Forældre og elever

Aula i dagtilbud

I 2020 vil Aula også blive taget i brug i dagtilbud i næsten alle kommuner.

I løbet af 2020 vil Aula blive taget i brug i dagtilbud i alle kommuner i landet undtagen København. Inden sommerferien af 2020 vil de første dagtilbud gå i gang med at afprøve Aula. Det drejer sig om otte dagtilbud i Gladsaxe, Næstved, Esbjerg og Silkeborg Kommuner. I oktober forventer vi at ibrugtagningen begynder i andre dagtilbud, og alle dagtilbud vil have kunne tage løsningen i brug inden udgangen af 2020. For at denne plan skal holde er der dog en række forudsætninger, der skal være opfyldt – blandt andet skal kommunernes systemer være tilpasset, så de er klar til at kunne arbejde sammen med Aula, og alle brugere skal have fået en Uni-login-kode, som skal bruges til at logge på Aula.

Den version af Aula, som skal i brug i dagtilbud er den samme som i skolerne. I forbindelse med udviklingen af Aula har brugere fra både dagtilbud og skoler været inddraget for at sikre, at løsningen lever op til behovene i alle typer af institutioner.

For forældre vil implementeringen af Aula i dagtilbud betyde, at man kan bruge den samme kommunikationsløsning fra ens børn begynder i vuggestue, til de går ud af 10. klasse. Og hvis man har børn i både dagtilbud og skoler, kan man se alle børn i samme overblik.