andet tidspunkt, der passer bedre til dem.

 

Den version af Aula, som skal i brug i dagtilbud er den samme som i skolerne. I forbindelse med udviklingen af Aula har brugere fra både dagtilbud og skoler været inddraget for at sikre, at løsningen lever op til behovene i alle typer af institutioner. Alle kommuner i landet med undtagelse af København vil tage Aula i brug på dagtilbudsområdet.

Forud for implementering af Aula i dagtilbud er det nødvendigt, at kommunerne etablerer UNI-Login for både medarbejdere og forældre på dagtilbudsområdet. Implementeringen vil desuden kræve nogle systemmæssige tilpasninger i forhold til kommunernes administrative dagtilbudsløsninger.