Vejledning til hjemmesider

Her finder du dokumenter, der kan guide i opsætningen af institutionernes nye hjemmesider

Nyt om hjemmesider

Der er meldt en ny deadline ud i forhold til oprettelse af nye hjemmesider eller rettelser til eksisterende sider. Sidste frist for indmelding af ændringer er d. 19/6 (gennem opgave i Klik). Det indmeldte vil være tilgængeligt fra d. 24/6

Vi har i øjeblikket et par kendte fejl, som vi arbejder på at få rettet hurtigst muligt. Blandt de rettelser, der kommer ud er:

  • Brugere er ikke synlige i administrationsmodulet
  • Egenskaber for tabeller gemmes ikke
  • Angivelse af EAN-nummer i footer er ikke tydeligt

Om systemet

Institutionernes nye hjemmesider opsættes i et CMS (content management system) der hedder Drupal. Det er et udbredt og velafprøvet system til opsætning og drift af hjemmesider. Opsætning af hjemmesiderne foregår altså ikke gennem Aula, men i et selvstændigt system. Al opsætning og drift gøres direkte gennem en browser.

I foråret 2019 er det skolerne, der har adgang til at sætte hjemmesider op, mens dagtilbud og fritidsinstitutioner kommer på senere.

Der er valgt en administrator i hver kommune, der står for at tildele administratorrettigheder til medarbejdere på de enkelte skoler. Der er ingen kobling mellem rettigheder i Aula og rettigheder i Drupal.

Kom godt i gang

Hjemmesiderne er nu klar til opsætning og du kan finde vejledning i disse dokumenter:

Introduktion til hjemmesider – video

Brugervejledning til Drupal

Overblik over funktionalitet

Særligt for kommunal administrator af hjemmesider

Guide til tildeling af rettigheder