Forældre og elever

Ændringer til samtykker i Aula

Den 27. august 2022 sker der en ændring i brugen af samtykker i Aula.

Den 27. august 2022 sker der en ændring i brugen af samtykker i Aula. Som forældre eller ældre elev vil du stadig skulle angive, om du giver samtykke til at dine kontaktoplysninger gemmes og deles. Derimod vil du ikke længere skulle give samtykke til, at fotos og andre medier bliver gemt og delt i Aula. Det gælder både portrætfotos, billeder i galleriet samt videoer og lydfiler.

Baggrunden for ændringerne er, at Datatilsynet har vurderet, at det er væsentligt for institutioners virke at kunne gemme og bruge fotos, og at man derfor ikke behøver at bede om samtykke. Desuden viser erfaringerne fra de første år med Aula, at det har været meget svært for både medarbejdere og forældre at gennemskue og bruge samtykkereglerne. De hidtidige regler har derfor givet anledning til misforståelser.

Hvis du ønsker at få fjernet et billede fra Aula skal du anmelde billede i Aula eller kontakte din institution. Du kan læse mere om hvad ændringerne i samtykker består i nedenfor.

Hvad er et samtykke?

Samtykke betyder, at du frivilligt giver din tilladelse til, at en bestemt handling udføres.

 

 

Hvad er baggrunden for ændringerne i Aulas samtykke?

Datatilsynet har vurderet, at det er væsentligt for institutionens virke at kunne gemme og bruge fotos, og at man derfor ikke behøver at bede om samtykke. Desuden viser erfaringerne fra de første år med Aula, at det har været meget svært for både medarbejdere og forældre at gennemskue og bruge samtykkereglerne. De hidtidige regler har derfor givet anledning til misforståelser.

Hvad er forskellen på samtykker og tilladelser i Aula?

I Aula findes der både ”Samtykker” og ”tilladelser”. Samtykker er noget Aula beder om og drejer sig om hvilke data der kan gemmes og deles via Aula. Tilladelser ligger under fanen ”Stamkort” og styres lokalt af den enkelte kommune eller institution. Det kan fx handle om barnet må komme med i svømmehallen, eller om barnet må testes for Covid19.

Hvilke samtykker beder Aula om nu?

Du skal i Aula fortsat tage stilling til, om du vil give samtykke til at dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail-adresse) deles med henholdsvis klassen/stuen, årgang & SFO og institutionen.

Hvad sker der, hvis jeg siger nej til at give samtykke?

Hvis du vælger ikke at give dit samtykke til deling af kontaktoplysninger vil din adresse ikke være synlig for andre forældre og elever, og der vil i stedet stå ”Kontaktoplysninger vises ikke”.

Bliver der fortsat skelnet mellem portræt- og situationsbilleder?

Fremadrettet bliver der i Aula ikke skelnet mellem portræt og situationsbilleder. Ændringerne i samtykker påvirker dog udelukkende de billeder, der tidligere er blevet uploadet og delt som portrætbilleder, da situationsbilleder heller ikke hidtil har været styret af samtykker.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil have slettet et billede på Aula?

Hvis du vil have slettet et billede på Aula skal du kontakte dit barns institution.

Kan man fortsat benytte retten til at blive glemt?

Ja, retten til at blive glemt kan fortsat benyttes. Hvis du ønsker at benytte dig af retten til at blive glemt, skal du tage kontakt til din eller dit barns institution.

Hvis billeder tidligere ikke er blevet vist i Aula, bliver de så vist nu?

Ændringerne gælder kun fremadrettet. Det vil sige, at hvis du tidligere ikke har givet samtykke til at billeder af dit barn bliver vist i Aula, vil billeder af dit barn, der er uploadet i Aula inden den 27. august 2022, fortsat ikke være synlige i Aula.

Hvor længe bliver billeder opbevaret i Aula?

Billeder i Aula opbevares indtil 15 måneder efter at barnet har forladt institutionen som bruger Aula. Du kan læse mere om Aulas slettepolitik i dette dokument.

Vil forældre kunne uploade og dele billeder?

Forældre vil, som udgangspunkt, ikke kunne uploade og dele billeder i galleriet efter 27. august 2022.
Det gælder dog kun for de grupper, der oprettes efter 27. august 2022. For grupper oprettet før kan forældre i nogle tilfælde godt have rettigheder til at uploade og dele medier i galleriet.

Det er dog forskelligt fra kommune til kommune om forældre tidligere har kunne uploade og dele billeder i Aula.