Hvorfor bliver min supportsag afvist?

Muligheden for at indmelde fejl i Aula er tildelt en række supportberettigede i hver kommune. Læs her hvilke sager, der håndteres og hvilke der ikke gør.

Hver kommune har fået tildelt et antal supportberettigede, som kan indberette tekniske fejl i Aula. Tekniske fejl dækker over, når funktionalitet ikke virker som det skal. Hvis man fx. ikke kan uploade billeder til galleriet, selv om man har denne rettighed, eller hvis det fejler, når man forsøger at oprette et møde.

Hvis de fejl som indsendes, ikke er en decideret teknisk fejl, vil indberetningen blive afvist. Herunder er samlet en oversigt over de mest almindelige årsager til, at supportsager afvises.

Primære årsager til afviste supportsager

1) Brugersupport
Afklarende spørgsmål om hvordan funktionalitet fungerer, og hvordan Aula anvendes på konkrete områder, understøttes ikke af supporten. Har man brug for svar på spørgsmål, som omhandler anvendelsen af Aula, henvises til bruger- og administratorvejledninger. Er der brug for yderligere support, kan dette gøres gennem KLIK på de relevante opgaver.

Eksempler på afviste supportsager

 • Jeg kan ikke uploade dokumenter til Fælles filer. Fælles filer oploades via administrationsmodulet, og du skal derfor være tildelt en rettighed hertil. Du kan læse mere om, hvordan man opretter fælles filer i administratorvejledningen.
 • Hvornår får medarbejdere adgang til Aula? Se svar på siden: status på udrulning.
 • Fejl i navne hentet fra brugeradministrative systemer
 • Hvordan vises datapolitikken i Aula?
 • Problemer med opsætning af IdP

 

2) Funktionalitet i senere releases
Det er ikke alle funktioner som endnu er bygget i Aula. Spørgsmål som relaterer sig til kommende funktionaliteter i Aula, vil blive afvist. Supporten håndterer ikke spørgsmål til fremtidigt design, layout og funktionalitet, som først udvikles i senere releases. Tidsplanen for Aula kan findes her.

Eksempler på afviste supportsager

 • Den kommunale administrator kan ikke oprette grupper. Fordi funktionaliteten med at oprette grupper på tværs af institutioner først er planlagt til at komme i release 1.2, er det på nuværende tidspunkt slet ikke muligt for kommunale administratorer at oprette grupper.

 

3) Videreudvikling eller ændringsønsker
Hvis den indberettede fejl omhandler forslag til forbedringer, videreudvikling eller generelle ønsker, bliver fejlen afvist. Supporten håndterer ikke henvendelser til, hvordan Aulas funktionalitet ønskes ændret eller videreudviklet.

Hvis du har forslag til forbedrende ændringer i Aula, skal du kontakte din kommunes Aula projektleder, som koordinerer forslag og ønsker på tværs af kommunens institutioner og kan rapportere forslag til KOMBIT, som igen sørger for kvalificering og prioritering på tværs af alle kommuner.

Eksempler på afviste supportsager

 • Ønske om at en kommuneprofil kan se information om en institutionsprofil
 • Ønske om at servicemedarbejdere bliver adviseret, når lokaler bookes
 • Ønske om at bruger, der inviterer til skole/hjem-samtaler får advisering, hvis en person afviser invitationen
 • Ønske om adskillelse af mellemtrin og udskoling
 • Ønske om dropdown funktion i Aulas søgefelt
 • Ønske om notifikationstilvalg for grupper

 

4) Out of scope
Hvis en indberettet fejl er udenfor, hvad systemet skal kunne, vil fejlen blive afvist, da supporten ikke håndterer ’Out of scope’ fejl, dvs. fejl som er uden for Aulas omfang.

Eksempler på afviste supportsager

 • Man kan ikke se alle grupper, man er medlem af på overblikssiden. Det er kun de grupper, man er medlem af, og som har en gruppeside, som fremgår på overblikssiden under ’Grupper’.
 • Kommuneinstitutionen fremgår ikke under forvaltningsmyndigheder i administrationsmodulet. Kommuneinstitutionen skal ikke fremgå under forvaltningsmyndigheder.
 • Kommunal administrator har ikke adgang til fælles filer. Den kommunale administrator skal ikke have adgang til fælles filer, det ligger på institutionsniveau.