Projektledere

Ændringer til samtykker i Aula

Den 27. august 2022 sker der en ændring i brugen af samtykker i Aula.

Den 27. august 2022 sker der en ændring i brugen af samtykker i Aula. Der bliver ikke længere skelnet mellem portræt- og situationsbilleder, og visningen af billeder i Aula er ikke længere afhængig af, om der er givet samtykke.

Forældre og ældre elever vil efter den 27. august 2022 stadig skulle angive, om de giver samtykke til at deres kontaktoplysninger gemmes og deles. Derimod vil de ikke længere skulle give samtykke til, at fotos og andre medier bliver gemt og delt i Aula. Det gælder både portrætfotos, billeder i galleriet samt videoer og lydfiler.

Baggrunden for ændringerne er, at Datatilsynet har vurderet, at det er væsentligt for institutioners virke at kunne gemme og bruge fotos, og at man derfor ikke behøver at bede om samtykke. Desuden viser erfaringerne fra de første år med Aula, at det har været meget svært for både medarbejdere og forældre at gennemskue og bruge samtykkereglerne. De hidtidige regler har derfor givet anledning til misforståelser.

Du kan læse mere om, hvad ændringerne i samtykker består i nedenfor.

Hvis du får spørgsmål til ændringerne fra forældre og elever kan du henvise til denne side.

Hvis du får spørgsmål til ændringerne fra medarbejdere og ledere kan du henvise til denne side.

Hvad er et samtykke?

Samtykke betyder, at man frivilligt giver sin tilladelse til, at en bestemt handling udføres.

 

 

Hvad er forskellen på samtykker og tilladelser i Aula?

I Aula findes der både ”Samtykker” og ”tilladelser”. Samtykker er noget Aula beder om og drejer sig om, hvilke data der kan gemmes og deles via Aula. Tilladelser ligger under fanen ”Stamkort” og styres lokalt af den enkelte kommune eller institution. Det kan fx handle om om barnet må komme med i svømmehallen, eller om barnet må testes for Covid19.

Hvilke samtykker beder Aula om nu?

Forældre og elever skal i Aula fortsat tage stilling til om man vil give samtykke til at kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail-adresse) deles med henholdsvis klassen/stuen, årgang & SFO og institutionen.

Hvad sker der, hvis en forælder eller elev siger nej til at give samtykke?

Hvis en forælder eller elev vælger ikke at give sit samtykke til deling af kontaktoplysninger vil ens adresse ikke være synlig for andre forældre og elever, og der vil i stedet stå ”Kontaktoplysninger vises ikke”.

Hvad er baggrunden for ændringerne i Aulas samtykke?

Aula har valgt at lægge sig op af en vurdering fra Datatilsynet om, at det er væsentligt for institutionens virke at kunne gemme og bruge fotos, og at man derfor ikke behøver at bede om samtykke. Desuden viser erfaringerne fra de første år med Aula, at det har været meget svært for både medarbejdere og forældre at gennemskue og bruge samtykkereglerne. De hidtidige regler har derfor givet anledning til misforståelser.

Kan man fortsat tagge billeder?

Ja, man kan fortsat tagge billeder i Aula, så de nemt kan genfindes senere.

Ændrer den nye brug af samtykker ved, hvilke billeder jeg må lægge op som medarbejder?

Som hidtil skal man, før man lægger billeder på Aula, foretage en vurdering af, hvorvidt billedet er relevant. Det kan man læse mere om her: https://www.datatilsynet.dk/Media/637753280882204355/Tjekliste%20til%20vuggestuer%20og%20b%C3%B8rnehaver.pdf

Bliver der fortsat skelnet mellem portræt- og situationsbilleder?

Fremadrettet bliver der i Aula ikke skelnet mellem portræt og situationsbilleder. Ændringerne i samtykker påvirker dog udelukkende de billeder, der tidligere er blevet uploadet og delt som portrætbilleder, da situationsbilleder heller ikke hidtil har været styret af samtykker.

Hvad skal man gøre, hvis man vil have slettet et billede på Aula?

Hvis man vil have slettet et billede på Aula, skal man kontakte institutionen.

Vil forældre kunne uploade og dele billeder?

Forældre vil, som udgangspunkt, ikke kunne uploade og dele billeder i galleriet efter 27. august 2022.
Dette gælder dog kun for de grupper, der oprettes efter 27. august 2022. For grupper oprettet før kan forældre i nogle tilfælde godt have rettigheder til at uploade og dele medier i galleriet.

Kan man fortsat benytte retten til at blive glemt?

Ja, retten til at blive glemt kan fortsat benyttes. Det kan fx ske ved at skolen fremsøger billeder via tagging og sletter billeder med et bestemt barn.

Hvis billeder tidligere ikke er blevet vist i Aula, bliver de så vist nu?

Ændringerne gælder kun fremadrettet. Det vil sige, at hvis en forælder eller elev tidligere ikke har givet samtykke til at billeder af et barn bliver vist i Aula, vil billeder, der er uploadet i Aula inden den 27. august 2022, fortsat ikke være synlige i Aula.

Hvor længe bliver billeder opbevaret i Aula?

Billeder i Aula opbevares indtil 15 måneder efter at barnet har forladt institutionen som bruger Aula. Du kan læse mere om Aulas slettepolitik i dette dokument.

Er der noget jeg skal være særlig opmærksom på som administrator?

Du skal som administrator være særlig opmærksom på, at rettigheder på grupper oprettet før 27. august 2022 potentielt stadig kan give forældre lov til at uploade og dele medier i galleriet. Efter 27. august 2022 vil alle grupper, der bliver oprettet og indlæst i Aula som udgangspunkt ikke give rettigheder til forældre, så de kan uploade og dele medier i galleriet.

Du kan læse mere om grupperettigheder i afsnit 4.4 i administratorvejledningen

Hvis du ønsker at ændre rettigheder for mange grupper på en gang, kan du med fordel benytte gruppeskabeloner, som er beskrevet i administratorvejledningens afsnit 4.7.