Projektledere

Kommunernes betaling for Aula

Afregningen for Aula sker pr. elev eller dagtilbudsbarn.

Aula kan bruges i folkeskoler (inkl. klubber, SFO’er o.l.) og i dagtilbud. Alle kommuner har tilsluttet sig Aula på folkeskoler og næsten alle i dagtilbud. Den pris kommunerne skal betale for at få adgang til Aula på folkeskoleområdet er kr. 76 pr. folkeskoleelev i kommunen. Prisen på dagtilbudsdelen er opdelt i en pris for anvendelse af Aula, der betales til KOMBIT og en pris for anvendelse af STILs UNI-login. Prisen til KOMBIT er 41 kr. pr. år pr. indskrevet barn.

Stor videreudviklingspulje indeholdt i prisen

Betalingen for Aula til KOMBIT inkluderer projektudgifter og anskaffelsesomkostninger til indkøb af løsningen, udgifter til drift og forvaltning, leverandørstyring, videreudvikling samt uddannelse af superbrugere og support. For at sikre at løsningen bliver ved med at være tidssvarende er der sat en meget stor pulje penge af til videreudvikling.

Da prisen opgøres pr. elev eller barn vil evt. skolesammenlægninger eller oprettelsen af nye skoler ikke påvirke kommunernes betaling. Antallet af børn opgøres på baggrund af tal fra Danmarks Statistik over antallet af folkeskoleelever og antallet af indskrevne børn i ikke-private dagtilbud (inkl. børn i dagpleje).

Udover den pris kommunen skal betale KOMBIT skal kommunen også afsætte ressourcer til implementering af løsningen og til opsætning af kommunespecifikke widgets. Størrelsen af disse omkostninger afhænger af den enkelte kommunes setup, og af hvordan kommunen vælger at implementere Aula.

I nogle kommuner kan privatskolebørn benytte kommunale institutioner omfattet af Aula. I disse tilfælde vil KOMBIT vil bede kommunerne om årligt at indsende oplysning om antal af privatskolebørn, og derefter opkræve betaling hos kommunen sammen med opkrævningen for folkeskoleelever og dagtilbudsbørn. Prisen for privatskolebørn er i så fald det samme som for folkeskoleelever altså 76 kr. årligt.

Betaling begynder, når Aula er i drift

Kommunen skal begynde at betale af på systemet, når det går i drift i kommunen, det vil sige at betalingen for skoledelen af Aula begynder ved skoleårets start i 2019. I praksis vil kommunerne blive faktureret første gang i september 2019 og der bliver herefter udsendt fakturaer to gange om året. Betalingen for dagtilbudsdelen går i gang, når Aula stilles til rådighed for den enkelte kommune. Det sker i fem bølger i første halvdel af 2020.

Afbetalingsperioden vil være otte år, dvs. frem til den den 31. juli 2027. Hvis kontrakten herefter forlænges vil man i denne forbindelse skulle tage stilling til betaling for drift og evt. videreudvikling.