Administratorer

Status på pilotafprøvningen af Aula

Den udvidede pilotafprøvning af Aula har nu været i gang i over en måned.

24 skoler i 12 kommuner har nu været i gang med at afprøve Aula siden sommerferien. Over 22.000 brugere har indtil nu været logget på Aula, og afprøvningen har resulteret i megen værdifuld læring til både projektet og kommunerne.

Generelt har medarbejdere og forældre taget Aula rigtig godt til sig, men der har været markante forskelle mellem skolerne. Det skyldes ikke mindst, at der har været en del udfordringer med integrationer til blandt andet nogle skemalægningssystemer. Derfor har nogle kommuner haft gode oplevelser, mens andre har måtte kæmpe hårdere. De fleste udfordringer med vigtige integrationer er nu løst, og der bliver arbejdet på højtryk for at få de sidst ting på plads.

Da de 24 pilotinstitutioner blev udvalgt, var det blandt andet med det formål at dække et så bredt spektrum af integrationer til læringsplatforme og skemalægningssystemer som muligt. Det er derfor KOMBIT og Netcompanys overbevisning, at de væsentlige udfordringer, der måtte være med integrationer, bliver løst her i pilotprocessen.

Deling af viden til øvrige skoler

Med 24 pilotskoler på Aula har vi fået et godt indblik i de forskellige måder at opsætte og anvende Aula på. På baggrund af den viden, der er høstet de seneste uger, vil Aula-projektet finpudse vejledninger og rådgivning til landets øvrige skoler, så de kan få glæde af pilotskolernes erfaringer. Det drejer sig fx om opsætningen af grupper, der gør det muligt at fokusere kommunikationen til de rette målgrupper. Og det drejer sig om brugen af opslag vs beskeder, som i nogle tilfælde har skabt forvirring.

Aula er en ny måde at arbejde på og vil kræve tilvænning. For at understøtte den forandring, vil KOMBIT inden efterårsferien udsende yderligere information om Aula med afsæt i den nye viden, der er skabt hos pilotskolerne. Informationen vil især være målrettet ledere og medarbejdere på skolerne.

Stabil drift

Driften af Aula kører nu stabilt, efter at en del brugere – især forældre – i begyndelsen oplevede at app’en gik ned. Dette forårsagede nogle hurtige fejlrettelser, som har løst problemet.

Udviklingen af de næste releases af Aula har god fremdrift. I de næste releases er der prioriteret funktionalitet ind på baggrund af løbende input fra pilotskolerne, ligesom der fortsat vil være fokus på fejlrettelser

Omfangrig proces for indhentning af viden

Med 24 skoler og over 22.000 brugere har det været nødvendigt at lave en stringent proces for indhentning af erfaringer og viden. KOMBIT og Netcompany afholder ugentlige møder med kommunale projektledere og superbrugere og har desuden regelmæssige møder med skolelederne fra de deltagende institutioner. Desuden bliver der fem gange i pilotafprøvningsperioden indhentet viden fra medarbejdere og forældre igennem spørgeskemaer.

I september og oktober vil der blive gennemført en række interviews med brugere. Brugernes input bliver brugt til at justere implementerings- og kommunikationsindsatsen, til at indhente viden om eventuelle fejl, der skal rettes hurtigt, samt til at indhente input til fremtidig videreudvikling. Processen for hvordan beslutninger omkring fremtidige videreudvikling skal træffes er i fuld gang. Projektlederne i kommunerne vil modtage yderligere information omkring denne proces inden efterårsferien.

Efter den første måneds tid med en udvidet pilotafprøvning på Aula kan altså vi samlet set konstatere, at der er god fremdrift. Efter en travl opstart med fokus på at få brugerne godt ombord og de vigtige udfordringer med integrationer på vej til at blive løst, ser vi nu frem til at kunne fokusere på at få implementeret de vigtige første læringer af pilotdriften. Vi vil frem mod efterårsferien løbende udsende information om de konkrete læringer fra pilotkommunerne.