Forældre og elever

Samtykker og tilladelser i Aula

Et samtykke er en accept af at oplysninger må behandles. På Aula bruges samtykker blandt andet til at sikre, at der kun bliver vist billeder af personer, der har accepteret det.

Når du bruger Aula første gang vil du blive bedt om at tage stilling til samtykker og tilladelser. Spørgsmålene til samtykker er ens over hele landet og drejer sig om, hvordan dine oplysninger bliver brugt i Aula. Fx skal der et samtykke til, før der kan vises billeder af et barn på Aula. Du kan læse mere om samtykker på datatilsynets hjemmeside.

Tilladelser er derimod specifikke for den enkelte institution og kan fx dreje sig om et barn må forlade institutionen eller fremstå på billeder i skolebladet.

Du kan altid ændre mening i forhold til samtykker og tilladelser – dog ikke med tilbagevirkende kraft.

Nedenfor finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om samtykker og tilladelser.

Hvem kan give samtykker for barnet?

Det er på nuværende tidspunkt kun forældremyndighedsindehavere, der kan afgive samtykke. Aula kan lige nu ikke håndtere samtykke fra plejeforældre, tredjeparter eller øvrige. Det gør ingen forskel om forældremyndighedsindehavere også er bopælsforældre.

Hvor gammel skal mit barn være for selv at give samtykker?

Som udgangspunkt er der i Aula en standard aldersgrænse på 16 år for selv at kunne angive samtykker. Men den enkelte institution eller kommune kan vælge at ændre denne grænse. Spørg på din skole, hvad aldersgrænsen er hos jer.

Kan man ændre sit samtykke?

Ja, du kan til enhver tid ændre dine samtykker på Aula.

Kan jeg printe samtykket og udfylde og underskrive det i hånden?

Nej, du skal udfylde samtykket digitalt. Dette er med til at sikre, at det virkelig er de forældremyndighedshavende, der giver samtykket, og at det bliver registreret korrekt i Aula.

Hvis jeg giver mit samtykke mundtligt eller på en udskrevet blanket, kan skolens administrator så indtaste samtykket for den pågældende elev?

Nej, af hensyn til sikkerheden skal det være de forældremyndighedshavende, der udfylder samtykket, men skolens administrator vil kunne give vejledning til, hvordan dette gøres.

Hvad er forskellen på ”Tilladelser” og ”Samtykker”?

’Samtykker’ med til at sikre, at GDPR-lovgivningen efterleves og angiver hvordan oplysninger kan bruges. Derfor bruges det til at styre deling af kontaktoplysninger i Aula. Samtykker i Aula er ens over hele landet og kan ikke oprettes eller redigeres af de enkelte institutioner.

Institutioner kan derimod selv oprette ’Tilladelser’ og supplerende stamdata for fx tilladelser i forbindelse med skoleture, buskørsel og billeder i skolebladet.