Forældre og elever

Pilotprocessen er i gang

I november 2018 går pilotimplementeringen af Aula i gang på de første otte danske folkeskoler. Pilotprocessen har først og fremmest til formål at teste implementeringen af Aula forud for lanceringen i alle skoler efter sommerferien 2019.

Pilotprocessen i de otte skoler skal blandt give vigtige erfaringer, der gør det muligt at optimere materialer og indhente og videreformidle erfaringer med fx uddannelse og kommunikation til brugere.

På fire af de otte pilotskoler vil elever og forældre også afprøve løsningen, mens det på de øvrige fire udelukkende er medarbejdere, der tager løsningen i brug.

De otte skoler, der vil deltage i pilotafprøvningen, er:

  • Aarhus: Søndervangsskolen og Elsted Skole (inkl. elever og forældre)
  • Gladsaxe: Gladsaxe Skole og Mørkhøj Skole (udvalgte klasser på hver skole – inkl. elever og forældre)
  • Odder: Vestskolen og Parkvejens Skole
  • Høje Taastrup: Torstorp Skole og Linie 10

Som en del af forberedelserne til at tage Aula i brug mødtes ledelserne fra de otte skoler i begyndelsen af september i Middelfart til et kick-off døgn, hvor der blev videndelt og informeret om, hvordan Aula tages i brug.

Vigtige beslutninger skal træffes

De otte pilotskoler er meget forskellige, og det står da også klart efter kick-off-døgnet, at de vil bruge Aula meget forskelligt. På en af skolerne vil man dele mange informationer på Aula og give forældre og elever stort spillerum i forhold til, hvad de ønsker at bruge Aula til. På en anden vil man fokusere på at få skubbet need-to-know-information ud og bevidst arbejde på at gøre kommunikationen så simpel som mulig at modtage.

En af de tilbagemeldinger Aula-projektet fik fra skoleledelserne efter kick-off-døgnet var, at de var overraskede over, hvor mange og hvor vigtige beslutninger der skal træffes, før de tager Aula i brug. I Aula kan man kommunikere meget målrettet til grupper af brugere, men det forudsætter, at man træffer beslutninger om, hvad grupperne skal bestå i, inden man kaster sig ud i brugen. Dette er beslutninger, der skal træffes på kommunalt eller på skoleniveau, inden skolerne tager i Aula i brug.

Som afslutning på døgnet blev lederne spurgt om, hvad de så som de vigtigste opgaver de skulle hjem og løse i forbindelse med implementeringen af Aula. Har var de gennemgående svar, at man skulle:

  • Få overblik og styr på to-do listen i samarbejde med kommunens projektleder
  • Planlægge møde vedrørende anvendelsesstrategi og tale om dette på kommunalt niveau
  • Inddrage de pædagogiske ledere

Aula tages i brug til januar

Skolerne går i gang med opsætning, udrulning og uddannelse af superbrugere i slutningen af november. Herefter har skolerne frem til begyndelsen af januar 2019 til at uddanne egne medarbejdere. Selve brugen af Aula begynder i løbet af januar.

Indsamlingen af erfaringer på pilotskolerne sker både kvalitativt og kvantitativt gennem spørgeskemaer, og ved at vi fra Aulaprojektet vil være til stede på skolerne og spørge brugerne til deres erfaringer. Vi vil løbende dele erfaringerne fra pilotskolerne på Aula.dk og via andre kanaler.