UNI Login – FAQ

I denne FAQ finder du svar på spørgsmål, som relaterer sig til UNI Login

Hvordan kommer børn uden CPR-numre ind i Aula?

UNI-Login kan ikke håndtere brugere uden CPR, og brugere uden CPR kan derfor ikke komme ind i Aula.
Aula-projektet er godt klar over udfordringen, men kan ikke løse denne alene og har derfor rejst problemet overfor BPI-Programmet.

Hvordan håndteres børn som har mere end tre forældre/værger tilknyttet i Aula?

Før i tiden var der en begrænsning på tre personer ifm. import til UNI-Login. Udmeldingen fra STIL, KMD og IST er, at der kan være op til ti kontaktpersoner af typen FAR, MOR eller ANDET – dvs. der ikke længere er en begrænsning på tre kontaktpersoner på et barn. Hvis du oplever at det er et problem, skal du derfor kontakte din leverandør (KMD eller IST)

Hvordan håndteres brugere som er personale fra f.eks. behandlingshjem?

Personale fra behandlingshjem skal have mulighed for at se skema, modtage beskeder, osv. fra de børn som bor på behandlingshjemmet. Mulighederne for at Aula kan håndtere dette er følgende:

  • De skal fremgå i Uni-login som kontaktpersoner til barnet af typen “Andet”. Se evt. viden.stil.dk for uddybning.
  • Alternativt kan de oprettes som ekstern bruger. Men så forsvinder relationen til barnet og dermed muligheden for at se skemaet. Medarbejdere vil dog godt kunne skrive til personalet fra behandlingshjemmet og omvendt.

Hvordan håndteres brugere med navnebeskyttelse?

Hvis en bruger har navne- og adressebeskyttelse, så medsendes deres navne og adressedata ikke til leverandørerne via Uni-login databasen. Konsekvensen er, at når de logger ind i digitale løsninger fx Aula, så fremgår deres navne ikke, men der står alene FE + ettal (fx FE245312). Der kan være god grund til at have navne- og adressebeskyttelse, men ofte er situationen den, at eleven
eller dennes kontaktperson alene er interesseret i adressebeskyttelse.
Det er muligt i de administrative systemer at give brugeren et alias som overføres til Aula. Dette bør altid ske under forudgående samtykke fra brugeren.

Hvordan opretter vi eksterne brugere i UNI-Login?

Som udgangspunkt, er der to måder at oprette eksterne brugere i Aula:

  1. Kommunen køber et administrativt system til at oprette og håndtere brugere
  2. Kommunen bruger Brugeradministrationen i UNI-Login og opretter brugere manuelt og knytter dem til kommuneinstitutionen – bemærk, at det fra 30.09.2019 kun kan lade sig gøre at oprette brugere manuelt vha. CPR-nummer.

Aula-projektet anbefaler, så vidt muligt, at benytte sig af punkt 1, til at oprette og håndtere brugere. Det skyldes, at når der oprettes brugere i brugeradministrationen i UNI-Login, bliver der ikke læst stamdata ind i Aula, udover fornavn og efternavn. På sigt vil det derfor ikke være muligt at bruge denne kanal til oprettelse af eksterne brugere.

Hvordan skal en elev oprettes i de administrative systemer, for at blive knyttet korrekt til hovedgruppen i Aula?

Når der oprettes elever i de administrative systemer fra IST og KMD er det vigtigt, at den første gruppe som eleven skal tilknyttes (ved upload til UNI-Login) bliver klassen og dermed hovedgruppen. Hvis en anden gruppe, som ikke er klassen, tilknyttes en elev først, vil denne gruppe blive til en hovedgruppe i UNI-Login.

Da klasser anvendes som hovedgruppe i Aula, skal alle elever i UNI-Login have tilknyttet en klasse som det første.

Hvordan oprettes statslige brugere i Aula?

Som udgangspunkt kan en statslig bruger oprettes i de brugeradministrative systemer ved at tilknytte dem til en institution. Dermed vil de kunne tilgå Aula. Det vil være op til den enkelte kommune at vedligeholde brugerne og deres tilknytning til en institution.