Forældre og elever

Rundt om Aula

Aula bliver den nye kommunikationsplatform i folkeskoler, SFO’er og dagtilbud. Målet med Aula er at skabe rum for bedre kommunikation mellem institution og hjem. Det skal Aula, fordi bedre kommunikation kan hjælpe med til at understøtte bedre læring og større trivsel i skoler og dagtilbud.

Aula for lærere og pædagoger

Aula er et tidssvarende og intuitivt digitalt værktøj, der gør det nemt og sikkert for pædagoger og lærere at kommunikere og koordinere med forældre, forvaltning og hinanden.

Aula for forældre

Aula er et let tilgængeligt redskab, som giver mulighed for nemt at skabe en relevant og overskuelig dialog. Med Aula bliver det overskueligt for forældre at tage del i deres barns hverdag og udvikling. Som forælder kan man få et samlet overblik over alle ens børn, fordi man kan se alle relevante oplysninger i samme overbliksbillede. Når børnehaven skiftes ud med en plads i skolen og SFO’en, eller hvis et barn skifter skole, følger Aula desuden med som kommunikationsplatform. Og Aula giver brugeren gode muligheder for at tilpasse kommunikationen til ens egne ønsker og behov. Fx kan man slå notifikationer fra inden for et bestemt tidsrum eller slå notifikationer fra på diskussioner, man ikke længere ønsker at følge.

Aula for børn

Aula giver børn mulighed for gradvist at overtage dialogen med skolen i takt med, at de bliver ældre og mere modne. Aula har i høj grad fokus på at give eleverne mulighed for selv at være aktive medspillere og tidligt give dem en forståelse for, hvordan man tager ansvar for sin hverdag og skolegang.

Aula for alle

Aula er et enkelt system med fokus på relevans. Det betyder, at alle funktioner i Aula skal give mening, og at funktioner er udviklet, så alle kan anvende platformen. Formålet er at sikre lige vilkår og fælles udgangspunkt hos alle børn og deres forældre. Aula lever desuden op til de nyeste krav til tilgængelighed, så man også kan bruge Aula, hvis man fx er synshandicappet.

Udviklet til virkeligheden

Aula er udviklet for at understøtte samarbejdet om børns læring og trivsel med god og nem kommunikation mellem dagtilbud, skoler, forældre, forvaltninger og andre. For at sikre, at Aula kan netop det, har brugere af alle typer været inddraget i udviklingen af platformen helt fra begyndelsen og vil også være det, når Aula i fremtiden skal ændres eller udvides.

Inddragelse er sket via mange forskellige metoder – blandt andet er der blevet afholdt workshops, fokusgrupper, observation, visualisering og meget andet. For børnenes vedkommende er inddragelse også sket via fx leg og spil.

Sikker platform

Med Aula er kommunikation nem og sikker. Platformen er bygget efter de nyeste standarder og regler for behandling af data og personfølsomme oplysninger og gør det nemt at sikre, at reglerne overholdes. I Aula stiller vi meget høje dataetiske krav til både os selv og andre firmaer, der vil have adgang til Aula. Det betyder blandt andet, at alle virksomheder, der får adgang til Aula, skal søge for at begrænse mobning og individuel konkurrence ved fx ikke at have ”likes”-funktionalitet indbygget.

Åben for fremtidens teknologi og udvikling

Aula er bygget til at kunne håndtere ny teknologi og widgets, som er små programmer, der kan indlejres i Aula. Det betyder, at alle leverandører kan udvikle løsninger til Aula. Dermed vil kommunerne altid have mulighed for at opdatere Aula med de bedste og mest innovative løsninger til netop deres folkeskoler og daginstitutioner. Kommunerne vælger selv, hvilke programmer de vil integrere i Aula og kan dermed bruge platformen til at understøtte egne eller fælles målsætninger.

Husk den gode kommunikation

Implementeringen af Aula kan være en gylden mulighed for at overveje, hvordan og hvornår man ønsker at kommunikere med forældregrupper. Med overgangen til en ny kommunikationsplatform kan de gængse arbejdsgange tages op til revision og vaner kan brydes. Introduktionen af Aula er derfor en oplagt anledning til også at udforme guidelines til den gode kommunikation mellem institution og hjem. Det kan gøres centralt fra skoleforvaltningen, eller man kan vælge at give de enkelte institutioner mulighed for at lave deres eget sæt af guidelines til netop deres forældregruppe.

Aula går i luften i sommeren 2019

Aula lanceres efter sommerferien 2019 og i daginstitutionerne i 2020. Allerede fra januar anvendes platformen dog på skoler i fire kommuner (Gladsaxe, Høje-Taastrup, Odder og Aarhus).

Erfaringerne fra virkeligheden vil derefter blive tænkt ind i Aula, inden det bredes ud landet over.