Medarbejdere

Til supportberettigede

Som supportberettiget bruger har du mulighed for at indberette fejl til Aulas support. På denne side kan du læse mere om denne proces, og hvordan du opretter en god fejlrapport.

Din rolle som supportberettiget

Idet der løbende kommer flere brugere på Aula, skal du som supportberettiget håndtere fejlmeldinger for dine kollegaer. Du skal derfor vide, hvilken information Aulas support typisk skal bruge, for at kunne behandle de sager der kommer ind.

Som supportberettiget bruger har du mulighed for, at indberette fejl til Aulas support. Vær opmærksom på, at supporten udelukkende håndterer tekniske fejl og ikke behandler ønsker til videreudvikling eller spørgsmål til anvendelse. Derfor kan du også opleve, at nogle af dine sager bliver afvist.

Forslag til forbedringer af Aula

Hvis du har forslag til forbedrende ændringer i Aula, skal du kontakte din kommunes projektleder for Aula, som koordinerer forslag og ønsker på tværs af kommunens institutioner og kan rapportere forslag til KOMBIT, som igen sørger for kvalificering og prioritering på tværs af alle kommuner.

Oprettelse af fejlmeldinger

Når du opretter en sag, er det vigtigt, at du giver supporten så mange detaljer om problemet, som du kan. Jo flere oplysninger vi har for casen, jo hurtigere kan vi behandle den og løse problemerne for jer.

Sådan udfylder du en fejlrapport

Hvad skal en fejlrapport indeholde?

  • Det fulde navn på den bruger der oplever fejlen (ikke Unilogin).
  • Den institution som brugeren er tilknyttet, gerne med institutionskode.
  • Hvis brugeren oplever fejl i en handling med en eller flere brugere, skal vi også have navnet på den eller de brugere.
  • Ved fejl i Grupper skal vi altid bruge gruppens navn.
  • Ved brugerspecifikke fejl skal vi bede jer om at tjekke, at brugeren er korrekt sat op i jeres brugeradministrative systemer. Skriv gerne hvilken profiltype brugeren har.

Generelt er det vigtigt, at I er konkrete, når I beskriver fejlen. Et eksempel herpå kan være, at
I oplever, at I ikke kan logge på Aula. I dette tilfælde har vi behov for at vide, hvor det fejler:

Er det når brugeren skriver sit UniLogin, skal indtaste NemID, eller fordi brugeren ikke kan
komme videre fra onboardingsprocessen?

Hvis I bliver forhindret i en handling, er det vigtigt, at I skriver, hvordan I bliver forhindret.
Eksempelvis hvis I ikke kan skrive en besked, skal I beskrive om send knappen snurrer, om I
får en advarsel, ikke kan fremsøge brugeren eller andre årsager.

Når I modtager fejlindrapporteringer fra jeres kollegaer, sørg da for at spørge dem om
ovenstående. Hvis vi har ovenstående oplysninger, kan vi behandle og rette fejlene i Aula
meget mere effektivt.

Læs mere omkring processen for indberetning af fejlmeldinger, og se et eksempel på en god fejlrapport i dokumentet herunder.