Projektledere

Udrulning

I alle kommuner skal Aula opsættes både centralt for kommunen og lokalt på de enkelte institutioner. Den kommunale administrator varetager opgaverne omkring den kommunale opsætning af Aula, mens institutionsadministratorer står for opgaverne med opsætning af Aula lokalt.

Udrulning og opsætning af Aula

Opsætningen af Aula udføres ud fra de anviste trin i udrulningsdrejebogen, som findes herunder.

Udrulningsprøve

Opsætningen af Aula afsluttes med en række opgavesedler, der skal sikre, at funktionalitet i Aula virker efter hensigten.

Opgavesedlerne gennemføres på to niveauer:

Det er projektlederens ansvar at koordinere udrulningsprøven på de enkelte institutioner og indmelde det endelige resultat.

 

Funktionalitet i Aula

Læs mere om Aulas funktionalitet her.