Forældre og elever

Godt i gang med Aula

Aula bliver udviklet med fokus på at lave en simpel og brugervenlig løsning, der bliver nem at bruge.

Et af de vigtigste pejlemærker i udviklingen af Aula er, at simplificere og lave et system, der er enkelt og overskueligt for alle brugere.

Det betyder også, at de fleste forældre og elever vil kunne tage Aula i brug umiddelbart og uden uddannelse. Til de, der ønsker og har behov for det, vil der blive udviklet brugervejledninger på skrift og video.  De første brugervejledninger vil blive udviklet i forbindelse med at Aula bliver taget i brug på udvalgte pilotskoler i begyndelsen af 2019. På baggrund af erfaringerne fra disse skoler vil vi herefter beslutte, hvor mange og hvilke yderligere brugervejledninger der skal laves.

Alle brugervejledninger vil være at finde her på aulainfo.dk, efterhånden som de bliver udarbejdet.

Udover de vejledninger du vil kunne finde her på siden vil mange kommuner og skoler og andre institutioner også arbejde med at introducere Aula fx via forældremøder, Aula-cafeer og andet. Dette arbejde vil skoler og kommuner selv informere om.

En del kommuner vil i forbindelse med lanceringen af Aula arbejde med at optimere det digitale skole-hjem-samarbejde. Det gør de fx ved at genoverveje hvordan, hvornår og hvor meget man skal informere og kommunikere fra skolens side.