Medarbejdere

Til supportberettigede

Som supportberettiget bruger vil du ofte modtage spørgsmål fra brugere i din kommune, og du har mulighed for at indberette fejl til Aulas support. På denne side kan du derfor finde links til ofte stillede spørgsmål, samt læse mere om, hvordan du opretter en god fejlrapport.

Ofte stillede spørgsmål

Vi har på disse to sider samlet ofte stillede spørgsmål mål fra hhv. forældre og medarbejdere

De 11 mest stillede spørgsmål fra forældre

Medarbejdere – Ofte stillede spørgsmål

Introduktionsmaterialer til Aula

Videoer og vejledninger (Medarbejdere)tionaliteter

Mere information om funktionalitet i Aula findes på vores funktionalitetsside

Driftstatus

Du kan holde dig opdateret om Aulas driftsstatus på tre forskellige niveauer

 • Overordnet driftsstatus ses på denne side
 • Som supportberettiget bruger kan du se servicemeddelser i fejlindberetningsmodulet i Aula, samt status på kommunens indberettede fejl
 • Ugentlig statusmail: Som supportberettiget bruger modtager du ligeledes en ugentlig statusmail med opmærksomhedspunkter

Fejlmeldinger

Oprettelse af fejlrapporter

Idet der løbende kommer flere brugere på Aula, skal du som supportberettiget håndtere fejlmeldinger for dine kollegaer. Når du opretter en sag – for dig selv eller for din kollega – er det vigtigt, at du giver supporten så mange detaljer om problemet, som du kan. Jo flere oplysninger vi har for casen, jo hurtigere kan vi behandle den og løse problemerne for jer. Du skal derfor vide, hvilken information Aulas support typisk skal bruge for at kunne behandle de sager, der kommer ind.

Bemærk: Hvis du skal vedhæfte mere end en fil til fejlrapporten, skal du gemme den første fil, hvorefter at du kan vedhæfte en fil mere.

Læs mere omkring processen for indberetning af fejlmeldinger, og se et eksempel på en god fejlrapport i dokumentet Information til supportberettigede.

Den gode app fejlrapport

Vi forsøger hele tiden at optimere processen for indmeldelse af fejl. I denne uge vil gerne sætte fokus på indmeldelse af fejl på appen.

Oplever I fejl på Aula Appen meldes dette ind af en supportberettiget på samme måde som fejl i browseren – via administrationsmodulet i en browser.

Her kan du se, hvad fejlrapporter, som omhandler appen, bør indeholde.

 • Fulde navn på brugeren (hvis ikke alias)
 • Hvilken telefon/tablet er det, e.g. “IPhone 7S” eller “Samsung Galaxy S7”
 • Beskriv hvad der sker når den fejler: Hvis det er muligt så tag et billede eller et screenshot af det. Eksempler
  • ”Appen crasher, når jeg i beskedmodulet trykker på Send”.
  • ”Når jeg vil oprette en kalenderbegivenhed til en hovedgruppe, får jeg en fejlbesked (indsæt fejlkode)”.
  • ”Når jeg ønsker at logge ind med mit fingeraftryk, fryser appen”.
 • Hvor ofte opstår fejlen?

Forslag til forbedringer

Hvis du har forslag til forbedrende ændringer i Aula, skal du kontakte din kommunes projektleder for Aula, som koordinerer forslag og ønsker på tværs af kommunens institutioner og kan rapportere forslag til KOMBIT, som igen sørger for kvalificering og prioritering på tværs af alle kommuner.

Afviste sager

Vær opmærksom på, at supporten ikke behandler ønsker til videreudvikling. Derfor kan du opleve, at nogle af dine sager bliver afvist.