Forældre og elever

Tidsplanen for Aula

Som forældre eller elev i folkeskolen vil du møde Aula efter efterårsferien 2019. Dagtilbud tager Aula i brug i 2020.

Aula bliver taget i brug i alle danske folkeskoler umiddelbart efter efterårsferien 2019. Allerede i løbet af foråret vil enkelte folkeskoleklasser dog tage Aula i brug for at teste løsningen og sikre, at den fungerer godt i praksis og efter sommerferien 2019 har 24 skoler i 12 kommuner kastet sig ud i at bruge Aula. Alle skoler er dog i fuld gang med forberedelserne til Aula og med at lægge planer for hvordan Aula skal bruges.

I 2020 vil Aula blive taget i brug i dagtilbud i de kommuner, der har valgt at tilslutte sig løsningen på dagtilbudsområdet. Det har alle danske kommuner med undtagelse af København, Vejle og Kolding. De første dagtilbud i fire kommuner får fuld adgang til Aula fra begyndelsen af 2o2o, og alle resterende dagtilbud vil kunne bruge Aula fra sommeren 2020.