Forældre og elever

Sådan beskyttes børnenes data i Aula

Aula indeholder en masse informationer om børns daglige liv i skolen, SFO’en og på sigt også i dagtilbud. Informationerne kan handle om alt lige fra lektier og lejrskole til helbred og trivsel. Derfor er sikker opbevaring af data naturligvis helt afgørende, og i denne artikel får du svar på tre vigtige spørgsmål om data i Aula.

1: Hvilke data er der i Aula?

Der er både almindelige og følsomme personoplysninger i Aula. Ved brugerens profil finder man under kontaktoplysninger navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Under stamdata findes oplysninger om elevens læge, nationalitet og sprog.

”Udover disse basisoplysninger kan der være beskeder og sikre filer i Aula, der indeholder fortrolige informationer og følsomme personoplysninger. Det kan fx være, hvis en lærer, en skolepsykolog og forældre har en dialog om et barns trivsel. Hvis du skriver en besked i Aula, der indeholder følsomme personoplysninger eller fortrolig information, skal du markere beskeden som ’følsom’, og så vil systemet som en ekstra sikkerhedsforanstaltning kræve, at man logger ind med sit NemID for at læse beskeden,” forklarer Jakob Volmer, projektleder for Aula.

Hvad der skal markeres som følsomt kan du læse mere om her og i datatilsynets vejledninger.

Billeder i Aula

I Aula kan der deles billeder fra hverdagen. Første gang man logger på som forælder, skal man derfor tage stilling til, om der må deles billeder af ens barn i Aula. Når billeder lægges op, skal alle på billedet tagges. Derefter regner Aula automatisk ud, om billedet må deles og med hvem på baggrund af forældrenes samtykke.

”Aula er fra bunden bygget på en moderne og sikker teknologi, og det er et af de første store systemer herhjemme, hvor GDPR er tænkt ind i al funktionalitet fra grunden. Aula tillader naturligvis heller ikke, at brugernes informationer og billeder udnyttes til kommerciel brug, ” siger Jakob Volmer.

2: Hvor er vores data gemt?

Data i Aula opbevares af Amazon AWS, som har datacentre forskellige steder i Europa.

”Data fra Aula kommer til at være forsvarligt gemt i et europæisk land. Data er krypterede, og nøglerne til krypteringen er gemt i Danmark under lås og slå. Ingen uvedkommende – end ikke Amazon AWS – vil kunne læse de data, som er gemt i Aula,” understreger Jakob Volmer og fortsætter:

”Aula er bygget efter alle kunstens regler, når det kommer til sikkerhed. Opbevaringen af data overholder alle sikkerhedskrav og bliver løbende kontrolleret af uafhængige it-revisionshuse”.

3: Hvor længe opbevarer Aula vores data?

Når eleven har forladt folkeskolen, har eleven og elevens forældre ikke længere adgang til Aula. Al data på eleven og dennes forældre slettes senest 15 måneder efter, eleven har forladt folkeskolen.

”Som en del af databeskyttelsesforordningen har alle borgere desuden ret til at blive glemt, hvilket betyder, at man enhver tid kan henvende sig til sin institution og anmode om at få slettet alle de persondata, der er gemt om en i Aula,” afslutter Jakob Volmer.