Status på udrulning

På denne side vil du blive præsenteret for den nyeste status i forbindelse med udrulningen.

Status på løsningen

Se opdateringer på Aulas funktionaliteter her

Næste release

Senest opdateret: 16.07.2019

Aula: Den næste opdatering af Aula finder sted torsdag d. 18.07.2019 i tidsrummet 18-24, og der vil kunne opleves nedetid i denne periode.

Uddannelsesmiljø: Den seneste opdatering af uddannelsesmiljøet fandt sted torsdag og fredag i uge 25.

Status på indlæsning af institutioner

Senest opdateret: 03.07.2019

Indlæsning af forvaltningsinstitutioner:

Nogle kommuner vil gerne have en separat forvaltningsinstitution udover deres kommuneinstitution. Her kan kommunen tilknytte forvaltningsbrugere, hvis de ikke ønsker at have dem tilknyttet den allerede eksisterende kommuneinstitution. Vi er nu klar til at påbegynde en proces for at indlæst disse forvaltningsinstitutioner, som en række kommuner anvender til at give tværgående brugere adgang til Aula, som fx PPR, SSP, sundhedsplejersker mv. Projektlederen har modtaget en KLIK-opgave med en opgavebeskrivelse af, hvad det kræver at få dette indlæst.

Når forvaltningsinstitutioner oprettes i Aula, vil de blive indlæst som skoler, med sit eget institutionsnummer. Forvaltningsinstitutionen skal derfor ikke ses som en erstatning for kommuneinstitutionen, da kommunen altid skal have en kommuneinstitution, og den skal der ikke ændres ved. Til forskel fra kommuneinstitutioner i Aula, får brugere tilknyttet forvaltningsinstitutioner adgang til den fulde funktionalitet i Aula på linje med andre brugere tilknyttet skoler. Det vil sige, at forvaltningsbrugere har adgang alle moduler i Aula herunder sikre filer i filer og dokumenter og muligheden for at oprette grupper.

Forvaltningsbrugerne kan, på samme vis som andre brugere, alene fremsøge og kommunikere med andre medarbejdere i Aula indenfor kommunen. Hvis en forvaltningsbruger skal kunne kommunikere og fremsøge forældre og børn indenfor en eller flere institutioner, skal denne således tilknyttes de relevante institutioner.

Så hvis kommunen ønsker at have en forvaltningsinstitution i tillæg til kommuneinstitutionen, skal kommunen indmelde et institutionsnummer for forvaltningsinstitutionen på KLIK-opgaven. Har den enkelte kommune et administrativt system til at håndtere forvaltningsbrugere, anbefales det, at de oprettes her. Hvis ikke, skal forvaltningsbrugere oprettes direkte i STILs brugeradministration via ws17. Eftersom stamdata og relationer fra STIL ikke indlæses i Aula, vil brugerne her alene fremgå med navn og efternavn.

Indlæsning af hjemmesider

Senest opdateret: 28.06.2019

Seneste indlæsning af nye hjemmesider, eller ændringer til allerede oprettede url’er, fandt sted mandag d. 3. juni. Deadline for indmelding af hjemmesider var derfor d. 2. juni.

Ønsker du indlæsning af ny hjemmeside kan du udfylde følgende blanket og fremsende til aula.implementering@netcompany.com. Indlæsningen afregnes efter forbrugt tid.

Nu adgang til Aula App for medarbejdere

Senest opdateret: 17.06.2019

Aula App til både IOS og Android er nu online i app stores og kan derfor downloades af medarbejdere. For at finde appen til medarbejdere, kan du søge på “Aula for medarbejdere” i din app store. For at finde appen til børn og forældre, kan du søge på “Aula til forældre og elever”.

OPDATERET – I forbindelse med seneste opdatering bliver Aula app også opdateret. Den nyeste version af Aula vil være tilgængelig på Android umiddelbart efter opdateringen, mens vi forventer at den er tilgængelig på IOS i løbet af et par dage. For langt de fleste brugere vil deres telefonen automatisk opdatere Aula til nyeste version. Herefter vil appen dog kræve pinkode ved næste login, selvom fingeraftryk er opsat til login. Det anbefales derfor at logge ud og ind i appen igen, hvis login med fingeraftrykket ønskes opsat igen. Bemærk at behovet for genopsætningen udelukkende er gældende for denne opdatering. Ved fremtidige opdateringer vil opsætning af fingeraftryk være gemt.

Fejlindberetning ifm. Aula App: Oplever I fejl på Aula Appen meldes dette ind af en supportberettiget på samme måde som fejl i browseren – via administrationsmodulet i en browser. I tillæg til beskrivelse af fejl og fulde navn på brugeren, der oplever fejlen, bedes I også opgive den fejlkode, som I ser på appen ved en fejl.

Adgangsbegrænsning ifm Aula App: Der gælder samme adgangsbegræsning i Aula App, som i browser-versionen. Dette betyder at hvis en medarbejder, der også er forældre, vælger at downloade Aula appen til forældre vil vedkommende også kunne logge ind her og agere som forældre. Ligesom på browseren, glæder der derfor et opmærksomhedspunkt for medarbejdere om ikke at agere som forælder i Aula og eksempelvis foresøge at kommunikere med ens barns lærere indtil vi rent faktisk går i luften med Aula på forældresiden til efteråret.

Opmærksomhedspunkt ifbm. opsætning af grupper ved årsrul

Senest opdateret: 06.05.2019

Grupper importeret fra jeres brugeradministrative systemer kommer per automatik ind i Aula med alle kommunikationsrettigheder slået til (så eksempelvis alle brugere i gruppen kan skrive opslag og beskeder i gruppen).

Ændrer I i øjeblikket ved disse indstillinger/flueben inde under den enkelte gruppes indstillinger, skal I være yderst opmærksomme på, at disse rettigheder gendannes ved årsrullet til sommer 2019, så alle kommunikationsrettigheder er slået til. Eventuelle tilpasninger vil dermed gå tabt og skal pt. gendannes efter årsrullet i slutningen af juni 2019.

Vi er opmærksomme på, at dette kan give ekstraarbejde til jeres administratorer, hvis I allerede er i gang med at opsætte grupperne anbefales det, at I ikke på nuværende tidspunkt opsætter flueben, før årsrul er foretaget. Det er dog stadig vigtigt, at I arbejder med at afklare, hvordan kommunikationsrettigheder skal opsættes i jeres kommune og på de enkelte institutioner, så dette er klar til at blive opsat efter årsrullet i slutningen af juni 2019
Bemærk at dette kun gælder for importerede grupper og ikke grupper oprettet direkte i Aula.

Status på Widgets

Du kan se en liste over widgets som er klar i produktion og hvilke der er på vej på denne side.

Status på indlæsning af skemaer

Senest opdateret: 07.05.2019
Indlæsningen af skemaer er så småt i gang. Hvornår indlæsning af skemadata finder sted, afklares med skemaleverandørerne.

Adgang for medarbejdere, forældre og elever

Senest opdateret: 17.06.2019 
Alle medarbejdere har nu adgang til Aula.

Forældre og børn kan tage Aula i brug efter efterårsferien. Ønsker kommunen at ændre datoen for hvornår forældre og børn får adgang til løsningen, skal det meldes ind i en via KLIK. Mere information følger.

Datamigrering

Senest opdateret: 04.07.2019

Det er besluttet at der ikke sker datamigrering for de skoler der er med i pilotafprøvningen frem mod ny go-live. Aula-projektet vil dog have behov for at lave en test sammen med nogle af pilotskolerne efter sommerferien. Aula-projektet drøfter dette med kommunens projektleder og skolerne når vi kommer på den anden side af sommerferien.

Da Aula nu først tages i brug af forældre og børn i uge 43, sker der en række tilpasninger. Vi melder ny tidsplan ud så snart den er klar. KLIK-opgaven for årsrul før 5. juli er nu inaktiveret, da den ikke bliver aktuel som planlagt. Skolerne skal dog være opmærksomme på at sikre det “vanlige” årsrul i Skoleintra før det nye skoleår.  Du finder version 1.4 af “Vejledning til datamigrering” her, men denne vil også blive opdaterer i den kommende tid, således at den afspejler den nye tidsplan når denne er planlagt.

 

Bestilling af Service Ydelser

Senest opdateret: 28.06.2019

Kommune kan nu bestille en række service ydelser direkte hos Netcompany ved at udfylde følgende blanket “Bestillingsblanket for serviceydelser til Aula“. Blanketten sendes til aula.implementering@netcompany.com. Ydelserne afregnes efter forbrugt tid.